2014 YILI
HİDROLİK ve PNÖMATİK SİSTEM DEVRE ELEMANLARI YEDEKLERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ
TTK Armutçuk ve Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak Rexroth marka hidrolik
sistem devre elemanları için yedek parçalar satın alınacaktır.
2- TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1- Malzemelere ait teknik özellikler ve sipariş miktarları madde 5.2 de belirtilmiştir.
2.2- Firmalar rexroth marka malzemelerin yetkili bayisi (satıcısı) olduğunu gösterir belgeyi
teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Bu belge bulunmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
2.3- Malzemeler imalat hatalarına karşı imalatçı firmanın garantisi altında olacaktır.
2.4- Firma farklı katalog numaralarıyla teklif ettiği malzemelerin talep edilenlerle aynı teknik
özellikte olduğunu teklifinde belirtecektir.
3-KONROL MUAYENE VE KABUL
Gerekli kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarında TTK Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile Armutçuk ve Karadon Taşkömürü
İşletme Müessesesi elemanları ile birlikte yapılacaktır.
4 -GENEL HÜKÜMLER
4.1- Malzemeler gerek görüldüğünde sistem üzerine montajı yapılarak denenecektir. Deneme
sonucunda uygun görülürse giriş işlemleri yapılacaktır. Uygun olmayan malzemeler 15 gün içinde
yenileri ile değiştirilecektir.
4.2- Malzemeler dış ortamlardan zarar görmeyecek şekilde uygun sağlam ambalajlar içinde teslim
edilecektir.
4.3-Firma Rexroth marka malzemelerin yetkili distribütörü olduğuna dair belgeyi teklifi ile birlikte
verecektir.
4.4- Malzemelerin teslim ve tesellüm yeri Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Makine ve İkmal
Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.
4.5-Kısmi teslimat yapılabilecektir.
4.6- Sipariş listesindeki 1-20. sıradaki malzemelerin faturaları Armutçuk TİM adına, 21- 26.
sıradaki malzemelerin faturaları Karadon TİM adına aşağıdaki fatura bilgilerine göre
düzenlenecektir.
FATURA ADRESİ
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi
Açık Hava Caddesi Kandilli
67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65
67520 Kilimli ZONGULDAK
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
KDZ.EREĞLİ
859 008 5801
KARAELMAS
815 007 8618
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1- Firmalar teslim süresini tekliflerinde belirteceklerdir. Malzemeler siparişi müteakip 60 takvim
günü içinde teslim edilecektir.
5.2- Malzemelerin özellikleri ve sipariş miktarları aşağıdaki gibidir.
SIRA
ETİNORM
NO
1
828 077 0432
MARKA
KATALOG NO
Rexroth
5631 3111 00
MALZEMENİN ADI
VE ÖZELLİĞİ
1/4 '' Kollu valf
1/4 '' Kollu valf
1400 NI/dk.
TALEP
MİKTARI
10
2
818 060 0329
Rexroth
5634 6501 00
3
818 060 0328
Rexroth
5634 4601 00
1/4 '' Kollu Butonlu valf
1400 NI/dk.
5
4
818 060 0450
Rexroth
5811 1300 00
ISO 1 P.Y Yön valf
1400 NI/dk.
25
5
818 060 0555
Rexroth
5811 3300 00
ISO 1 P.P Yön valf
1400 NI/dk.
25
6
818 060 0333
Rexroth
5813 3300 00
ISO 3 5/2 P.P Yön valfi
4800 NI/dk
20
7
818 060 0492
Rexroth
5813 1300 00
ISO 3 5/2 P.Y Yön valf
4800 NI/dk
20
8
818 060 0502
Rexroth
5814 1300 00
ISO 4 P.Y Yön valf
6000 NI/dk
15
9
818 060 0457
Rexroth
5634 6101 00
1/4 '' Makaralı valf
1400 NI/dk.
30
Rexroth
MNR R 900 587
346
FD 68215
DB 20-1-52/315
Basınç emniyet valfi
(Büyük boy)
2
Rexroth
MNR R 900 598
998 FD 68152
DB 10-1-52/315
Basınç emniyet valfi
(Küçük boy)
2
Basınç pilot valfi
4
Yön kontrol pilot valfi
4
Pnömatik valf
2
10
11
828 077 0422
828 077 0424
MNR R 900 752
414 4
WP 6 D 60/
MNR R 900 752
413 4
WP 6 D 60/
Seri No : CD 07
Parça No : 571 050
010 veya
571 050 1100
10
12
828 077 0423
Rexroth
13
828 077 0426
Rexroth
14
828 077 0434
Rexroth
15
828 077 0435
Bosch
Rexroth
0821 300 854
Kabin içi toz tutucu
2
16
818 060 0553
Bosch
Rexroth
821 301 802
Manometre
(yağ haznesi)
2
SIRA
NO
17
18
ETİNORM
828 077 0436
828 077 0420
MARKA
KATALOG NO
Rexroth
Dağıtıcı yön valfı
2
Rexroth
TYP : A2 F 063/61
R-PBB05
MNR R 902 160
640
SN : 11844686
Büyük pompa
1
Küçük pompa
1
Hidrolik Silindir.
1
19
828 077 0421
Rexroth
20
828 077 0440
Rexroth
K-125 . 070. 001
SDD 250 E 125/70
818 059 0154
TALEP
MİKTARI
MNR R 900 408
504
4W 22R 76 / FD
10831
TYP : A2 F 032/61
R-PBB05
MNR : 941 01 98
SN : 22781371
FD : 07 W 34
21
MALZEMENİN ADI
VE ÖZELLİĞİ
R9012787614WE10E5X/EG24N
9K4/M
Rexroth
(4WE10E31/B/CG2
4N925L/VY0100095
26)
R901009182
4WEPE6X/EG24NX
Rexroth EZ2/V
(GDFWH-03-3C2DC24-90)
Yön valfi (selonoid) 4/3 orta
konumu bütün hatlar kapalı
2
Yön valfı (selonoid) 4/3 orta
konumu bütün hatlar kapalı
ocak şartlarında çalışmaya
uygun (ex-proof) olacaktır.
22
818 059 0155
23
818 060 0522
Rexroth
523 900 000 2
Ø = 250 mm Silindir tamir
takımı
15 tk.
24
818 060 0523
Rexroth
523 700 000 2
Ø = 160 mm Silindir tamir
takımı
10 tk.
25
818 060 0523
Rexroth
271 553 400 0
Ø = 100 mm Silindir tamir
takımı
10 tk.
26
818 060 0523
Rexroth
049 039 450 8
Ø = 50 mm Silindir tamir
takımı
10 tk.
2
Download

2014 YILI HİDROLİK ve PNÖMATİK SİSTEM DEVRE ELEMANLARI