Mitoz Bölünme
Safhaları
Mitoz bölünme iki kısımda
meydana gelir:
A.Çekirdek
Bölünmesi
(Karyokinez)
B.Sitoplazma
Bölünmesi (Sitokinez)
A.Çekirdek Bölünmesi
(Karyokinez)
1.İnterfaz Evresi
2.Profaz Evresi
3.Metafaz Evresi
4.Anafaz Evresi
5.Telofaz Evresi
Soğan Kök Ucu
Hücrelerinde Mitoz
Bölünme
İnterfaz
Profaz
Metafaz
Anafaz evresinin başları
Anafaz evresi tamamlanırken
Telofaz
Kardeş Hücreler
Balık Blastula
Hücresinde Mitoz
Bölünme
İnterfaz
Profaz
Metafaz
Anafaz
Telofaz
Download

Mitoz sunu