Sistem Simulasyonu
Ödev 3
Teslim Tarihi: 31 Ekim 2014, Cuma (Laboratuvar ilk ders öncesi)
Soru 1) Müşterilerin arabalarıyla yada yaya olarak geldiği ve arabalarıyla gelenlerin eczane
penceresinden, yaya olarak gelenlerin ise doğrudan içeriye girip, eczane tezgâhı önünden ilaçlarını
alabildiği bir eczane düşünün. Eczanede tek bir eczacı çalışmakta ve hem yaya gelenlere ve hem de
araçlarıyla gelenlere aynı eczacı hizmet vermektedir. Hem eczane içindeki bekleme bölümünün ve hem
de eczanenin park yerinin sonsuz kapasitede olduğunu kabul edin.
Yaya olarak gelen müşteriler eczaneye λ=12 müşteri/saat ortalamalı Poisson Sürecine göre gelmektedir.
Arabalarıyla gelen müşterilerin ise eczaneye gelişler arası sürelerinin dağılımı µ=20 dakika/müşteri
ortalamalı Üstel dağılımdır.
Eczaneye gelen müşterilerin eczacı tarafından hazırlanması gereken 1, 2 veya 3 reçeteye sahip olabildiklerini kabul edelim. Yaya olarak gelen herhangi bir müşterinin 1 reçetesi olması şansı % 60, 2 reçetesi olma şansı % 20 ve 3 reçetesi olma şansı % 20’dir. Arabayla gelen bir müşterinin 1 reçetesi olma şansı % 30, 2 reçetesi olma şansı % 50 ve 3 reçetesi olma şansı % 20’dir. Eczacının servis süresi, gelen müşterinin yaya yada arabayla gelmesinden bağımsız, ancak reçete sayısına bağımlıdır. Eğer müşteri 1 reçete hazırlatacaksa servis süresinin dağılımı, ortalaması µ=3 dakika/müşteri olan Üstel Dağılıma; 2 reçete hazırlatacaksa servis süresinin dağılımı, ortalaması 5 dakika, standart sapması 1 dk. olan Normal dağılıma ve eğer müşteri 3 reçete hazırlatacaksa servis süresinin dağılımı, en az 2 dk., en sık 4 dk. ve en çok 6 dk. olan Üçgensel dağılıma uymaktadır. a) Verilen sistemdeki varlıkları, varlıkların özelliklerinin neler olduğunu ve kaynakları tanımlayın. Verilen sistemin idealize edilmiş halini şekil çizerek gösterin. b) Verilen sistemi Arena’da modelleyin ve eczanenin günde 12 saat acık kaldığını varsayarak, 1 yineleme (replikasyon) için 365 gün çalıştırın. (sistemde başlangıçta 1 tane yaya, 1 tane arabalı müşteri bulunduğunu varsayın.) c) Eczaneye gelen ve çıkan yaya müşteri sayısı nedir? (create modülünde entity’leri yaya olarak isimlendirmelisiniz.) d) Eczaneye gelen ve çıkan arabalı müşteri sayısı nedir? (create modülünde entity’leri yaya olarak isimlendirmelisiniz.) e) Yaya müşterilerin ortalama kuyrukta bekleme süresi nedir? f) Arabalı müşterilerin ortalama kuyrukta bekleme süresi nedir? g) İlaç Verme Süreci kuyruğunda bekleyen ortalama yaya yada arabalı müşteri sayısı nedir? h) Eczacının ortalama kullanım oranı nedir? 2) Eczane sahibinin gerçekleştirdiği müşteri memnuniyet anketi, müşterilerin (ister yaya, ister arabayla) kuyrukta ortalama olarak en çok 10 dk. beklemeye sabır gösterdiğini, eğer bekleme süresinin 4 dk. dan fazla olması halinde ciddi olarak sonraki alışverişlerinde farklı bir eczaneyi tercih etmeyi düşündüklerini göstermiştir. Bu nedenle eczane sahibi yeni bir eczacı ise alıp, yaya ve arabalı müşterilerin kuyruklarını ayrıştırmayı ve her müşteri grubuna kendilerine ayrılmış 1 eczacı tarafından servis verilmesini planlamaktadır. Sisteme yeni bir eczacı alınması ve yaya olarak gelen müşterilerin kendilerine ayrılmış olan eczacıdan (eczacı 1); arabalı olarak gelen müşterilerin de kendilerine ayrılmış diğer eczacıdan (eczacı 2) hizmet alması dışında soru 1’deki verilerin tümü hala geçerlidir. (eczacı 1 ve eczacı 2 özdeştir, servis sürelerinin dağılımı ayni ve soru 1’deki gibidir.) a) Yeni sistemdeki varlıkları, varlıkların özelliklerini ve kaynakları tanımlayın. Verilen sistemin idealize edilmiş halini şekil çizerek gösterin. b) Verilen sistemi Arena’da modelleyin ve eczanenin günde 12 saat açık kaldığını varsayarak, 1 yineleme (replikasyon) için 365 gün çalıştırın. (sistemde başlangıçta 1 tane yaya, 1 tane arabalı müşteri bulunduğunu varsayın.) c) Yaya müşterilerin ortalama kuyrukta bekleme süresi nedir? d) Arabalı müşterilerin ortalama kuyrukta bekleme süresi nedir? e) İlaç Verme Süreci Yaya kuyruğunda bekleyen ortalama yaya müşteri sayısı nedir? f) İlaç Verme Süreci Araba kuyruğunda bekleyen ortalama arabalı müşteri sayısı nedir? g) Yayalara hizmet veren Eczacının ortalama kullanım oranı nedir? h) Arabalara hizmet veren Eczacının ortalama kullanım oranı nedir? i) c ve d şıkkında elde ettiğiniz sonuçlara göre yeni bir eczacının işe alınıp, servis sisteminin değiştirilmesi Eczane Sahibinin amacını karşılar mi? Açıklayın. Not: Soru 1 b)’yi ad_soyad_soru1_kisano.doe, soru 2 b)’yi ad_soyad_soru2_kisano.doe seklinde kaydederek, [email protected] adresine teslim tarihinden önce gönderin. Buna ek olarak Arena Modelinizi bir kâğıda çizerek, çizimdeki modüllerin altına modülün içinde değiştirdiğiniz yada yazdığınız değişken, özellik ve değerleri, ve buna ek olarak bu çizim sayfanızda sağ alt bolüme Run Setup bölümünde girdiğiniz parametreleri yazarak, diğer soru yanıtlarıyla teslim edin. Örnek: Process Ilac Alma 1 Araba Gelisi Entity Type: Yaya Time Between Arrivals: EXPO(20) Units: Minutes First Creation: 0 Dispose Action: Sieze D elay Release Resources: Eczaci 1 Delay Type: eczaci_sure Unites: minutes Create RunSetup:
Number of Replications: 1
Replication Lenght:1000 Units: hours
Hours per day: 24
Base Time Units: hours
Download

Ödev 3 (Teslim Tarihi: 31/10/2014)