TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
EEM305
ELEKTRONİK DEVRELER
LABORATUARI
Deney 1
CMOS INVERTER
Öğrenci
Adı & Soyadı:
Numarası:
DENEY 1
CMOS INVERTER
Önemli not
“Ön çalışma” kısmında (1.Bölüm altında) istenen bilgiler ayrı bir rapor halinde laboratuvara gelmeden
önce [email protected] adresime gönderiniz.
Amaç
PMOS ve NMOS kullanarak NOT kapısı elde edip,transfer eğrisi çıkarmak.
1. Bölüm
Ön Çalışma:
Yapılacak olan deneyin ORCAD Capture simülasyon programındaki çizimi Şekil 1’de gösterilmiştir.
Orcad’de çizip giriş-çıkış eğrisini inceleyin.
Şekil 1. CMOS İNVERTER
Elde ettiğiniz transfer fonkisyonunun geçiş ve kararlı durum bölgelerini gösterin. Geçiş bölgesindeki
doğrusal eğriyi çıkarınız. (NMOS transistor BS170N ,PMOS transistor BS250P)
Ön Bilgi:
Şekil 2: BS250P Schematic
NMOS transistor BS170N ve PMOS transistor BS250P aynı tip şemaya sahiptir.
Şekil 3. TC4007UBP Integrated Cırcuıt
Deney 1
1.Şekil 1’deki devreyi deney bord’una kurunuz. (NMOS transistor BS170N ,PMOS transistor BS250P)
2. Testeredişi giriş gerilimini VH=5V, VL=0V, f=2khz olarak ayarlayıp osiloskop’un CH1'ine bağlayınız.
3.Çıkış gerilimine osiloskup'un CH2'sine bağlayınız.
4. Elde ettiğimiz osiloskop ekran görüntüsünü sabitleyip alttaki grafiğe çiziniz.
5. Geçiş ve kararlı durum bölgelerini gösterin.
Grafik 1. Cmos Inverter Transfer Eğrisi
Deney 2
1.Şekil 1’deki devreyi TC4007UBP kullanarak deney bord’una kurunuz.
2. Testeredişi giriş gerilimini VH=5V, VL=0V, f=2khz olarak ayarlayıp osiloskop’un CH1'ine bağlayınız.
3.Çıkış gerilimine osiloskup'un CH2'sine bağlayınız.
4. Elde ettiğimiz osiloskop ekran görüntüsünü sabitleyip alttaki grafiğe çiziniz.
5. Geçiş ve kararlı durum bölgelerini gösterin.
Grafik 2. Cmos Inverter Transfer Eğrisi
Download

elektronik mühendisliği eem305 elektronik devreler