KABUL EDİLEN ÇÖZÜM ÖNERİSİ PROTOKOLÜ MADDELERİ
1) Türk ülkelerinin belirli aralıklarla kurultaylar düzenleyip , birbirlerinin kültürlerini tanıyıp yaşatmaları
açısındann çalıştaylar yürütülerek milli kültür bilincinin yaşatılıp sürdürülmesi amaçlanarak,
2) Daha önce gerçekleştirilmiş örnek etkinliklerle benzer formatta katılımcı ülkelerin seçilen şehirlerinde
benzer etkinlikler düzenlenmesini önererek,
3) Kültürel faaliyetlerin yetersizliğinin farkında olup bunu ancak Milli bir bilinçle aşılacağını öngörerek,
4) Eğitim gören nesillere milli tarih bilincini aşılamak için okullarda Türk dünyası genel tarihi dersinin olmasını
önerip; farklı Türk kültürlerinin birbiriyle kaynaşmaları için Türk ülkeleri arasında öğrenci değişim
programlarını teşvik ederek,
5) Türk coğrafyasının bir parçası olan Hazar Gölüne kıyısı bulunan ülkelerin Türk Birliği doğrultusunda
ekonomik bir komisyon içinde birleşerek,
A) Hazar Havzasından çıkan doğal kaynakların kıyı şeridiyle orantılı bir şekilde dağıtılmasını amaçlayarak,
B) İthalatta ve ihracatta Türk devletlerine öncelik tanınarak,
6) Milli bilincin uyanması için Türk birliğini ve milli bilinci empoze edilebilmesi amacıyla sosyo-kültürel
etkinliklerin düzenlenmesini teşvik ederek,
7) Eğitim standartlarının yeterli seviyeye getirilmesi için çalışmalar yapılmasını umarak,
8) Türk Keneşi ve Türksoy gibi Türk toplumlarının birleşmesi hususunda farklı alanlarda faaliyet gösteren
kuruluşların yaptığı etkinliklerin güçlendirilmesini talep ederek,
9) Teknolojinin yetersizliğinden kaynaklanan ekonomik sıkıntılara çözümolarak, teknoloji konusunda gelişmiş Türk
Devletleri öncülüğünde , Türk Devletleri Teknoloji ve Bilim Birliği adı altında bir birliğin kurulmasını önererek,
10) Türk devletlerinin ekonomik bir komisyon içerisinde birleşmeleri ve bu komisyonun öncelikli olarak Hazar
Gölü’nde çıkarılan kaynakların paylaştırılması bu konunu işlenmesini talep ederk,
11) Özerk yapıda bulunan Türk topluluklarının bağımsızlığı için askeri alanda yapılan gelişimlerin karşısında duran
super güce yönelik denge politikası uygulanarak,
12) Yardım edebilecek bağımsız devletler tarafından bu bölgedeki Türklere gerekli yardımlar sağlanarak,
A) Cephane sağlayabilecek güçteki Türk devletlerinin bu bölgedeki Türkmenlere gerekli silah yardımı yapıp
desteği vermesini tavsiye ederk ,
B) Hazar Denizi’inde çıkarılan doğalgazın Rusya üzerinde değil de Azerbaycan-Türkiye hattından
Avrupadevletlerine ulaştırılması sağlanıp, bu çözümle Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin de iktisadi açıdan
yararlanması sağlanarak,
Download

TÜDİK Kabul Edilen Çözüm Önerileri