“Aydınlatıcı Bir İçeriğe Sahip”
Ecz. ELİF SABAH
Next L ev el &S ab ah E c z a n e s i,
AN KA R A
Mesleğimizin daha iyi bir seviyeye gelebilmesi için
eczacılar olarak hepimizin daha iyi noktalara erişmesi ve bu doğrultuda çaba göstermesi gerekiyor. Bu
açıdan bakınca ben zirvenin çok önemli bir konuda
düzenlendiğini düşünüyorum. Çok iyi bir eczacı olsanız da bunu dışarıya yansıtamıyorsanız bu çok fazla
bir şey ifade etmiyor. Bence zirve içeriğinde; Nasıl
iyi bir lider olunur? Görev dağılımı ne şekilde yapılır? Mal alımında ve pazarlama noktasında dikkat
edilmesi gereken hususlar nelerdir? gibi soruların
cevaplarına da yer verilirse hepimiz için daha faydalı olacaktır; çünkü eczane yönetimi bir yerde bütün
bunların bileşkesidir.
Ben eczane yönetimini 4 ayaklı bir vazo gibi düşünüyorum: Ekip yönetimi, mal alım yönetimi, eczane
işi bürokratik işlemler yönetimi ve pazarlama yönetimi. Benim bu konuda öncelikli olarak önemsediğim
nokta ekibimin yeterli donanımda olmasıdır; çünkü
eczanenizi görsel anlamda istediğiniz kadar geliştirin,
kendinizi mesleki anlamda donatın, ekibinizi eğitmez
ve ilerletmezseniz bunu hastalarınıza yansıtamazsınız. Ayrıca belirli bir sistem kurmak da çok önemlidir.
İşleyişi kişilerin inisiyatifine bırakmamak gerekir. Ben
yöneticilik yönümü geliştirmeye ve bu yöndeki eksiklerimi gidermeye çalışıyorum. Bütün bunları aynı zamanda belirli bir istikrar içinde yürütüyorum.
“Zirveyle Kendimizi
Donatabileceğiz”
Ecz. MERAL ER
Ö zt ü r k E c zanes i , M A L AT YA
Eczane Yönetimi Zirvesi’yle bence çok
önemli bir çalışmaya imza atılıyor. Zirve ile
meslektaşlarımızın eksik olduklarını söyledikleri yönetim konusunda kendilerini donatma şansına kavuşacaklarına inanıyorum. Biz
eczacılar okuldan mezun olduğumuz zaman
ilaç ve beraberindeki konularda çok iyi bilgiler
edinmiş, ancak işletmecilik kısmında maalesef çok az şey öğrenmiş oluyoruz. Bu yönden
kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle zirve gibi etkinliklerin artmasının bizler için
büyük önem taşıdığına inanıyorum.
“Zorlukların Aşılmasına
Büyük Katkı Sağlayacak“
Ecz. ŞULE İLKKURŞUNLU
Çe v r ec i E c zac ı l ar K o op e r a tif i
Yö net i m Ku ru l u B a şk a n ı, İZ M İR
Böyle bir zirvenin düzenlenmiş olması sektörümüz için çok olumlu bir
gelişme. Eczacılık, çok fazla bilginin bir
arada olmasını gerektiren bir meslek
dalı. İletişim, finans, dermokozmetik,
medula, mesleki bilgi... Tüm bunları bir
araya getirip eczaneyi yönetmek de oldukça zor bir iş. Zirvenin, bu zorlukların
aşılmasına büyük katkı sağlayacağını
düşünüyorum.
Ecz. NEYLAN ZIRHLIOĞLU
M o d a Zı rhl ı o ğl u Eczanesi, İSTANBUL
“Tüm Eczacıları Geliştirecektir”
Benim için meslekle ilgili olan her çalışma, her çaba
kutsaldır. Eczacılığa katkı sağlayabilecek her etkinlikte olmaktan büyük keyif alıyorum. Zirvenin de bizleri geliştirmeye faydasının olacağına inanıyorum. Bu nedenle elbette
katılım göstermeyi düşünüyorum. Bence zirve içeriğinde
öncelikle ekip yönetimi konusu dikkate alınmalıdır. Ancak
bunu sağlayabilmek için de önce eczacının eğitimli olması,
gündemi takip etmesi ve kendilerini güncellemeleri gerekir.
İçerikte bunlara vurgular yapılır ve bu konularda bilgilendirmelerde bulunulursa bu, tüm meslektaşlarımız için daha
faydalı olacaktır.
Eczacılık her şeyden önce bir sağlık hizmetidir. Ancak
siz eczane eczacılığı yapıyorsanız bu işin ticari boyutunu
da göz önünde bulundurarak hareket etmeniz gerekir. Elbette ki insanların sağlığını korumak ve ihtiyaçlarına en iyi
şekilde cevap vermek her zaman öncelikli tuttuğumuz bir
konudur ve böyle olmaya devam edecektir. İşte bütün bu
konuları eksiksiz bir şekilde uygulayabilmeniz noktasında
yönetim bilgisinin önemi ortaya çıkmaktadır.
TEMMUZ-AĞUSTOS 2014
17
Download

Untitled - Eczanem Dergisi