Şubat,2014
REACH TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ İÇİN POLİSİKLİK AROMATİK
HİDROKARBONLARIN (PAH) KAPSAMINI GENİŞLETİYOR
7 Aralık 2013 tarihinde, Komisyon Tüzüğü (AB) No 1272/2013 REACH Ek XVII 50. Madde kapsamında - Polisiklik
Aromatik Hidrokarbonların kapsamı (PAH) genişletilmiştir. Yeni kısıtlamalar; ten ya da ağız ile direk olarak uzun süreli
temas eden ya da kısa süreli tekrarlı temas halinde bulunan lastik ve plastik malzemeleri ihtiva eden tüketici ürünleri ve
lastikler için genişletici yağları kapsayacaktır.
PAH kanserojen olarak sınıflandırılmaktadır. PAH genellikle tam yanmamış kömür, yağ, gaz, çöp, ağaç ve diğer organik
bileşenlerden ortaya çıkmaktadır. Plastikleştirme işleminde kullanılmaktadır.
Polyaromatik hidrokarbonların tehlikeleri ve tüketici ürünlerinde bulunma riski göz önüne alınarak, Almanya GS
Sertifikasyonu ürünlerde düzenli olarak bu maddelerin varlığını kontrol etmektedir. REACH PAHs kısıtlama kapsamında
yapılan değişiklik, Avrupa Birliğine ihraç edilecek ürünler için daha sıkı sınır değerleri uygulamaya koymaktadır.
TABLO 1: EK XVII 50. MADDE KAPSAMINDA BELİRTİLEN YENİ SINIR DEĞERLER
POLİSİKLİK AROMATİK
HİDROKARBONLAR
[CAS NUMARASI]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Benzo[a]pyrene (BaP) [50-328]
Benzo[e]pyrene (BeP) [192-972]
Benzo[a]anthracene (BaA) [5655-3]
Chrysen (CHR) [218-01-9]
Benzo[b]fluoranthene (BbFA)
[205-99-2]
Benzo[j]fluoranthene (BjFA)
[205-82-3]
Benzo[k]fluoranthene (BkFA)
[207-08-9]
Dibenzo[a,h]anthracene
(DBAhA) [53-70-3]
KAPSAM
Ten ya da ağız ile direk olarak uzun süreli
temas eden ya da kısa süreli tekrarlı temas
halinde bulunan lastik ve plastik malzemeler.
Bu ürünler arasına giren örnekler:
Giysi, ayakkabı, eldiven ve spor ekipmanları
Ev eşyaları, arabalar, yürüme desteği
ekipmanları
Spor ekipmanları : bisiklet, golf sopası,
raketler
Saat kordonları, bilek bandı, maskeler, saç
bandı
Çocuk eşyaları
Oyuncaklar (aktivite oyunları dahil)
YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ
SINIR DEĞER
≤ 1 mg/kg (her bir PAH
için)
27 Aralık 2015
≤ 0.5 mg/kg (her bir PAH
için)
Muafiyet :
Yürürlük tarihinden önce ilk defa piyasaya sürülen ürünler
Çözüm: Intertek Türkiye, kapsamlı global ağından güç alarak, müsterilerinin yeni direktiflere uyum sağlamasına uygun
analitik metotlar gelistirerek yardımcı olmaktadır. Kontrolü gerçekleştirilmesi gereken testler Intertek Laboratuvarlarında
akredite olarak gerçekleştirilmektedir. Konu ile ilgili her türlü sorunuz için bizimle kontak kurabilirsiniz.
Füsun Karaoğlu ([email protected]) veya ([email protected]) Tel: (212) 496 46 72 ile irtibata
geçebilirsiniz.
© Intertek 2014, Her Hakkı Saklıdır.
Download

PAHs - Annex XVII - Sparkle