ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU
(24 Ekim 2014, Nahçıvan)
TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV’UN
İŞ ADAMLARINA HİTABI
Sayın Âli Meclis Başkanı,
Sayın Bakan,
Sayın Oda Başkanları,
Değerli İş Adamları,
Kıymetli Katılımcılar,
Hatırlayacağınız üzere, ilk İş Forumunu 2011 senesinde Almatı’da, ikinci İş Forumu ise 19
Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirmiştik. Son Foruma Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan ve Türkiye’den çeşitli sektörleri temsil eden 100’den fazla işadamı iştirak etmişti.
Bugün üçüncü İş Forumunu düzenliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu vesileyle, öncelikle bugünkü Foruma evsahipliği yaptığı ve Forumu yüksek seviyede
organize ettiği için Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Azerbaycan Girişimciler
Konfederasyonu ve Nahçıvan Ekonomi ve Sanayi Bakanlığına teşekkürlerimi sunarım.
Malumlarınız olduğu üzere, beş sene önce 3 Ekim 2009 tarihinde, Nahçıvan’da
gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkelerin Devlet Başkanlarının 9. Zirve toplantısında
tarihi bir karar alınarak Türk Keneşi kuruldu. Bugün yine aynı şehirde, Azerbaycan’ın her
geçen gün gelişmekte olduğunu memnuniyetle izlemekte olduğumuz Nahçıvan şehrinde Türk
Keneşi Üçüncü İş Forumuna iştirak ediyoruz. Sizleri Forumda görmekten duyduğum
memnuniyeti ifade etmek isterim.
Geçtiğimiz beş sene zarfında Türk devletleri arasındaki işbirliği giderek kurumsallaşmış ve
çok boyutlu bir nitelik kazanmıştır. Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler stratejik düzeydedir.
Türk Keneşi olarak amacımız bu ilişkileri ikili düzeyden dörtlü düzeye çıkarmak ve
ülkelerimiz arasında çok taraflı bir işbirliği zemini yaratmaktır.
1
Üye ülkelerin en üst düzeyde temsil edildiği Türk Keneşi’nin faaliyetleri siyasi, ekonomik,
kültürel, eğitim ve bilimsel alanlar başta olmak üzere işbirliğinin tüm veçhelerini
kapsamaktadır ve son yıllarda tüm bu sahalarda önemli işlere imza atılmıştır.
Türk Keneşi faaliyetlerine istikamet veren temel organ olan Devlet Başkanları Konseyi,
gerçekleştirilen Zirve toplantıları yoluyla bugüne kadar 4 kez toplanmıştır. Zirve
toplantılarında kabul edilen Zirve Bildirileri örgütün faaliyetlerine yönelik Devlet Başkanları
düzeyinde benimsenen iradeyi temsil etmektedir.
Birinci Zirve 2011 yılında Almatı’da “Ekonomik İşbirliği” başlığı altında düzenlenmiştir.
Ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için öncelik taşıyan alanlarda Çalışma Grupları’nın
kurulmasına karar verilmiştir: Bunlar; “Üye ülkelerde yatırım ortamının iyileştirilmesi”,
“Girişimciliğin desteklenmesi” ve “Ekonominin çeşitlendirilmesi” Çalışma Gruplarıdır.
İkinci Zirve 2012 yılında Bişkek’te “Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği” başlığı altında
gerçekleştirilmiştir.
Ülkelerimiz arasındaki ticaretin gelişmesinin önündeki başlıca engelin ulaştırma alanında var
olan engeller olduğu düşüncesinden hareketle, 2013 yılında Gebele’de düzenlenen Türk
Keneşi Üçüncü Zirvesi’nin teması “Ulaştırma İşbirliği” olarak belirlenmiştir. Anılan Zirve’de
Devlet Başkanları tarafından verilen talimatlarda, çok-modlu ulaştırma seçenekleri ile
özellikle demiryolu ulaşımı üzerinde durulmuş; ülkelerimiz üzerinden geçen Merkezi
Koridor’un etkin bir ulaştırma koridoru olarak işler hale getirilmesinin önemi vurgulanmıştır.
Ülkelerimiz arasındaki ekonomik potansiyelin layıkıyla açığa çıkarılabilmesi için ulaştırma
işbirliğini daha ileri bir noktaya taşımamız gerektiği su götürmez bir hakikattir. Bu bağlamda,
Modern İpek Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi, Hazar geçişli çok-modlu ulaştırma
seçeneklerinin faal hale getirilmesi ve sınır kapılarında yaşanan beklemelerin minimalize
edilmesi konularına özel bir önem verilmektedir. Aynı zamanda 26 Ekim tarihinde Bakü’den
Bişkek’e başlayacak olan yeni uçuş hattının ülkelerimiz arasındaki ulaşımı daha da
kolaylaştıracağını ifade etmek isterim.
2
Türk Keneşi’nin 4. Zirvesi 2014 Haziran’ında “Turizm İşbirliği” temasıyla Bodrum’da
düzenlenmiştir. Hiç şüphe yok ki, turizm ülkelerimizin son derece zengin altyapıya sahip
olduğu bir sahadır. Gerek doğa gerekse tarih ve kültür zenginlikleri açısından büyük
potansiyele sahip üye ülkelerimiz bu alandaki işbirliğini geliştirmeye kararlıdır. Hedefimiz
üye ülkelerimizin tamamını kapsayan bir “İpek Yolu Turizm Destinasyonu” oluşturmak ve
bunun uluslararası anlamda terciheşayan bir turizm rotası haline gelmesini sağlamaktır.
4. Zirveyle ilgili bir diğer önemli nokta da, bu zirveye Türkmenistan Devlet Başkanının
katılmış olmasıdır. Bu durum Türk dünyasında yaratmak istediğimiz ortaklık ruhu açısından
büyük bir önem arzetmiştir. Sayın Berdimuhammedov’un katılımı 2011’den beri
gerçekleştirilen Türk Keneşi Zirveleri bakımından da bir ilke tekabül etmektedir. Ülkelerimiz
arasındaki turizm işbirliğinin önemine vurgu yapan Sayın Berdimuhammedov, üye ülkelerin
yatırımcılarını Türkmenistan’ın “Avaza Ulusal Turizm Zonu”na yatırım yapmaya davet
etmiştir.
Gelecek seneki zirvenin “Medya İşbirliği” temasıyla Kazakistan’da yapılmasına karar
verilmiştir.
Değerli Katılımcılar;
Sizlerin de bildiği gibi, ülkelerimiz arasındaki ticaret rakamları maalesef potansiyelimizin
çok altındadır. Cumhurbaşkanlarımız her zaman Zirvelerimizde yatırımlarımıza ilk olarak
kardeş ülkelerden başlamamız gerektiğinin altını çiziyorlar. Bu durum Türk devletlerinin
kendi aralarındaki ticari ve ekonomik ilişkilere daha fazla önem göstermesi ve enerji
sarfetmesi gerektiğini gözler önüne sermektedir. Bu bakımdan bu tür İş Forumlarının düzenli
olarak gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Zira, bu toplantılar ülkelerimizin özel
sektörlerini birbirine yakınlaştıracak, tecrübe değişimine zemin hazırlayacak ve zamanla
petroldışı sektörlerin ekonomideki paylarının artmasına vesile olacaktır.
Türk Keneşi bünyesinde ekonomik işbirliği devlet-özel sektör işbirliğine dayanmaktadır.
Devletlerimiz özel sektörleri biraraya getirir, işbirliği için hukuki altyapı oluşturur. Bu
bakımdan ülkelerimizin daha da yakınlaşması için sizlerin sıkı işbirliği yapmanız
gerekmektedir.
3
Biz de bu alanda üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda, Türk Keneşi
Ekonomi Bakanlarını bugüne kadar dört kez topladık. Son toplantı 20 Haziran 2014 yılında
Issık Göl’de Kırgızistan’da düzenlendi ve toplantıda önemli kararlar alındı.
Türk Keneşi Ekonomi Bakanları 4. toplantısı ve Türk İş Konseyi 2. toplantısı kararları
çerçevesinde 7 Kasım 2014 tarihinde Kazakistan’ın Şımkent şehrinde “Avrasya Ekonomik
Birliği’ndeki Yeni İmkânlar” konulu bir Uluslararası Yatırım Forumu düzenlenecektir.
Forum kapsamında 6 Kasım 2014 tarihinde işadamlarımız Şımkent’te yer alan Serbest Bölge
ile bazı endüstriyel alanlara teknik ziyarette bulunacaktır. Bu vesileyle, burada olan herkesi
Şımkent’teki sözkonusu faaliyetlere davet etmekten memnuniyet duyarım. Eminin
Kazakistanlı yetkililer konuya ilişkin detaylı bilgi vereceklerdir.
Bugünkü İş Forumu’na da pek çok sektörden .......’den fazla işadamımız iştirak ettiğini
görmekten son derece memnunum. Gerek bugünkü toplantıda gerekse gelecekte aranızdaki
işbirliğinin daim olmasını dilerim. Türk Keneşi olarak bu yolda elimizden gelen yardımı
sunacağımızı belirtmek isterim.
Forumun hayırlara vesile olmasını temenni eder, hepinize başarılar dilerim.
Teşekkür ederim.
4
Katkı sağlayan: Zamin Aliyev, Proje Direktörü
5
Download

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU