KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ADA BAZLI ÇÖZÜM
Kentin yeniden yapılanması konusunda Bayraklı Belediyesinin son günlerde imarın
iyileştirilerek “ Ada bazlı çözüm”adı altında yeni bir yaklaşım getirmesini olumlu karşılıyoruz.
Bayraklı' da Kentsel dönüşüm ilan edilen bölgede Büyükşehir Belediyesinin 3 yıldır bir çalışma
yürütmesine karşın bir türlü sonuç alamamasının çok yönlü nedenleri vardı. Bu bölgede kaçak
yapılaşmanın çokluğu ve sıklığı nedeni ile çözüm üretmek oldukça zordu. Ayrıca bu dönüşümün
6306 sayılı Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun ile değil, 5393 sayılı
Belediye kanunun 73 . maddesi ile çözülmeye çalışılmak istenmesi nedeni ile bu iş çok uzmamış,
vatandaşlar razı edilememiş ve bu güne kadar çözüm üretilememişti. Bu alanlarda yaşayan
vatandaşlar bu gecikmelerden çok mağdur olmuş, evlerinde bakım yapamadıkları için bakımsız
evlerde yaşamaya mecbur bırakılmışlardı.
Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmeyen yerlerde de durum çok vahimdir. Buralarda eski
imara göre inşaat ruhsatı verilmesi, eskinin yıkılıp yerine yenisinin yapılması gibi kentsel
dönüşümün ruhuna aykırı, kentin var olan çarpık yapılaşmasının tesciline yönelik bu yapılaşmaya
izin verilmesi de çok yanlıştı.Bu konuda, Belediyenin olduğu gibi vatandaşın ve müteaahhitin de
sorumluluğu vardır. Müteahhit imar durumu verildiğine göre ben arsa sıkıntısı çekiyorum deyip tek
tek binaları yıkıp yerine yenisini yapmaya zorlanmıştır. Vatandaş imarımda iyileşmeye gidilmiyor
deyip bireysel çözüme yönelmiştir. Müteahhitlerin, zorunlu olmadığı için vatandaşı ada bazlı
çözümde ikna edemeyişi nedeni ile, yeni ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilememiştir. Kentsel
dönüşümün, sosyal donatım alanları ile birlikte ele alınabilmesı için ada bazlı çözümün zorunlu hale
getirilmesi, parsel bazlı imarların durdurulması ile olanaklı olacaktır. Bu anlayış ilk bakışta bazı
vatandaşların ve müteaahhitlerin hoşuna gitmese de kentin yenilenmesi ve gelecekte yapılan
yapıların değerlenmesi açısından olumlu sonuçlar verecektir.
Bayraklı beldiyesinin elini çabuk tutması, bir an önce tüm tarafları memnun edecek etkili bir
çözüm üretmesi kentin yararına olacaktır. Biz müteahhitler, parsel bazlı çözümü doğru
bulmadığımız için gelen teklifleri değerlendirmiyor vatandaşları ada bazlı çözümlere yöneltiyoruz.
Ancak böyle bir mecburiyetleri olmadıkları için şehir dışından gelen müteahhitlerle anlaşmalar
yaparak bireysel çözümlerle inşaatlar yapılmaktadır. Ellerimizdeki işler bitme noktasına gelmiştir.
Mutlaka yeni işlere başlamalıyız. Bu duruma daha fazla dayanamayıp bizler de bireysel çözümlere
çanak tutmak istemiyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Hasan Karabağ 'a görüşlerimizi defalarca
bildirmiştik. Kendisinin olumlu yaklaşımlar içinde olmasını takdirle karşılıyoruz. Bu kent
hepimizin. Hep birlikte kalıcı ve etkili çalışmalar yürütüleceğine inanıyoruz. Vatandaşların
bulundukları ada içinde kendi anlaşmasını dilediği müteaahhitle yaparak, kente uyumlu, komşuluk
ilişkisini ve kentin dokusunu bozmayan yerinde dönüşüm şeklinde yeni binalarına bu iyi niyetli
çalışma sonucu kavuşacaklarına inanıyoruz.
BAYRAKLI MÜTEAAHHİTLER VE İŞADAMLARI
DERNEK BAŞKANI
MUSA AKGÜN
Fuat Edip Baksı Mah.
Zeki Yavaş Sok. No:110-B Bayraklı- İZMİR
0232 373 35 95 [email protected]
Download

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ADA BAZLI ÇÖZÜM Kentin