ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS DANIŞMANLARI
2014 YILINDA EĞĠTĠME BAġLAYAN ÖĞRENCĠLERĠN (N.Ö.)
YRD. DOÇ. DR. MÜNTEHA DĠNÇ
COĞRAFYA BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS DANIŞMANLARI
2014 YILINDA EĞĠTĠME BAġLAYAN ÖĞRENCĠLER (N.Ö.-Ġ.Ö.)
ÖĞR. GÖR. DR. ÜZEYĠR YASAK
2013 YILINDA EĞĠTĠME BAġLAYAN ÖĞRENCĠLER(N.Ö.-ĠÖ.)
ÖĞR. GÖR. DERYA ACAR
2012 YILINDA EĞĠTĠME BAġLAYANLAR(N.Ö.)
YRD. DOÇ. DR. MEHMET DENĠZ
2012 YILINDA EĞĠTĠME BAġLAYANLAR(Ġ.Ö.)
ARġ. GÖR. H.HÜSEYĠN YILMAZ
2011 YILINDA EĞĠTĠME BAġLAYANLAR(N.Ö.-Ġ.Ö.)
ARġ. GÖR. YILDIZ GÜNEY
2010 YILI VE ÖNCESĠ EĞĠTĠME BAġLAYANLAR(N.Ö.-ĠÖ.)
ARġ. GÖR. YILDIZ GÜNEY
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS DANIŞMANLARI
2014 GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER (N.Ö.-Ġ.Ö.)
YRD.DOÇ.DR. MURAT ÖZġAHĠN
2013 GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER(N.Ö.-Ġ.Ö.)
YRD.DOÇ.DR. ÖNDERSEZER
2012 GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER(N.Ö.-Ġ.Ö.)
YRD.DOÇ.DR. EROL SAKALLI
MATEMATİK BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS DANIŞMANLARI
2014 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER ( I. ÖĞRETĠM)
Yrd. Doç. Dr. Osman AVCIOĞLU
2013 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER ( I. ÖĞRETĠM)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYERTEM
2012 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER (I.ÖĞRETĠM)
Yrd. Doç. Dr. Semra KAYA NURKAN
2011 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER (I. ÖĞRETĠM)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal BERKTAġ
2011 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER (II. ÖĞRETĠM)
Yrd. Doç. Dr. Deniz UÇAR
2010 YILI VE ÖNCESĠ GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER (I.ÖĞRETĠM) Yrd. Doç. Dr. Utku ERDOĞAN
2010 YILI VE ÖNCESĠ GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER (II.
Yrd. Doç. Dr. NeĢet Özkan TAN
ÖĞRETĠM)
MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS DANIŞMANLARI
2014 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER ( I. VE II. ÖĞRETĠM)
Yrd. Doç. Dr. Funda KARABAĞ ÇOBAN
2013 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER ( I. ÖĞRETĠM)
Yrd. Doç. Dr. Recep LĠMAN
2013 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER ( II. ÖĞRETĠM)
Yrd. Doç. Dr. Recep LĠMAN
2012 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER (I. ÖĞRETĠM)
Yrd. Doç. Dr. Aykut YILMAZ
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS DANIŞMANLARI
2014 YILINDA EĞĠTĠME BAġLAYANLARIN (N.Ö.-Ġ.Ö.)
YRD. DOÇ. ELĠF GÜRSOY
2013 YILINDA EĞĠTĠME BAġLAYANLAR(N.Ö.-ĠÖ.)
ARġ. GÖR. MUHSĠNE EDA ARMAĞAN
2012 YILI EĞĠTĠME BAġLAYAN ÖĞRENCĠLER (N.Ö.-Ġ.Ö.)
YRD. DOÇ. DR.TÜRKAN ACAR
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS DANIŞMANLARI
2014 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER (I. ÖĞRETĠM)
Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖZER
2014 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER (II.ÖĞRETĠM)
Yrd. Doç. Dr. Özlem AVCI AKSOY
2013 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER ( I. ÖĞRETĠM)
ArĢ. Gör. Uğur BĠNĠCĠ
2013 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER ( II. ÖĞRETĠM)
Yrd. Doç. Dr. Ali Çağlar DENĠZ
TARİH BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS DANIŞMANLARI
2014 YILINDA EĞĠTĠME BAġLAYAN ÖĞRENCĠLERĠN (N.Ö.-Ġ.Ö.)
ARġ. GÖR. MEHMET ÖNDER DURAN
2013 YILINDA EĞĠTĠME BAġLAYAN ÖĞRENCĠLER(N.Ö.-Ġ.Ö.)
ARġ. GÖR. ADĠL ERKEN
2012 YILINDA EĞĠTĠME BAġLAYANLAR(N.Ö.-Ġ.Ö.)
ARġ. GÖR. GÜLMĠS VESĠLE CANĠK
2011 YILINDA EĞĠTĠME BAġLAYANLAR(N.Ö.-Ġ.Ö.)
ARġ. GÖR. FEYZULLAH YERLĠKAYA
2010 YILI VE ÖNCESĠ EĞĠTĠME BAġLAYANLAR(N.Ö.-ĠÖ.)
ARġ. GÖR. FEYZULLAH YERLĠKAYA
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS DANIŞMANLARI
2014 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER (I.ÖĞRETĠM)
Yrd. Doç. Dr. Ramazan BARDAKÇI
2014 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER (II.ÖĞRETĠM)
Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZCAN
2013 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER ( I. ÖĞRETĠM)
Yrd. Doç. Dr. Meriç GÜVEN
2013 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER ( II. ÖĞRETĠM)
Yrd. Doç. Dr. Ali PULAT
2012 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER (I.ÖĞRETĠM)
Yrd. Doç. Dr. Vedat YEġĠLÇĠÇEK
2012 YILI GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER (II. ÖĞRETĠM)
Yrd. Doç. Dr. Arif YILMAZ
2011 VE DAHA ÖNCESĠ GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER
Doç. Dr. Talip YILDIRIM
(I. ÖĞRETĠM)
2011 VE DAHA ÖNCESĠ GĠRĠġLĠ ÖĞRENCĠLER
Doç. Dr. Ömer SAVRAN
(II. ÖĞRETĠM)
Download

Danışman Lis. - Fen Edebiyat Fakültesi