UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması
vesilesiyle UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova’nın
Video Mesajı
Antalya, Türkiye, 31 Ekim ve 1 Kasım 2014
Ekselansları, Hanımefendiler ve Beyefendiler,
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşma açılış
törenine hitap etmekten büyük mutluluk duyuyorum.
UNESCO
Türkiye
Millî
Komisyonunu,
UNESCO’nun
değerlerinin ve önceliklerinin geliştirilmesinde önemli bir aktör;
ortaklıkları
güçlendirmede,
bilgi
paylaşımı
ve
deneyim
alışverişinde anahtar bir platform olarak görüyorum.
Bu bakımdan UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, UNESCO için
gerçek bir liderdir.
Millî Komisyon, eğitimde, bilimde, kültürde ve iletişimde çığır
açan eylemlere; toplumsal uyumu geliştirmeye; kadınları ve kız
çocuklarını güçlendirmeye; herkes için kaliteli eğitime erişimi
teşvik etmeye; kültürel mirası korumaya ve karşılıklı anlayışı
derinleştirmeye;
ifade
özgürlüğünü
ve
medya
gelişimini
desteklemeye önderlik etmiştir.
UNESCO
Türkiye
Millî
Komisyonu,
1972
Dünya
Miras
Sözleşmesini geliştirmede ve 2003 Somut Olmayan Kültürel
Mirasın
Korunması
Sözleşmesinin
10.
Yılını
kutlamada
Eskişehir’de gerçekleştirilen başarılı etkinliklerle önemli bir rol
üstlenmiştir.
2013
yılının
Nisan
ayında
İstanbul’da
gerçekleştirilen
Uluslararası Caz Gününün kutlanmasında Millî Komisyonun
seçkin rolünü çok net olarak hatırlıyorum. Paylaştığımız
değerleri, diyaloğumuzu ve ortak anlayışımızı müziğin evrensel
gücü yoluyla geliştirdiğimiz olağanüstü bir andı.
Bugün, UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna adanmışlığından
ve önderliğinden ötürü duyduğum derin minnettarlığı ifade
etmek istiyorum.
UNESCO’nun
insan
haklarına
ve
süregelen
barış
ve
sürdürülebilir kalkınmanın önemine ilişkin taşıdığı mesaj hiç bu
kadar önemli olmamıştı – ve bu mesajı ileriye taşımak için sizin
sesinize, enerjinize ve insan birikiminize ihtiyaç duymaktayız.
Bunlar, UNESCO’nun 70. Yıl dönümünü kutlayacağımız 2015’e
ve devamında yeni bir küresel sürdürülebilir kalkınma gündemi
oluşacak olması nedeniyle bugün özellikle önemlidir.
UNESCO’da iki hafta önce dünyaca ünlü piyanist İdil Biret’in
çarpıcı konseriyle kutladığımız Cumhuriyetin İlanının 91.
Yıldönümü vesilesiyle özel olarak teşekkürlerimi ifade etmek
isterim. Bu tüm üye devletler için harika bir andı.
Sizlere verimli bir Büyük Buluşma diliyor ve desteğiniz için
tekrar teşekkür ediyorum.
Video mesajını izlemek için tıklayınız
Download

Le Directeur général