DERS 13
(Q,R) STOK POLİTİKASI
(Simulasyon ile Q,R Politikasının Belirlenmesi)
ÖRNEK:
Bir Endüstri Mühendisi adayı, belirli bir ürünün stok yönetimiyle
ilişkili maliyetleri ile hizmet düzeyi arasındaki ilişkiyi anlamaya
çalışmaktadır.
Varsayalım ki müşteriler yazıcı almak üzere elektronik mağazasına
λ=3,6 müşteri/saat ortalamalı Poisson Sürecine uygun gelsin ve
verilen bir siparişin tedarik süresi 4 saat olsun.
Ayrıca her bir müşteri aşağıda verilen kesikli dağılıma göre ürün
talep etsin.
1 adet ürünün 1 yıl boyunca stokta bulundurma maliyeti 10 TL,
sabit sipariş verme maliyeti 250 TL’dir.
d
1
2
3
4
5
P(D=d)
0,20
0,30
0,30
0,10
0,10
ÖRNEK DEVAM:
Ele aldığımız ürünün her yerde bulunan bir ürün olduğunu
varsayalım. Bu durumda gelen müşteri talebinin tümü
karşılanmazsa, müşteri hiçbir ürün almaksızın başka bir mağazaya
gitmekte ve bu durumda stoktan karşılanamayan ürün başına 10 TL
ceza maliyeti oluşmaktadır.
Simulasyonun
varsayalım.
başlangıcında
elimizde
30
stok
olduğunu
Mağazanın Q=50, R=10 stok politikasını uygulaması durumundaki
2. Tip Hizmet Düzeyini ve ortalama yıllık maliyetini hesaplayın.
% 90 2. Tip Hizmet Düzeyi kısıtı altında en düşük ortalama yıllık
maliyeti veren Q ve R değerini bulun.
Olay Sırası
• Müşteri gelir
• Müşterinin kaç ürün talep edeceği belirlenir.
• Müşterinin istediği ürün sayısının tamamı stoklarda var mı,
kontrol edilir.
– Eğer stoklar yeterli değilse, müşteri talebinin tamamı kaybolur.
– Eğer stoklar yeterliyse, müşteri talebinin tamamı karşılanır ve stok düzeyi
ve stok pozisyonu güncellenir.
• Stok Pozisyonu kontrol edilir.
– Eğer Stok Pozisyonu<=R ise sipariş verilir.
• Stok Pozisyonu güncellenir. (IP=IP+Q)
• L kadar süre sonra Stok Düzeyi güncellenir. (IL=IL+Q)
– Eğer Stok Pozisyonu>R ise sipariş verilmez.
ARENA MODELİ
Download

DERS 13 (Q,R) STOK POLİTİKASI