TEOG FEN DENEME 1
2)Biyoteknolojinin asıl amacı, biyolojik bir sistemi ya da canlıyı
endüstriyel alanda kullanmak üzere üretmektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu amaca uyar?
A) İnsülin hormonunu bir bakteri türünden üretmek
B) İnsanların genetik yapılarını değiştirerek güçlü insanlar üretmek
C) Hastalık yapıcı bakterileri üretmek
D) İyi kalitede sebze, meyve üretmek
3)
10)
A)
B)
C)
D)
11)
8)
12) 2n = 16 kromozomlu bir soğan bitkisi 3 mitoz
bölünme geçirirse oluşan hücrenin sayısı ve bir hücredeki
kromozom sayısı ne olur?
Hücre sayısı
9)Aşağıdaki DNA’ların hangisinde, kendini
eşleme sırasında mutasyon meydana gelmiştir?
Kromozom sayısı
A)
2
8
B)
4
8
C)
8
16
D)
6
16
13)
14)Genotipleri verilen aşağıdaki bezelyeler
çaprazlandığında hangisinden yeşil tohumlu bezelye
bitkileri meydana gelmez? (S:sarı, s:yeşil)
18)
A) SS X Ss
Yukarıdaki tabloda yapılan çaprazlama ile ilgili olarak
aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?
(“h” Hemofili hastalığı genini temsil etmektedir.)
A) Baba hemofili hastasıdır.
B) Kız çocukları ya hemofili hastası ya taşıyıcısıdırlar.
C) Anne hemofili taşıyıcısıdır.
D) Erkek çocukları ya hemofili hastası ya taşıyıcısıdırlar.
B) Ss x ss
C) Ss x Ss
D) ss x ss
15)Mutasyonla ilgili olarak ,
I.Üreme hücrelerindeki mutasyonlar sonraki nesillere
aktarılabilir.
19)
II.Canlılara yeni kalıtsal özellikler kazandırabilir.
III.Vücut hücrelerindeki mutasyonlar yavru bireylere
aktarılmaz.
Madde
Kütle(gr.)
K
L
M
N
30
25
14
15
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I,II ve III
K,L,M ve N
maddelerinin kütlehacim değerleri
tablodaki gibidir.
Buna göre, hangi
maddeler aynı cins
maddeler olabilir ?
Hacim
3
(cm )
15
10
7
8
A) K ve M
B) L ve N
C) K ve L
D) M ve N
16) I.Kromozom sayısının yarıya inmesi
II.Krossing-over gerçekleşmesi
III.DNA‘ nın kendini eşlemesi
20)
Yukarıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi mitoz ve
mayoz bölünmede ortaktır?
Hücre
A
T
G
S
Fosfat
Şeker
A) I ve II B) I ve III C) Yalnız III D) I,II ve III
X
200
200
100
100
II
600
17)
Y
300
I
140
140
880
III
X ve Y hücrelerinin DNA lardaki kimyasal analiz sonucu
yapılarındaki Adenin , Guanin, Sitozin ,Timin , Fosfat ve
Şeker sayıları tabloda gösterilmiştir. Tablodaki I,II,III
numaralı yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangileri
gelmelidir?
Sinem tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayısı verip
aşağıdaki açıklamaları yapıyor.
I. Farklı tür canlıların kromozom sayısı aynı olabilir.
II. Kromozom sayısının az yada çok olmasının canlının
gelişmişliği ile bir ilgisi yoktur.
III. Tabloda canlının vücut hücrelerinin kromozom sayısı
verilmiştir.
Sinem’in açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I , II ve III
A) 300-600-880
B) 200-880-600
C) 500-240-880
D) 300-880-600
1-D 2-A 3-A 4-C 5-A 6-A 7-B 8-D 9-C 10-C 11-D 12-C 13-C 14A 15-D 16-C 17-D 18-D 19-A 20-A
Download

TEOG FEN DENEME 1