Berliner Behindertenverband e.V.
5. Mayıs 2015 tarihinde yapılacak olan Protesto gösterisine Çağrı
Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını amaçlayan Avrupa
Protesto gününde hep birlikte protesto yürüyüşüne ve ardından yapılacak basın açıklaması mitingine
katılım için çağrıda bulunuyoruz. Bu yıl Sloganımız budur:
„Zorunlu Taşınmaya Hayır Asansöre Evet“
Yapılaşmanın sebep olduğu her türlü ayrıştırmayı protesto ediyoruz. 100 % bariyersiz yapılaşmada israr
ediyoruz. Kandırmaca istemiyoruz. Gereksinimlerimizi ve isteklerimizi topluma ve siyasetcilere duyurmak
istiyoruz.
Saat 11:00
Bundeskanzleramt önünde Protesto yürüyüşü başlaması
Saat 11:30
Bundeskanzleramt`dan Brandenburger Tor`a yürüyüş
Kaynaştıran eylemimiz: Birlikte tüm duvarları yıkıyoruz!
12:30 -13:30 Uhr:
Brandenburger Tor önünde miting
Taleplerimiz:
·
Yapılaşmayla ilgili tüm kanunların Birleşmiş Milletler “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”nin
öngördüğü şartlar doğrultusunda uygun hale getirilmesi;
·
Mevcut olan kamu binalarındaki tüm bariyerlerin yok olabilmesi için şehirleşme destek proğramının
hayata geçmesi ve görme engelli bireylere uygun işleyebilir sistemin kurulması;
·
Engelli bireylerin haklarını ayak altına alan „Eski Binaları Koruma Kanunu“ nun uygulanmasında
engelli insanların gereksinimlerinin dikkate alınması;
·
Federal, yerel ve semtsel yönetimlerin bilhassa iş piyasasındaki bariyerlerin kalkması yönünde
engelli bireylerin haklarını savunan kampanyaların yapılması;
•
Kendi isteğine bağlı bağımsız bir yaşamın gerçekleşmesi için gerekli olan danışmanlık hizmeti sunan
kurumlarda engelli bireylerin çalıştırılması (peer-counseling).
Download

Zorunlu Taşınmaya Hayır Asansöre Evet