TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
EEM304
ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI
LABORATUARI
Deney 2
DIFERANSİYEL YÜKSELTEÇ KARAKTERIZASYONU
Öğrenci
Adı & Soyadı:
Numarası:
DENEY NO : 2
DENEY ADI : DİFERANSİYEL YÜKSELTEÇ
KARAKTERİZASYONU
AMAÇ: Diferansiyel yükselteçlerin DC ve AC karakteristiklerini incelemek
ÖN ÇALIŞMA:
1.)
Aşağıda
gösterilen Diferansiyel Yükselteç devresine, girdi
sinyallerini sıfır iken (beyzler topraklanmış, Vi1=0, Vi2=0) DC
Analysis uygulayınız. Transistörlerin aynı özelliklere sahip
oldugunu varsayınız.. Aşağıdakileri, V+, V- , IQ, β cinsinden ifade
ediniz:
• Emitter akımlarını (IE1, IE2)
• VCB (bir transistor için)
• VCE (bir transistor için)
2.)
Figure 1’de gösterilen devre için ‘small-signal
analysis’ kullanarak Acm oranını hesaplayınız. Beta
değerini β = 150 alınız. Her transistör için VBE(on)=0.6 V. ve
rπ= (26mV/IEQ) olarak alınız (rakamsal bulamazsanız parametrik bırakınız)
A cm =
v 01 + v 02
2v in
DENEY BASAMAKLARI:
Deneye başlamadan transistörlerin β değerlerini datasheet’ten bulunuz.
1. Figure-1’de gösterilen devreyi kurunuz ve B1 and B2 (which are the
bases of the BJT’s) uçlarını topraklayınız. RC = RE = 2.2 KΩ, rE=1kΩ pot., VCC = VEE
= 12V.
rE potansiyometresini kullanarak devreyi dengeli hale getiriniz. Devrenin
dengeli halinde VCEQ1 and VCEQ2 gerilimleri birbirine yakın olmalıdır, avometre ile
bunları ölçerek birbirine eşit (yakın) olmasını sağlamaya çalışın. Denge durumundaki
VCEQ1, IE1, VCB1 değerlerini ölçüp yazınız.
VCEQ1 =
VCB1 =
IE1 =
Figure 1. Differential Amplifier
2. İkinci transistörün beyzini topraklayınız. İlk transistor’in beyzine sinyal
generatorünü bağlayınız (function generator). Sinyal jeneratörünün çıkışında
alacagınız sinyalda DC offset olmamalıdır, buna dikkat ediniz.
Osiloskopta sıfır DC offset’li sinyal ürettiginizi kontrol ediniz. 1Khz
frekansında bir sinus sinyalini vin(t) az once belirtilen sekilde devreye veriniz (birinci
transistörün beyzine). Sinyalin genliği, çıkışta bozulmaya neden olmayacak sekilde
ayarlanmalıdır.
Osiloskop kullanarak v01(t), v02(t) gerilimlerini aynı grafige çiziniz, vin(t)’i diğer
grafiğe çiziniz
Kanal 1
Time/Div = ……..
Volt/Div = ……..
Kanal 2
Time/Div = …….
Volt/Div = …….
Şekil 1 v01(t), v02(t) gerilimleri
Kanal 1
Time/Div = ……..
Volt/Div = ……..
Kanal 2
Time/Div = …….
Volt/Div = …….
Şekil 2 vin(t)
Aşağıda verilen değeri hesaplayınız:
A dm =
v 01 − v 02
2v in
Vin, V01, V02 değerlerini avometre ile ölçerek yazınız
V01=
V02 =
Vin =
Download

10-14 MART 2014 LAB 2 FÖYÜ - Turgut Özal Üniversitesi