‘Mandoky Kongur İstvan Mirası: Büyük Step’te Nesillerin Diyalogu’ konulu Uluslararası
Forum’a Türk Konseyi Genel Sekreteri Ramil Hasanov’un Mesajı
(25 Eylül 2014, Astana)
Türk Akademisi’nin Başkanı Sayın Darkhan Kydyrali,
Çok saygıdeğer Türk aydınları ve değerli katılımcılar,
Türk Akademisi’nin uluslararası kuruluş statüsünde ilk defa düzenlemekte olan
“Mandoky Kongur İştvan Mirası: Büyük Step’te Nesillerin Diyalogu” konulu uluslararası
forumu dolayı Türk Keneşi ve onun Genel Sekreteri olarak sizlerle birlikte bugünkü yüksek ve
anlamlı toplantıdaki mutluluk ve gururu tüm kalbimle paylaştığımı belirtmek isterim.
Bu vesileyle, başta Başkan Sayın Darhan Hıdırali olmak üzere Türk Akademisi’ni
başarılı girişimi için gönülden tebrik ederim. Girişimin de köklü Türk geçmişimizle
kucaklaşma hedefimizde önemli birer adım olduğundan hiç şüphem yoktur.
Türk asıllı Macar Torkolog İstvan Mandoky Kıpchakoglu Kongur, Türk kültür tarihinin
köşe taşları olan Kaşgarlı Mahmut, Ali Şir Nevai, Ahmet Yesevi, Aşık Paşazade, Katip Çelebi
gibi nice büyük kültür adamımızı ve eserlerini kendine ideal edinen yenilikçi bir beyin
olmuştur.
İstvan Mandoky Kongur, Türk dünyasının zor bir döneminde adım adım gezdiği Türk
yurtlarında unutulmaya yüz tutmuş Türk kimliğinin ve Türk kültürünün zenginliğini, Türk
dilinin güzelliğini yılmadan, yorulmadan anlatmış, geleceklerinden ümitlerini kesmiş Türk
topluluklarına “Doğacak gün yakındır” diyerek ümit aşılamıştır.
Ne yazık ki, Mandoky Kıpchakoglu yıllarca derlemiş olduğu malzemeyi
değerlendirmek için vakit bulamamıştır. 1992 yılında 48 yaşında beklenmedik bir şekilde
hayata veda etmiştir. Kısa ömrüne sığdırdığı büyük davası, bıraktığı altın eserleri onun
ölümünden sonra da yaşamasına vesile olmuş, hakkında çok çeşitli yazılar çıkmıştır ve
kendisinden sonraki Türk aydınları ve nesle yol göstermiştir.
Mandoky’nin şahsi kütüphanesinden 16 bin kitabın bugün Türk Akademisi’ne
bağışlanması ile Türk Akademisi kütüphanesi hem nicelik; ama daha da önemlisi, nitelik
olarak zenginleşmiştir. Ağırlığı olan bu manevi miras sadece Türk Akademisi Kütüphanesine
değil tüm Türk dünyasının mirasıdır.
Büyük Türk mütefekkiri, örnek aydın İstvan Mandoky Kıpchakoglu Kongur’un 70.
doğum yılının kutlanmasında başta Türk Akademisi olmak üzere emeği geçen herkesi
kutluyor ve bu asil davranışın Türk halkları olarak bu düzeye gelmemizde rol sahibi olan,
kendilerine ebediyen borçlu kalacağımız daha nice Türk aydınları için de tekrarlanacağına
güvenim tamdır.
Bu itibarla, bugünkü Foruma başarılar dilerim ve Türk Akademisinde yer bulan
Mandoky Kütüphanesi’nin Türk halkına hayırlı hizmetler sunmasını dilerim.
Katkı sağlayan: Zamin Aliyev, Proje Direktörü
Download

Genel Sekreterin Mesajı