TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
EEM304
ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI
LABORATUARI
Deney 1
DIFERANSİYEL YÜKSELTEÇ DENEYLERİ
Öğrenci
Adı & Soyadı:
Numarası:
DENEY NO : 1
DENEY ADI : DİFERANSİYEL YÜKSELTEÇ DENEYLERİ
AMAÇ: Diferansiyel yükselteçlerin DC ve AC karakteristiklerini incelemek
ÖN ÇALIŞMA:
1.) Figure-1’de gösterilen devreyi aşağıdakileri yaparak ORCAD PSpice
ile simüle ediniz (devredeki transistorü bulamazsanız benzerini –npn
tip- kullanınız)
• RC = RE = 2.2 KΩ, rE=1kΩ pot., VCC = VEE = 12V.
• İkinci transistörün beyzini (base) topraklayınız (Vi2=0). Birinci
transistörün beyzine (base-B) DC offset’i sıfır olan bir sinus
sinyali veriniz (f=1kHz, sinus frekansı) Sinyalin genliğini uygun
sekilde ayarlayınız (ne çok büyük ne çok küçük olacak şekilde)
• vin(t), v01(t), v02(t) ve v01(t)-v02(t) gerilimlerini çizdiriniz. (bunlar aynı
•
•
ekran üzerine çizdirilmelidir)
IE1, IE2 akımlarını ORCAD’te ölçünüz.
Adm = Vo1 / Vi1 değerini hesaplayınız
2.) Figure-1’de gösterilen Diferansiyel Yükselteç devresine ‘small-signal
analysis’ uygulayınız.
Vi2=0 (toprak) olduğunda Adm = Vo1 / Vi1 (parametrik olarak) ifade
ediniz.
DENEY BASAMAKLARI:
Deneye başlamadan transistörlerin β değerlerini datasheet’ten bulunuz.
1. Figure-1’de gösterilen devreyi kurunuz ve B1 and B2 (which are the
bases of the BJT’s) uçlarını topraklayınız. RC = RE = 2.2 KΩ, rE=1kΩ pot., VCC = VEE
= 12V.
rE potansiyometresini kullanarak devreyi dengeli hale getiriniz. Devrenin
dengeli halinde VCEQ1 and VCEQ2 gerilimleri birbirine yakın olmalıdır, avometre ile
bunları ölçerek birbirine eşit (yakın) olmasını sağlamaya çalışın. Denge durumundaki
VCEQ1 değerini yazınız.
VCEQ1 =
Figure 1. Differential Amplifier
2. Transistörlerin base’lerini (beyz) birbirine bağlayınız. Daha sonra beyzlerin
birbirine bağlandığı nokta ile toprak arasına bir signal generator bağlayınız. Signal
generator ile üreteceğiniz sinyalin DC offset’ı sıfır olmalıdır. Osiloskopta sıfır DC
offset’li sinyal ürettiginizi kontrol ediniz. 1Khz frekansında bir sinus sinyalini vin(t) az
once belirtilen sekilde devreye veriniz. Sinyalin genliği, çıkışta bozulmaya neden
olmayacak sekilde ayarlanmalıdır.
Osiloskop kullanarak v01(t), v02(t) gerilimlerini aynı grafige çiziniz, vin(t)’i diğer
grafiğe çiziniz
Kanal 1
Time/Div = ……..
Volt/Div = ……..
Kanal 2
Time/Div = …….
Volt/Div = …….
Şekil 1 v01(t), v02(t) gerilimleri
Kanal 1
Time/Div = ……..
Volt/Div = ……..
Kanal 2
Time/Div = …….
Volt/Div = …….
Şekil 2 vin(t)
Aşağıda verilen değeri hesaplayınız:
A cm =
v 01 + v 02
2v in
3. Diferansiyel yükseltecin önemli kullanım alanlarını yazınız.
Download

DENEY 1 - Turgut Özal Üniversitesi