1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Öğrenci No
1020510043
1020510044
1020510045
1020510046
1020510047
1020510048
1020510049
1020510051
1020510053
1020510054
1020510055
1020510056
1020510057
1020510058
1020510059
1020510061
1020510062
1020510063
1020510064
1020510065
1020510067
1020510068
1020510069
1020510070
1020510071
1020510072
1020510073
1020510074
1020510076
1020510078
1020510079
1020510080
1020510082
1020510083
1020510084
1020510085
1020510086
1020510087
1020510088
1020510089
1020510090
1020510091
1020510095
1020510096
1020510149
1020510150
1020510151
1020510155
1020510218
Adı Soyadı
ĠSA CANITEZ
MUSTAFA CAN YILMAZ
ARZU AVDATEK
YUSUF EMRE TÜRKKAN
MERVE ERTEMUR
ĠLAYDA ÖZKAN
HALĠL ĠBRAHĠM CEYLAN
MELĠH SERKAN KOYUNCU
MEHMET ONUR VURAL
KEVSER BETÜL DOĞAN
AYBĠKE ÇALIġTIRIR
AYġE ALTUNDĠġ
ABDULFURKAN YAĞIZ
TALĠP KURġUNCU
ÖMER ERCAN ALKIġÇI
BETÜL OVALICEYLAN
ENES YILDIRIM
BERNA YERLĠOĞLU
FATMA AVCI
EBRU MĠZGĠN ÇAKIR
EMĠNE ERSAY
AHMET ÖZKAN
BEKĠRCAN DOĞAN
BURCU ġENLUK
ĠBRAHĠM BAĞMANCI
ELĠF ÜMĠT
ABDÜLHAMĠT HAS
TUFAN GÖÇER
TAYFUN KARAOĞLAN
SEMA YĠĞĠT
EMRE PATIR
SEHER ÖZSOY
NEBĠ HOġCA
BURAK ġAHĠN
ENES TEMĠR
MEHMET AKĠF ÖNER
BEGÜM KOCA
EMRAH VAROL
BAHADIR EKĠCĠ
KÜBRA NĠYAZ
ĠSMAĠL YAMAN
ABDULBASIR RAHMATYAR
SAODAT AZIMOVA
ZEYNEP HATĠCE ÖZDEMĠR
GAMZE KARAKÖSE
HATĠCE ÇĠMER
NESLĠHAN ÖZġAHĠN
BÜġRA BARAN
AYġE BETÜL KILINÇ
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU
Öğr. Gör. Hatun KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet HASKÖSE
Yrd. Doç. Dr. M. Ġnanç ÖZEKMEKÇĠ
Doç. Dr. Mustafa DEMĠRCĠ
Yrd. Doç. Dr. Banu BĠTGEN SUNGUR
Yrd. Doç. Dr. M. Ġnanç ÖZEKMEKÇĠ
Öğr. Gör. Hatun KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. M. Ġnanç ÖZEKMEKÇĠ
Doç. Dr. Mustafa DEMĠRCĠ
Yrd. Doç. Dr. M. Ġnanç ÖZEKMEKÇĠ
Öğr. Gör. Hatun KORKMAZ
Doç. Dr. Mustafa DEMĠRCĠ
Doç. Dr. Mustafa DEMĠRCĠ
Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU
Öğr. Gör. Hatun KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Banu BĠTGEN SUNGUR
Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU
Doç. Dr. Mustafa DEMĠRCĠ
AraĢ. Gör. Selen OFLAZER
Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU
Yrd. Doç. Dr. M. Ġnanç ÖZEKMEKÇĠ
Doç. Dr. Mustafa DEMĠRCĠ
Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Melike KUM
Öğr. Gör. Dr. Cüneyt GEDĠKLĠ
Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU
Doç. Dr. Mustafa DEMĠRCĠ
Öğr. Gör. Hatun KORKMAZ
Öğr. Gör. Hatun KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. M. Ġnanç ÖZEKMEKÇĠ
Öğr. Gör. Hatun KORKMAZ
Doç. Dr. Oğuzhan TÜRKER
Yrd. Doç. Dr. M. Ġnanç ÖZEKMEKÇĠ
Öğr. Gör. Hatun KORKMAZ
Öğr. Gör. Gökhan GÜVEN
Yrd. Doç. Dr. M. Ġnanç ÖZEKMEKÇĠ
Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU
Doç. Dr. Mustafa DEMĠRCĠ
Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU
Yrd. Doç. Dr. M.Suat AKSOY
Prof. Dr. ġükrü AKDOĞAN
AraĢ. Gör. Selen OFLAZER
Öğr. Gör. Hatun KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. M. Ġnanç ÖZEKMEKÇĠ
Yrd. Doç. Dr. M. Ġnanç ÖZEKMEKÇĠ
Doç. Dr. Mustafa DEMĠRCĠ
Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN
Download

Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı 1 1020510043 ĠSA