DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)
AFA ADI
: TAHILLAR
PROĞRAM ADI
: SERİN İKLİM TAHILLARI
TAGEM/TBAD/13/A12/908/001
ÇAVDAR ISLAH ARAŞTIRMALARI
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma
Enstitüsü
TAGEM
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Dr. İbrahim KARA
Proje Yürütücüsü
Dr. Emel Özer, Dr. Seyfi Taner, Dr. Ramazan
Yardımcı Araştırmacılar
Ayrancı, Musa Türköz, Enes Yakışır, Yüksel Kaya,
Sait Çeri, Ş. İsmail Cerit, Dr.Telat Yıldırım, Meltem
Yaşar, Melek Bayraktaroğlu, Dr. Aysun G.Akçacık,
M.Nadi Taş
2013-2017
Başlama – Bitiş Tarihleri
67.500
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti: Anavatanı Anadolu olan çavdar, serin iklim tahılları içinde ıslah çalışması
yapılmamış tek bitkidir. Bu proje ile çavdar konusunda çalışmaların başlatılması ve elde
edilen materyallerin incelenerek bölgemize uygun çeşitlerin geliştirilmesi ve ülkesel olarak
yayılması amaçlanmaktadır. İlk olarak çeşit adaptasyonu ile çavdar çalışmalarına
başlanılacaktır. Enstitü bünyesinde bulunan hatlar, gen bankalarından istenecek hat ve
çeşitler, çavdar ıslahı ile uğraşan ülkelerden temin edilecek materyaller ve yetiştiği
çevrelerden toplanan yerel çavdar materyalleri projemizin materyallerini oluşturacaktır. İler
ki dönemlerde melezleme çalışmaları ile devam edilecektir. Açılan kademelerde (F2-F5) çok
sayıda materyal, tek başak ve başak sırası çeşitli gözlem ve ölçümler sonunda
değerlendirmeye tabi tutularak, seçilenler bir üst kademeye veya gözlem bahçelerine
aktarılacaktır. Bu seçilen materyaller OVD, buradan seçilenler de VD denenecektir. Verim
ve BVD için, yıllara göre değişmekle beraber, Konya-Merkez ve Çumra başta olmak üzere
yakın çevreler kullanılacaktır. Enstitümüz tarafından Aslım-95 çeşidi 1995 yılında tescil
ettirilmiştir. O yıllardan beri çavdarla ilgili yapılan bir çalışma yoktur. Son yıllarda çavdarın
hayvan yemi olarak kullanılmasından ziyade insan beslemesine girmesi gerekliliği gün
geçtikçe önemini arttırmaktadır. Yapılan çalışmalar çavdarın insan beslenmesinde
kullanılmasının kalp-damar hastalıkları, obezite ile savaş gibi pek çok durumda faydalı
olduğunu bildirilmektedir. Bölgemizde kışlık çavdar üretiminde etkili olan biyotik ve
abiyotik faktörlere dayanıklı veya toleranslı, verimli, kaliteli, değişik amaçlara uygun kuru
şartlar için yeni çeşitler geliştirmek projemizin ana amacını oluşturmaktadır. 2012-2013 ekim
döneminde Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü gen merkezinden gelen 50 adet materyal
1sx2m olarak elle ekim deneme alanına ekimi yapılmıştır. Diğer çalışmalardan toplanan
“Çanakkale Çavdar” kodlu deneme seti 30 adet ve “Yerel Materyal” kodu altında hazırlanan
deneme seti de 14 adet 1sx2m olarak elle ekim deneme alanına ekilmiştir. Tarla Bitkileri
Merkez Araştırma Enstitüsü’nde bulunan gen bankasından gönderilen 16 adet materyal ise
ekim zamanından sonra geldiği için ekimi gerçekleştirilememiştir. Bir sonraki deneme
yılında değerlendirilecektir. Ekimleri yapılan materyallerin karakterizasyonları yapılıp
saflaştırma çalışmaları sürdürülecektir.
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Download

DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU) AFA ADI