ÖLÇME TEKNİĞİ DERSİ DENEY FÖYÜ 4:
VOLTMETRE ve GERİLİM ÖLÇMEK
Elektrik yüklerinin veya elektrikle yüklü parçacıkların belirli bir yönde akmasını sağlayan kuvvete;
elektro motor kuvvet (emk),gerilim, potansiyel fark veya voltaj adı verilir. Birimi volttur. Voltmetre ile
ölçülür.
Voltmetre gerilimi ölçülecek elemanın uçlarına paralel bağlanır.
Alternatif akım ve doğru akım için farklı yapıdaki voltmetreler kullanılmaktadır. Yanlış kullanım,
hatalı ölçümlere neden olur. Alternatif gerilim ölçen voltmetreler üzerinde ~ simgesi, doğru gerilim
ölçenlerde ise – simgesi konulmuştur.
Voltmetrelerin iç direnci çok yüksektir.(MΩ mertebesinde)
Doğru gerilim(DC) ölçerken kırmızı prob potansiyeli büyük olan uca bağlanırsa,gerilim değeri
pozitif okunur. AC yani değişken gerilim ölçerken polarite önemli değildir.
Şekildeki gibi seri bağlı iki dirence 12 VDC kaynak bağlıdır.Voltmetreler dirençler üzerinde düşen
voltajları ölçecektir.
LABORATUAR ÇALIŞMASI:
1)Tabloda değerleri verilen dirençleri şekillerdeki gibi seri bağlayınız.Ve tabloları ölçülen değerler
ile doldurunuz.
1
2
3
100Ω
220Ω
330Ω
10 kΩ
1 kΩ
22 kΩ
1 kΩ
2K2
3K3
22 kΩ
33 kΩ
10 kΩ
1
2
3
100Ω
220Ω
330Ω
10 kΩ
1 kΩ
22 kΩ
1 kΩ
2K2
3K3
22 kΩ
33 kΩ
10 kΩ

1
2
3
1
2
3
16 VDC

12 Volt
AC
2) Deney setindeki DC ve AC gerilim kaynaklarının voltajlarını kontrol ediniz.
3) Ölçü aletini (DMM) alternatif gerilim ölçme komitatörüne getirerek prizdeki gerilimi ölçünüz.
4) Cep telefonunuzun bataryasını ölçünüz.
5) Kullanılan laboratuar malzemelerini yerlerine yerleştiriniz.
Download

ÖLÇME TEKNİĞİ DERSİ DENEY FÖYÜ 4: VOLTMETRE ve GERİLİM