YOS Harç Tablosu
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN (YOS) ÖDEYECEĞĠ
HARÇ MĠKTARLARI
NOT: II. Dönem harç talep edilmeyecek. Tablodaki miktarlar yıllıktır.
FAKÜLTE, ENSTĠTÜ, YÜKSEKOKUL,
MESLEK YÜKSEKOKUL ADI
YOS
I.ÖĞRETĠM
YOS
II.ÖĞRETĠM
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen Prog.)
Fen-Edebiyat Fak. (Ed.ve Sos. Prog.)
Ziraat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ġktisadi ve Ġdari Bil.Fak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tıp Fakültesi
Beden Eğt. Spor Y.O.
Hatay Sağlık Y.O.
Fizik Ted. Ve Reh.Y.O.
Antakya M.Y.O.
Reyhanlı M.Y.O.
Kırıkhan M.Y.O.
Samandağ M.Y.O.
Yayladağı M.Y.O.
Altınözü M.Y.O.
Sanat ve Tasarım M.Y.O.
Hassa M.Y.O.
Hatay Sağlık H.M.Y.O.
Yüksek Lisans Öğrencileri
852,00
852,00
852,00
1.161,00
1.161,00
1.158,00
939,00
948,00
1.773,00
570,00
570,00
570,00
570,00
570,00
570,00
570,00
570,00
570,00
570,00
570,00
570,00
570,00
1.951,30
2.433,90
1.827,80
2.194,50
2.194,50
4.054,60
1.463,00
1.463,00
1.463,00
1.463,00
1.463,00
1.463.00
774,00
Download

YOS Harç Tablosu