2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ERASMUS BAŞVURULARI
Başvurular 02-22 Ekim tarihleri arasında http://erasmus.uludag.edu.tr/ois/ adresinden yapılacaktır.
İİBF için kontenjanlar aşağıdaki gibidir:
İşletme:
 ISCAP
 Mendel
 ZIBAT
 Sz. Istvan
 Opole
 Coimbra
 Foggia
 KU Leuven
 Alytaus
 Radom
 Konin
:4
: 2 (İngilizce B2 [75/100]) - MA ve PhD dahil
: 2 (İngilizce B2 [75/100])
:0
: 1 (İngilizce B2 [75/100]) - MA dahil
: 1 (İngilizce B2 [75/100]) - MA dahil
: 2 (İngilizce B2 [75/100]) - MA ve PhD dahil
:0
:4
:0
:2
Uls. İlş.:
 Mendel
:0
 Copernicus : 0
 Olsztyn
:0
 Adam M.
:0
 FSU Jena
:0
 Civitas
:0
 Radom
:0
 Konin
:0
 Rovira i Virgili : 1 (Sadece PhD)
ÇEKO:
 Granada
 Kaunas
 Comenius
 Maribor
 Milano
 Bükreş
 Rijeka
:2
:4
: 2 - MA dahil
:2
:2
: 2 - MA dahil
: 1 - MA dahil
Ekonometri:
 Bialystok
 Foggia
:6
: 2 (İngilizce B2 [75/100]) - MA ve PhD dahil
İktisat:
 Sz. Istvan
 Coimbra
 Mendel
 Radom
 Ioannina
: 1 (İngilizce B2 [75/100]) - MA dahil
: 1 (İngilizce B2 [75/100]) - MA dahil
: 2 (İngilizce B2 [75/100]) - MA ve PhD dahil
:0
: 3 (yedek öğrenciler mevcut)
Kamu:
 Radom
:1
Kamu+Maliye:
 ESTGF
 Varna
 Trakia
:0
:6
:4
Bu listede kontenjanı “0” olarak belirtilen üniversiteleri tercih etmeyiniz! Aksi takdirde başvurunuz
geçersiz sayılacaktır. Geçersiz başvurulardan koordinatörler ya da Erasmus Ofisi sorumlu değildir.
Bahar döneminde Erasmus ile gidecek öğrenciler için 27 Ekim 2014 günü saat 09:30’da Rektörlük A
Salonunda oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılım zorunludur. Gelmeyenler geçerli
mazeretlerini yazılı olarak Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmek zorundadır.
Download

İİBF - Erasmus