Occupational Health & Safety NETworking in EASTern Europe
OSHNET SCHOOL
FOR HIGH CERTIFIED EDUCATION
IN THE FIELD OF OCCUPATIONAL AND
ENVIRONMENTAL SAFETY AND HEALTH
Kurs 2 – Kimyasal Ajanlar ve Riskler
COURSE 2 – CHEMICAL AGENTS AND RISKS
MODÜL 2.1 KİMYASAL RİSKLER
MODULE 2.1 – CHEMICAL RISKS
Emitted by:
OSHNET CENTRAL OFFICE
(Sergio Luzzi)
OSHNET TURKEY OFFICE
(Yucel Demiral)
Izmir, 25-26 November 2014
Occupational Health & Safety
07.11.2014 YENİ WD-OSHNET-SCHOOL-IZMIR-CHEMICAL_Nov_2014_YD (1).doc, November
2/4
OSHNET SCHOOL
ÇEVRESEL VE MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK İÇİN SERTİFİKA EĞİTİMİ
KURS-2
KİMYASAL AJANLAR VE RİSKLER
MODÜL 2.1 – KİMYASAL RİSKLER
Izmir, 25-26 November 2014
OSHNET SCHOOL BİLİMSEL YÖNETİM
Sergio Luzzi
Tel. +39 055 4379140
mobile +39 335 1389081
e-mail: [email protected]
OSHNET SCHOOL TÜRKIYE YÖNETİMİ
Yucel Demiral
Tel. +90 232 412 4019
Mobile 90 505 8584416
[email protected]
OSHNET SCHOOL BİLİMSEL KURULU
S Luzzi, A Ergor, A Oztürk, Y Demiral
OSH EAST NET OFFICE
c/o Associazione Italiana degli Igienisti Industriali - Via G.B. Morgagni, 32 – 20129 Milano (Italy)
www.oshnet.eu - [email protected]
Occupational Health & Safety
07.11.2014 YENİ WD-OSHNET-SCHOOL-IZMIR-CHEMICAL_Nov_2014_YD (1).doc, November
3/4
25.10.2014
Course 1
Time
09:00-09:30
INTRODUCTION AND
ACQUAINTANCE / PRETEST
(Giriş ve tanışma/Öntest)
09:30-10:15
FUNDEMENTALS OF RISK
MANAGEMENT AND RISK
ANALYSIS
(Risk yönetiminin esasları ve risk
analizi)
10:15-11:00
CONTROL BANDING OF THE
CHEMICALS
(Kimyasalların control banding
yöntemiyle bildirilmesi)
Yucel Demiral
Ayse Oztürk
OSHNET SHOOL
Nihat Eğri
İSGUM,
Ankara
Sibel Kiran
Halk Sagligi Enstitüsü
İş Sağlığı ve Meslek
Hastalıkları AD
Break
11:15-12:00
12:00-12:45
TRANSPORTATION AND
STORAGE OF THE CHEMICALS
(Kimyasalların taşınması ve
depolanması)
BASIC CONCEPTS OF
TOXICOLOGY. ABSORBTION,
DEPOSITION AND EXCRETION OF
THE CHEMICALS IN THE BODY
(Toksikolojinin temel kavramları.
Vücutta kimyasalların emilimi,
depozisyonu ve atılması)
Kadriye Ertekin
Dokuz Eylul
Universitesi
Yeşim Tunçok
Dokuz Eylul
Universitesi
12:45-14:00 Lunch
Course 2
14:00-14:45
Workplaces and chemicals
Ayşe Öztürk
OSHNET SHOOL
(İşyerleri ve kimyasallar)
14:45-15:30
PESTISIT EXPOSURE
(Pestisit maruz kalımı)
Sule Kalkan
Dokuz Eylul
Universitesi
Break
17:15-18.30
EXPOSURE TO GASES, ACIDS VE
AND ALCALI ELEMENTS
(Gazlar, asitler ve alkali
maddelere maruz kalımı)
16:30-17:15
CARSINOGEN AND MUTAGEN
SUBSTANCE
(Karsinojen ve mutajen
maddeler)
17:45-18:30
METALS
(Metaller)
Kadriye Ertekin
Dokuz Eylul
Universitesi
Engin Tutkun
Ankara Meslek
Hastalıkları Hastanesi
Kaan Karadağ
İstanbul Meslek
Hastalıkları Hastanesi
OSH EAST NET OFFICE
c/o Associazione Italiana degli Igienisti Industriali - Via G.B. Morgagni, 32 – 20129 Milano (Italy)
www.oshnet.eu - [email protected]
Occupational Health & Safety
07.11.2014 YENİ WD-OSHNET-SCHOOL-IZMIR-CHEMICAL_Nov_2014_YD (1).doc, November
4/4
26.10.2014
Course 3
Time
09:00-09:45
EXPOSURE ASSESSMENT AND
BIOMONITORING
(Maruz kalımın değerlendirmesi
ve biyoizlem)
09:45-10:30
NATIONAL AND
INTERNATIONAL LEGISLATIONS
ABOUT CHEMICALS
Kaan Karadağ
İstanbul Meslek
Hastalıkları Hastanesi
Abdullah Büyükfırat
ISGUM, Kocaeli
(Kimyasallarla ilgili ulusal ve
uluslararası yasal düzenlemeler)
Break
10:45-11:30
MEASUREMENTS OF
CHEMICALS IN THE
WORKPLACES
Abdullah Büyükfırat
ISGUM, Kocaeli
(İşyerlerinde kimyasalların
ölçülmesi)
11:30-12:15
MATERIAL SAFETY DATA SHEET
(Malzeme güvenliği bilgi formu)
Engin Tutkun
Ankara Meslek
Hastalıkları Hastanesi
12:15-14:00 Lunch
Course 4
14:00-14:45
FUNDEMENTALS OF
PROTECTION AND PERSONEL
PROTECTION DEVICES
(Korunmanın temel bileşenleri
ve kişisel koruyucu aletler)
14:45-15:30
PREPARATION OF CHEMICAL
EMERGENCIES
Ayse Öztürk
OSHNET SHOOL
Zeynep Sofuoğlu
İzmir 112 Acil
(Kimyasal acillerin hazırlanması)
Break
15:45-16:30
RISK ASSESSMENT PRACTICE
(Risk değerlendirmesi uygulama)
16:30-17:15
Practice COHSS
(COHSS uygulama)
POST COURSE EXAM AND FEED
BACK
Huseyin Sezek
Nihat Eğri
Ayşe Öztürk
Sibel Kıran
Halk Sagligi Enstitüsü
İş Sağlığı ve Meslek
Hastalıkları AD
Ayse Ozturk
Yucel Demiral
(Sınav ve geribildirim)
OSH EAST NET OFFICE
c/o Associazione Italiana degli Igienisti Industriali - Via G.B. Morgagni, 32 – 20129 Milano (Italy)
www.oshnet.eu - [email protected]
Download

Kurs 2