YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK I - PRATİK ÇALIŞMA SORULARI
OLAY 1: Türk vatandaşı Bayan (T), Alman Vatandaşı Bay (A)ile birlikte Almanya’da yaşamaktadır. (T)
ve (A) bebek beklemektedirler. Tatil sebebiyle Türkiye’de bulundukları sırada (T)’nin doğum sancıları
başlamış ve İzmir Kent Hastanesi’nde bebeği (B)’yi dünyaya getirmek durumunda kalmıştır.
1) (T) ve (A)’nın yeni doğan bebekleri (B)’nin vatandaşlığını Türk Vatandaşlık Kanunu’na göre
değerlendiriniz. Türk vatandaşlığının aslen kazanılması yolları nelerdir?
2) (T) ve (A) Amerikan vatandaşı olsalardı, (B)’nin Türk vatandaşı olma konusundaki durumu
değişir miydi? (Not: Amerikan vatandaşlığının yalnızca toprak esasıyla kazanıldığını
varsayınız.)
3) Bayan (T) Alman, Bay (A) Türk olsaydı, (B) Türk vatandaşlığını kazanabilir miydi?
OLAY 2: (Ç), alanında çok başarılı Çin vatandaşı bir inşaat mühendisidir. (Ç), 2008 yılından bu yana
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne bağlı olarak çalışmakta ve İstanbul’da yaşamaktadır. (Ç),
İstanbul’da trafik problemini çözmek için çok başarılı projelere imza atmış ve trafik problemini önemli
ölçüde azalttığı için Devlet madalyasına layık görülmüştür.
4) (Ç) Türk vatandaşlığına geçmeyi düşünmektedir. (Ç), hangi yoldan Türk vatandaşlığını
kazanabilir? Koşulları nelerdir belirtiniz.
5) (Ç), 2012 yılında Türk vatandaşı (T) ile evlenmiştir. (Ç)’nin evliliğinin Türk vatandaşlığını
kazanmasına etkisi var mıdır?
OLAY 3: Türk vatandaşı Bay (T) uzun süredir Belçika’da çalışmaktadır. Bay (T) 2010 yılında Belçika
vatandaşlığını kazanması üzerine Türkiye’ye gelerek İç İşleri Bakanlığına başvurmuş ve Türk
vatandaşlığından çıkmak istediğini belirtmiştir. Bunun üzerine Bay (T)’ye çıkma belgesi verilmiştir.
6) Bay (T), Türk vatandaşlığından çıkmasının ardından Türkiye’de bir taşınmaz satın almak
istemiştir. Artık Hollanda vatandaşı olan Bay (T)’nin Türkiye’de taşınmaz satın alması
durumunu değerlendiriniz. (T)’nin Türkiye’de sahip olacağı hakların kapsamı nedir?
7) Bay (T)’nin Türk vatandaşlığını evlilik yolu ile kazandığını düşünecek olursak, daha sonradan
çıkma yolu ile Türk vatandaşlığından ayrılması halinde (T)’nin Türkiye’de sahip olacağı haklar
ne olacaktır?
8) Bay (T)’nin Türk vatandaşlığından çıkma yoluyla ayrılmasının Türk vatandaşı eşi ve çocukları
üzerindeki etkisi ne olacaktır?
OLAY 4: Yunan vatandaşı Bay (A) ve Bayan (Y) evlidirler ve (C) isimli bir çocukları vardır. Bayan (Y)
2004 yılında vefat eder. Bunun üzerine Bay (A), 4 yaşındaki çocuğu (C) ile birlikte 2005 yılında
Türkiye’ye yerleşir. (A) daha sonra 2010 yılında Hollanda vatandaşı Bayan (B) ile evlenir. Bay (A) 2011
yılında Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuru yapar ve vatandaşlığa alınır. (A) ile (B)’nin daha
sonra (D) isimli çocukları dünyaya gelir. 2012 yılında ise (A)’nın Türk vatandaşlığına alınması iptal
edilir.
9) (A)’nın Türk vatandaşlığına alınmasının iptalinin şartları nelerdir?
10) (A)’nın Türk vatandaşlığını kaybetmesinin hüküm ve sonuçları nelerdir? (A)’nın
vatandaşlığının iptali kimleri etkiler?
11) (B), Hollanda vatandaşı değil de Türk vatandaşı olsaydı, bu durumun (D)’nin vatandaşlık
durumu üzerinde etkisi olur muydu?
Download

uluslararası özel hukuk ı pratik çalışma (06.11.2014)