08.11.2014
2.ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ
○ Mayoz II başlamadan önce interfaz evresi
görülmez. DNA eşlemesi olmaz. Sadece hayvan
hücrelerinde sentrozom eşlemesi görülür.
○ Mayoz II: Normal bir mitoz gibi gerçekleşir.
EKİM 5.HAFTA
MAYOZ VE EŞEYLİ
ÜREME
2
PROFAZ 2
-Kromatin ağı kromazomlara dönüşür.
-Eşlenmiş sentrioller birbirlerinden ayrılırken
iğ iplikleri oluşur.
-E.R kaybolur.
-Çekirdek zarı ve çekirdekçik erir.
3
ANAFAZ 2
○ Kromatitler iğ ipliklerinin kısalıp gevşemesiyle zıt
kutuplara giderler.
○ DNA miktarı ana hücreninkinden yarısı kadardır.
5
METAFAZ 2
○ Kromozomlar sentriolleri ile iğ ipliklerine
tutunarak hücrenin ekvatoral düzlemine yerleşir.
4
TELEFOZ 2
Her bir kutup da;
○ Kromatitler( yavru kromozom ) kromatin ağına
dönüşür.
○ Çekirdek zarı ve çekirdekçik oluşur.
○ E.R oluşur.
○ İğ iplikleri kaybolur.
○ Sitoplazma bölünerek her hücre ikişer tane N
kromozomu oluşturur.
○ Sonuçta 4 tane N kromozomlu hücre oluşur.
6
1
08.11.2014
○ Mayoz II sonunda oluşan hücreler gamet ise
bölünme yetenekleri yoktur, spor hücreleri
oluşmuşsa bölünerek yeni bir bireyi oluşturabilir.
○
7
8
MİTOZ VE MAYOZ BÖLÜNME
ARASINDAKİ FARKLAR
MİTOZ
-Çok hücreli canlıların
vücut hücrelerinin
çoğalmasını sağlar.
-Gelişme sırasında
vücudun bütün doku
ve organlarında
görülür.
-Bölünmeyle oluşan
hücreler canlının
gelişmesini sağlar.
MAYOZ
-Çok hücreli canlılarda üreme
hücrelerinin oluşmasını
sağlar.
-Hayvanların erkeklerini
testislerinde,dişilerin
yumurtalıklarında ve
bitkilerindeki üreme
organlarında oluşur.
-Bölünme ile oluşan hücreler
üremeyi sağlar.
9
-Oluşan 2 hücre
(mutasyon
olmamışsa) birbirinin
aynıdır.
-Bölünme sırasında
çekirdek ve
sitoplazma bölünmesi
bir kez olur.
- Zigot oluşumunda
ölüme dek sürer.
-Bölünme ile oluşan
hücreler genellikler
uzun ömürlüdür.
-Bölünme sırasında
tetrat
oluşmadığından
krossing-over
görülmez.
-Bir hücrenin
bölünmesinden 2
hücre oluşur.
-Bölünme ile oluşan
hücreler genellikle kısa
ömürlüdür.
-Bölünme sırasında tetrat
oluştuğunda krossingover görülür.
-Bir hücrenin
bölünmesinde 4 hücre
oluşur.
10
-Oluşan 4 hücre birbirinin
aynısı değildir.
-Mayozon 1.bölümünde
bir kez ve
2.bölümünde bir kez
olmak üzere iki kez
çekirdek ve sitoplazma
bölünmesi görülür.
-Ergenlikle başlar,üreme
devri süresince oluşur.
11
12
2
08.11.2014
13
3
Download

5. Hafta