..
. .
.
.
ECZANE YONETIMI ZIRVESI
CZANEM
Dergisi
Ecz. SİNAN ERKMEN
SİNAN ECZANESİ /İSTANBUL
“Geleceğe Dönük Faydalı Bilgiler
Edinebileceğimiz Bir Zirve Olacaktır”
Gerçekleştireceğiniz zirveyi çok olumlu buldum ve katılabilecek
tüm meslektaşlarımın orada olmasını isterim. Günümüzde ilaçtan
aldığımız pay düştükten sonra hepimiz diğer alanlara yönelmeye
çalıştık, ancak hâla bu konuda sıkıntılar yaşıyoruz. İşin bu noktasıyla ilgili bilgilendirmeler de yapacağınızı tahmin ediyorum. Eczaneyi işletme noktasında da özellikle biz eski eczacıların çok fazla
bilgi edinme şansı olmadı. Yaşadıklarımızdan bir şeyler öğrendik.
Bu nedenle meslektaşlarımızın tamamı için geleceğe dönük faydalı
bilgiler edinebilecekleri bir zirve olacaktır.
Eczane yönetimi benim çok önem verdiğim konulardan birisi. Burada dikkat edilmesi çok önemli noktalar var. Ben genellikle hem
ilaçta hem de diğer ürün gruplarında belirli firmalarla çalışmaya
gayret gösteriyorum. Yapacağımız ciroya, satışa göre ürün almamız gerekiyor. Bunun için limitli alım yapıyor ve alışımızı uzun vadeye dönüştürmeye çalışıyoruz. Biz her şeyden önce halk sağlığı
için hizmet yapıyoruz, ancak bu eczanenin bir işletme olduğunu da
göz önünde bulundurarak hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için
insanlardan çok fazla ilgi görmeyen, yıl boyunca sadece birkaç kişinin talep ettiği ürünleri de yavaş yavaş kaldırmaya başladık. Zaman zaman çeşitli masraf kalemlerinde de bazı kısıtlamalar, daha
doğrusu dikkatli kullanımlar yaparak dengeyi korumaya çalışıyoruz.
Eczacının personeli ve hastasıyla olan ilişkileri de yönetimde önem
taşıyan konulardan birisidir. Ben de samimiyet ortamı içinde kendilerine bir abi gibi yaklaşarak, yeri geldiğinde sorunlarında yardımcı
olarak, onlarla olan ilişkilerimi sürdürmeye çalışıyorum.
14
MAYIS-HAZİRAN 2014
Uzm. Ecz. FATOŞ GÜRKAN SELÇUK
DEFNE ECZANESİ/İSTANBUL
“Zirvede Pratiğe Dönüştürülebilecek
Konulara Öncelik Verilmeli”
Eczane Yönetimi gibi bir konuda yapılacak etkinlik elbette mesleğimize çok faydalı olacaktır. Ancak bu tip ortamlarda aldığımız
bilgileri uygulamaya koyma noktasında bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ne var ki uygulanması durumunda elbette ki bunlar hepimizi artıya geçirecek. Artık eczane eczacılığı değişti. Market eczaneler ön planda. Bir eczane sadece ilacın değil, sağlıkla ilgili bütün
ürünlerin alınabileceği bir nokta hâline gelmeye başladı. Bizim de
bu şekilde yönelmemiz gerekiyor. Sadece ilaçla sınırlı kalırsak sıkıntılarımız var olmaya devam edecektir. Vereceğiniz eğitimlerde;
pratiğe döndürülebilecek, eczacıların kolayca uygulayabileceği,
masraf tutarı da çok fazla olmayacak şekilde eczanelerde nasıl
değişim yapılabileceği konularına odaklanılırsa çok daha faydalı
olacaktır.
Ben bu konuda öncelikle insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin
karşılıklı saygı sevgi çerçevesi içinde yürümesinin önem taşıdığına inanıyorum. Bu hem eczane personeli hem de gelen hastalarımızla olan ilişkiler için geçerli. Bizim hastalarımızın çoğunu
tanır ve buraya geldikleri zaman bir sohbet ortamının içinde olmalarını sağlarız. Mali anlamdaki yönetimde de muhasebecimize
güvenerek harekete ediyorum. Elbette kendim de zaman zaman
bazı şeyleri inceliyorum, ancak o işleri daha çok muhasebecimize
bıraktığımı söyleyebilirim. Bu noktada benim için en önemli konulardan birisi bölgemde insanların ilgi gösterdikleri ürünleri bulundurmak. Ürünleri de daha yüksek baremde, daha iyi şartlarda
almaya çalışıyoruz. Yaşanan sıkıntıların nedenini araştırıyor ve
çözüm üretiyoruz.
Download

Devamı... - Eczanem Dergisi