ELEKTRONİK II
2. Ödev
SORU 1
ri
ro
Yukarıda verilen devredeki T1 ve T2 tranzistorleri için VA1=VA2=∞, βF=βf=100, VT=26mV ve
VBE1=VBE2=0.7V olarak verilmektedir.
a) Tranzistorlerin Ic kollektör akımlarını belirleyin.
b) Küçük işaret gerilim kazancı v0/vin’yı hesaplayın.
c) Giriş (ri) ve çıkış (r0) dirençlerini hesaplayın.
SORU 2
ri
ro
Yukarıdaki devrede bulunan tranzistorler M1 ve M2 için VTN=|VTP|=0.5V, KPN=μnCox=200μA/V2,
KPP=μpCox=100μA/V2 λ=0, γ=0 olarak verilmektedir. Tranzistor boyutları da
(W/L)1=1.5μm/0.3μm, (W/L)2=3μm/0.3μm olarak verilmektedir. Devredeki bütün kondansatör
değerleri çok büyüktür.
a)
b)
c)
d)
Tranzistorlerin savak akımlarını bulun.
Küçük işaret gerilim kazancı v0/vs değerini hesaplayın.
Giriş (ri) ve çıkış (r0) dirençlerini bulun.
Devrenin benzetimini PSPICE kullanarak yapınız.
 “a”, “b” ve “c” seçeneklerinde bulduğunuz verileri hesaplattırarak
karşılaştırın.
 Girişe 1kHz frekansında, 10mV genlikli bir sinüs işareti uygulayarak
giriş ve çıkış işaretini zamana bağlı olarak birlikte çizdirin (kondansatör
değerlerini 1μF olarak alabilirisiniz).
PSpice grafik çıktılarında arka planın siyah olmaması önerilir. Spice içerisinde ilgili
menüyü kullanarak renk dönüşümlerini yapınız. Devrenin görüntüsünün de eklenmesi
gereklidir. Çalışma noktaları da devre şeması üzerinde gösterilmelidir. Pspice ile ilgili
ayrıntılı bilgiyi www.elelab.itu.edu.tr adresinde bulabilirsiniz.
Aktif devre parametreleri ve PSPICE eşdeğerleri için aşağıdaki verileri kullanabilirsiniz.
Özellikler
NMOS
KPN=200μA/V2
VTN=0.5V
PMOS
KPP=100μA/V2
|VTP|=0.5V
PSPICE modeli
.model NMOS_HW2 NMOS
+KP=200E-6
+VTO=0.5
.model PMOS_HW2 PMOS
+KP=100E-6
+VTO=0.5
Ödev son teslim tarihi: 7 Nisan 2015, 12:30
E-posta ile gönderilen ödevler kabul edilmeyecektir. Soru çözümleri ayrıntılı ve anlaşılır bir
şekilde verilmelidir. Kullanılan değişkenler ve birimler standart olmalıdır. Sadece sonuç
içeren, çok kısa çözümler puanlandırılmayacaktır. Birimlere dikkat etmeyi unutmayınız.
Ödevle ilgili sorularınız için: [email protected] ‘ye e-posta atabilirsiniz.
Prof. Dr. Ali Toker
Ar. Gör. Osman Ceylan
Download

ELEKTRONİK II 2. Ödev