TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
EEM305
ELEKTRONİK DEVRELER
LABORATUARI
Deney 5
KIRPICI VE KENETLEYİCİ DEVRELER
Öğrenci
Adı & Soyadı:
Numarası:
DENEY 5
KIRPICI VE KENETLEYİCİ DEVRELER
Önemli not
“Ön çalışma” kısmında (5.Bölüm altında) istenen bilgiler ayrı bir rapor halinde laboratuvara gelmeden
önce inceleyip [email protected] adresime gönderiniz.
Amaç
Kırpıcı ve kenetleyici devreler hakkında temel bilgileri öğrenmek.
5. Bölüm
Ön Çalışma:
Yapılacak olan deneyin ORCAD Capture simülasyon programındaki çizimi Şekil 1’deki
devreleri orcad’de çizip transfer fonksiyonunu çıkarın. Geçici ve sürekli durum analizi
yapınız. (R=1kΩ, D1N4007 diod, D1N4733 Zener diod)
Şekil 1. Kırpıcı Devreler
Deney 1 Kırpıcı Devreler (Limiting circuits)
1.Şekil 1’deki c,d,e şıklarındaki devreleri deney bord’una kurunuz.
2.Çıkış ve giriş gerilimine voltmetre bağlayınız.
3. Sonuçları kaydedip çiziniz.
Time Div: ……… Volt Div:………
Time Div: ……… Volt Div:………
Time Div: ……… Volt Div:………
Deney 2 Kenetleyici Devreler (Clamping Circuits)
Şekil 2. Kenetleyici Devreler
a)Şekil-2’deki devreyi RL=100K, 1N4001 diod, C=100 nF ve Vi giriş sinyalini, sinyal
jeneratöründen 10 KHz, 10 Vp-p sinüs alacak şekilde kurunuz. Osilaskobun 1. kanalını giriş
sinyali uçlarına, 2. kanalını da çıkış voltajı uçlarına bağlayınız. Her iki kanal ve sinyal
jeneratörünün şase uçlarının devrenin şasesine doğru bağlandığından emin olunuz. Her iki
kanalda gördüğünüz giriş ve çıkış voltajlarını ölçekli ve doğru olarak çiziniz.
Time Div: ……… Volt Div:………
b) Şekil 2 deki devreden Yük direncini çıkarıp yine aynı değerlerde çıkış ve giriş gerilimini ölçekli ve
doğru olarak çiziniz.
Time Div: ……… Volt Div:………
3. Deney Gerilim Katlayıcılar
Şekil 3 Gerilim Katlayıcılar
1.Şekil devreyi deney bord’una kurunuz.
2.Çıkış ve giriş gerilimine voltmetre bağlayınız.
3. Sonuçları kaydedip çiziniz.
Time Div: ……… Volt Div:………
Download

elektronik mühendisliği eem305 elektronik devreler