ÇALIŞTAY PROGRAMI/WORKSHOP PROGRAMME
I. Gün/Day 1
Saat/Time
Aktivite/Activity
08:30-12:30
Kayıt/Registration
14:00-14:20
Açılış Konuşması /Welcome and Overview
Sunum Yapan/Presenter
Crispin Halsall, Perihan
Kurt-Karakuş
Oturum Başkanı / Chairs: Crispin Halsall, Perihan Kurt-Karakuş
14:20-14:40
Stockholm Sözleşmesi-Eski ve Yeni Kok’lar/ The Stockholm
Dr. Henry Alegria
Convention-Listing of Old and New POPs
14:40-15:00
Kalıcı Organik Kirleticilerin Yönetimine İlişkin Ülkemizde
Menekşe Keski
yapılan çalışmalar /Studies on POPs Management in Turkey
15:00-15:30
Technical Assistance for Implementation of EU POPs
Ivan Holoubek
Regulation in Turkey
15:30-15:50
Kahve Molası/Coffee Break
15:50-16:20
POPs problems on the global and regional and mainly local
Ivan Holoubek,
scales and POPs awareness raising on the governmental,
industrial, academic and public scales
16:20-16:40
A bibliometric analysis of the state of research on persistent
Kadir Gedik
organic pollutants in Turkey/Türkiye’de KOK Kalıntılarına
Dair Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik analizi
16:40-17:00
Past, current and future perspectives to persistent organic
pollutants in Azerbaijan
17:00-18:30
Poster Session
19:00-21:00
Get Together in Piano Bar/Dinner
Gulchohra Aliyeva
II. Gün/Day 2
Saat/Time
Aktivite/Activity
Sunum Yapan/Presenter
Oturum Başkanı/Chairs: Wagdy Sobeih, Sait Sofuoğlu
09:20-09:40
Ülkemizde Pestisitlerin Kullanımı, Yasal Düzenlemeler ve
Pelin Aksu
Kalıntıları / Legal Framework of Pesticide Use in Turkey
09:40-10:00
An overview to protected crop systems and the issue of
Crispin Halsall
pesticide residues
10:00-10:30
Light: Crop Production and Quality Responses to UV
Wagdy Sobeih
Application in Commercially Protected Environment
10:30-11:00
Pesticide fate in plastic-enclosures: field experiments in
Crispin Halsall
Turkey
11:00-11:20
Coffee Break/Kahve Molası
11:20-11:40
An integrated modeling approach for organic chemical
Recep Göktaş
contamination in plants
11:40-12:00
Does Grafted Watermelon Accumulate weathered p,p′-DDE?
Mehmet İşleyen
12:00-12:20
Bilinçsiz Tarım İlacı Kullanımının Engellenerek Üretimin Her
Sami Çeltikoğlu
Aşamasında İzlenebilirliğin Sağlanması ve Pazarlama
12:20-13:30
Öğle Yemeği
13:30-13:50
Effect of Pesticide Exposure on Platelet Indices in Farm
Serdal Öğüt
Workers
13:50-14:10
Seralarda Çalışanların Pestisit Maruziyetini Azaltmak
Nilay Yarpuz-Bozdoğan
Amacıyla Kullanılan Kişisel Koruyucu Ekipmanların (PPE)
Önemi
14:10-14:30
POPs in air, snow and rain samples in urban, suburban and
Eftade Gaga
industrial sites in Turkey: concentrations, partitionings,
sources, and health risks
14:30-14:50
Biomonitoring of Spatial and Historical Trends of POPs in an
Mustafa Odabaşı
Industrial Region
14:50-15:10
Coffee Break/Kahve Molası
15:10-15:30
Ankara Atmosferinde Toplanan PM2.5 Örneklerinde
Ebru Koçak
Partiküler Organik Madde Derişimlerinin Belirlenmesi ve
Kaynak Belirleme Çalışmaları: Metod Geliştirme ve
Örnekleme
15:30-15:50
Population Exposure to PAHs in the Atmosphere of a
Sait Sofuoğlu
Relatively Small City and Associated Health Risks
15:50-16:10
Seasonal Variations of PAHs and PCBs in bursa Atmosphere
16:10-17:30
Poster Session
19:00-21:00
Dinner
Aşkın Birgül
III. Gün/Day 3
Saat
Aktivite
Presenter
Oturum Başkanı/Chairs: Ivan Holoubek, Mustafa Odabaşı
09:30-09:50
İzmit Körfezi’nde PCDD/F Kirliliği ve Olası Kaynakları
Aykan Karademir
/Possible Sources of PCDD/F Pollution in İzmit Bay
09:50-10:10
Biological Monitoring of Persistent Organic Pollutants in
Hilmi Orhan
Cyprinus Carpio from Büyük Menderes River: Correlations to
Lipid, Protein and DNA Oxidation
10:10-10:30
Flame Retardants in Turkish Indoor Environment
10:30-10:50
Coffee Break/Kahve Molası
10:50-11:10
Kalıcı Organik Kirleticilerinin Toros Dağları Orman
Perihan Kurt-Karakuş
Cafer Turgut
Topraklarında Pasif Birikiminin Bölgesel Riskleri
11:10-11:30
Mersin Toroslarda Pestisitlerin Pasif Birikim Çalışmaları
Mehmet Ali Mazmancı
11:30-11:50
Mersin İli Anne Sütlerinde Bazı Kalıcı Organik Kirleticilerin
Birgül Mazmancı
(KOK) Tespiti
11:50-12:10
Blood polychlorinated biphenyls (PCBs) and organochlorine
Onur Kenan Ulutaş
pesticides (OCPs) levels of women in Turkey.
12:30-13:30
Bafa Gölü’nden toplanan sediment ve balık örneklerinde
pestisit ve PCB seviyeleri
Öğle Yemeği
13:30-14:30
Çalıştay Sonuç Raporunun Açıklanması ve
12:10-12:30
Kapanış/Workshop Position Paper and Closing
Lütfi Tolga Gönül
Download

ÇALIŞTAY PROGRAMI/WORKSHOP PROGRAMME I. Gün/Day 1