2.15 GHz Osilatör
(2014 Yaz Dönemi Staj Çalışması)
Eşref Türkmen
İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi
RF Elektronik Laboratuvarı
Osilatör, belirli frekansta elektriksel işaret
üreten bir elektronik devredir. Bu projede 2.15
GHz frekansında sinüs biçiminde sinyal üreten
Hairpin rezonans yapılı mikroşerit bir osilatör
tasarımı
gerçekleştirilmiştir.
Tasarım
aşamasında AWR Microwave Office programı
kullanılmıştır.
Çalışmada ilk olarak tranzistörün belirli
kutuplama noktalarında kararlılığı incelenmiş
ve istediğimiz frekanslarda kararsızlık derecesi
yüksek olan bir kutuplama noktası seçilmiştir.
Emetöre bağlanacak mikroşerit yapının
tasarımı planlanırken, salınım istediğimiz
frekans bölgesinde kararlılık faktörünü -1
değerine yakın tutan, diğer frekanslarda 1 ve
üzerinde bir değerde kararlılık faktörü
sağlayan bir tasarımın sağlanmasına dikkat
edilmiştir. Böylece osilatörün istenilen frekans
dışında
salınım
yapması
önlenmeye
çalışılmıştır.
Rezonatör tasarımı yapılırken, kutuplanmış ve
emetörüne belirli bir mikroşerit yapı
bağlanılmış olan tranzistörün girişinden
gözüken empedans değeri referans alınarak,
rezonatörün ve baz kutuplama devresinin
birlikte 2.15 GHz civarında frekans seçici
davranışı göstermesi sağlanmıştır. Aynı
zamanda rezonatör ve kutuplama devresinden
oluşan bu yapının girişinden gözüken yansıma
katsayısının, 2.15 GHz frekansında kararsızlık
bölgesinde olmasına dikkat edilmiştir.
Tranzistörün çıkışından gözüken empedans
değerinin negatif değerinde bir empedans
değeri gösteren çıkış yapısı, kollektör
kutuplama devresiyle beraber tasarlanmıştır.
Böylece belirli bir frekansta osilasyon şartları
yerine getirilmiştir.
Özellikler
Rezonatör Tipi
Tranzistor
Taban
Osilasyon Frekansı
Çıkış Gücü
Harmoniklerin Çıkış Gücü
Konnektör
Boyut
İTÜ RF Elektronik Laboratuvarı – www.rflab.itu.edu.tr
Hairpin
BFP740ESD
Rogers TMM-10I
DK: 9.8, T:1.524 mm
2.15 GHz
0.3 dBm
< -10 dBc
SMA
5.2 x 7.2 cm2
Ölçüm Sonuçları
Tasarlanan Osilatör
[email protected]
www.rflab.itu.edu.tr
Adres: İTÜ Ayazağa Kampüsü, Elektrik Elektonik Fakültesi, Oda 1206
Maslak / İstanbul 34469
Tel: +90 212 285 3641
Faks: +90 212 285 3507
İTÜ RF Elektronik Laboratuvarı – www.rflab.itu.edu.tr
Download

2.15 GHz Osilatör - ITU RF Lab