İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
“Bu bölümde mutlu bir kişisel hayat ve parlak bir kariyer
için ilk adımı atacaksınız; çünkü kendinizi tanımanın, insanı
tanımaktan geçtiğini fark edeceksiniz. Ders programımız,
sizi bilimsel çalışmalara ve öğretim üyeleriyle farklı
alanlarda araştırma yapmaya teşvik edecek. Bireye, çevreye
ve dünyaya değişik pencerelerden bakmanızı sağlayacak
birçok keyifli ders alacaksınız.”
Carnot E. Nelson
Psikoloji Bölüm Başkan Vekili
Psikoloji Bölümü
Üçüncü yılda algı, öğrenme, hatırlama, düşünme, kişilik,
nörobiyoloji ve anormallik psikolojisi gibi başlıklarla
bilimsel kapsam daha da derinleşir; ayrıca psikolojide
kavramsal yaklaşımlar, tarihsel gelişmeler ve güncel
eğilimler irdelenir. Son sınıfta ise öğrenciler, öğretim
üyeleri danışmanlığında bir bitirme tezi yazarlar.
Psikolojinin alt dallarının yanı sıra felsefe, arkeoloji,
tarih gibi farklı disiplinlerden de dersler seçebilirler.
Psikoloji, akıl ve davranışları inceleyen bir bilim dalıdır.
Algı, öğrenme, hatırlama ve problem çözme gibi
bilişsel süreçler yardımıyla beynin davranışlarla ilişkisini
aydınlatır.
İnsan faktörünün olduğu her alanı bulgularıyla
destekleyen bu bilim, uzmanlık gerektiren uygulama
sahalarıyla modern dünyada önemli bir role sahiptir.
Örneğin, endüstriyel ve örgütsel psikoloji, iş yaşamının
merkezindeki insan etmenini ele alır. Klinik psikoloji,
bireyin davranış, düşünce ve duygu evreninin
derinliklerine iner. Sağlık psikolojisi ise hasta-hekim
ilişkileri, sağlık politikaları ve hastane koşulları gibi çok
sayıda konuya katkıda bulunur.
Psikoloji bilimi, günümüzde yankı uyandıran atılımlara
sahne olmaktadır. Beyin görüntüleme teknikleri
sayesinde akıl ve davranışların beyindeki temelleri
konusunda ayrıntılı bilgiler sağlanmakta, insanın zihinsel
potansiyeli, öğrenmeye ve ilerlemeye açıklığı hakkında
yeni bulgular elde edilmektedir. Bölümün öğretim
üyeleri, nörobilim üzerinde yoğunlaşan bu çalışmaları,
üniversite bünyesindeki Ulusal Manyetik Rezonans
Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirmektedir. Farklı
bölümlerden akademisyenlerle disiplinlerarası ölçekte
yürütülen söz konusu çalışmalar, bölümün nörobilim ve
genel psikoloji alanlarında açtığı doktora programları
için güçlü bir altyapı oluşturmaktadır.
Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, özgün eğitim
programı ve zengin laboratuvar olanaklarıyla öğrenciler
için heyecan verici bir seçenektir. Programın ilk yılı
psikolojiye giriş niteliğindeki dersler ile matematik,
biyoloji ve sosyal bilimlerde bilgisayar uygulamalarını
içerir. İkinci senenin odak noktaları, bu bilimin en
önemli alanları olan beyin ve davranış, bilişsel psikoloji,
sosyal psikoloji ve gelişim psikolojisidir. Bu dönemde
psikolojide istatistiğin işlevi ve araştırma yöntemleri
gibi niceliksel konulara da yer verilir.
Psikoloji Bölümü mezunları, insanların davranış, tutum
ve düşüncelerini biçimlendiren nedenlere ve süreçlere
hâkimiyetleriyle hemen her sektörde ihtiyaç duyulan
kişiler olarak profesyonel hayata atılmaktadır.
74
“Bilkent, her psikoloji öğrencisinin gerek duyacağı temel
bilimsel eğitimi veriyor. Öğrenimime katkı yapacak seçmeli
dersler alıyorum ve felsefe yan dalı yapıyorum. Hocalarımız
bizi hep destekliyor, kendi alanlarında her sene önemli
bilimsel çalışmalara imza atıyorlar.
Kütüphanede aradığımız birçok kaynağı buluyoruz, yeni
kitaplar önerip hemen temin ettirebiliyoruz. Kampüste
ilgilendiğimiz her konuda etkinlikler var.”
“4 sene boyunca psikolojinin her dalını görerek yetiştirildik.
Son 2 senemizde de seçmeli derslerle ilgi alanımıza göre
kendimizi daha da geliştirdik. Çok değerli akademisyenlerle
bire bir çalışıp onların desteğini her zaman hissettik. Son sınıfta
yazdığımız tez sayesinde bir araştırma deneyimine sahip
olarak mezun olduk. En önemlisi de kendimize güvenen ve
her şeyi sorgulayan bireyler olarak diploma aldık.”
Irmak Büyükutku
Psikoloji Bölümü 2013 Mezunu
London School of Economics and Political Science’da
Yüksek Lisans Öğrencisi
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Mezunu
Can Oluk
Psikoloji Bölümü Öğrencisi
Eskişehir Anadolu Lisesi Mezunu
www.psy.bilkent.edu.tr
“Bilkent Psikoloji mezunu olmak; ilk senemden başlayarak
Cardiff Üniversitesi’ndeki yüksek lisansıma ve sürdürmekte
olduğum iş yaşamıma kadar hayatımın rengarenk
olduğu, standartların çok üstünde bir dünya yarattı. Çok
değerli bilim insanları tarafından yetiştirilmiş olmak, bana
yurtiçinde ve yurtdışında çok kapıyı açtı.Yerini hiçbir şeyin
dolduramayacağı üniversite hayatımın mutluluğunu hep
yaşayacağım.”
Pelin Dinç
Psikoloji Bölümü 2011 Mezunu
Vektora Bilişim Teknolojileri’nde İnsan Kaynakları Uzmanı
Kocaeli Cahit Elginkan Anadolu Lisesi Mezunu
İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi
TM-3
Kontenjan
Psikoloji (Tam Burslu)
10
Psikoloji (%50 Burslu)
20
Psikoloji (Ücretli)
30
75
Download

Psikoloji Bölümü