ELKEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ
DEVRE ANALİZİ LAB. 3.ÖDEV
1- Sinyal jeneratörü (Fonksiyon Jeneratörü) nedir, ne için kullanılır ve sinyal jeneratörü üzerindeki
düğmeler ne işe yarar. Genel olarak araştırınız.
2- Sinyal Jeneratöründen 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz'lik sinüs dalgası üretip osiloskopta
görüntüsünü elde ediniz. ve aşağıdaki Çizelgede istenilen değerleri hesaplayıp Çizelgeye kaydediniz.
Frekans f(Hz)
Vp(V)
Vrms (V)
Vdc (V)
Periyot (T)
100 Hz
0.5
500 Hz
1
1 kHz
1.5
5 kHz
2
10 kHz
2.5
3- Sinyal Jeneratöründen 50 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz'lik Üçge dalgası üretip osiloskopta
görüntüsünü elde ediniz. ve aşağıdaki Çizelgede istenilen değerleri hesaplayıp Çizelgeye kaydediniz.
Frekans f(Hz)
Vp(V)
Vrms (V)
Vdc (V)
Periyot (T)
50 Hz
0.5
100 Hz
1
1 kHz
1.5
10 kHz
2
100 kHz
2.5
4- Sinyal Jeneratöründen 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz'lik Kare dalgası üretip osiloskopta
görüntüsünü elde ediniz. ve aşağıdaki Çizelgede istenilen değerleri hesaplayıp Çizelgeye kaydediniz.
Frekans f(Hz)
Vp(V)
Vrms (V)
Vdc (V)
Periyot (T)
100 Hz
0.5
Arş. Gör. SAMİ ŞİT
Uzman Ahmet GANİ
500 Hz
1
1 kHz
1.5
5 kHz
2
10 kHz
2.5
Download

ELKEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LAB. 3