TR
ContiPressureCheck
TM
Kurulum talimatına ilave
Aşağıda belirtilen değişiklikler ve ilaveler, CPC kurulum talimatının bir parçasıdır.
Bu ek sayfayı, güncel bilgilerin kullanılabilir olması amacıyla, kurulum talimatına
ilave edin.
Sayfa 31 değişiklik
■■ Çalışma yerindeki aydınlatma koşulları her zaman yeterli olmalıdır.
■■ Çalışma yeri ve kullanılan cihazlar sorunsuz ve temiz durumda olmalıdır.
■■ Kullanılan tüm ürünleri ambalaj bilgilerine göre depolayın.
■■ Aletleri, temizlik maddelerini ve yapıştırıcıları, yetkisiz kişilerin ve çocukların
ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
■■ Lastik sensörünün takılması sırasında kesinlikle, özel yapıştırıcı CB 2250 kullanılmalıdır.
Sayfa 41 değişiklik
5.6
Lastik montajından önce lastik sensörünün etkinleştirilmesi
Lastik janta takılmadan önce, lastik sensörünün fonksiyon kontrolü yapılmalıdır.
‹‹ El terminalinde "Sensörü etkinleştir" menü maddesini
çağırın ve "OK" ile onaylayın.
‹‹ El terminalini lastik içinde lastik sensörüne yakınlaştırın. El
terminali, etkinleştirmeyi gerçekleştirir.
İşlemden sonra, gösterilen durum „Etkinleşti (MP)“ ise ve ID,
DRUCK, TEMP (sıcaklık) ile STATUS bilgilerinin yanı sıra başka mesajlar da gösterilmiyorsa, lastik artık takılabilir. Başka
mesajların da gösterilmesi halinde, lastik sensörü değiştirilmeli
ve yeniden etkinleştirilmelidir.
Diğer mesajlar hakkında açıklamalar için, el terminalinin kendi
el kitabına bakın.
17526480000
■■ Çalışma yeri yeteri kadar havalandırılmış olmalıdır.
www.contipressurecheck.com ■■ Montaj sadece, bu konuda kalifiye personel tarafından yapılabilir.
ADD_IA_CPC_0313_A1_TR
5.4.1 Temel güvenlik uyarıları:
Sayfa 46 değişiklik
5.11.3 Otobüsteki montaj yeri
Otobüste her zaman ek bir alıcı gereklidir.
Merkezi kumanda cihazı ile ek alıcıyı, tercihen şasinin üzerinde takın. Bunun
mümkün olmaması halinde, her iki bileşen de bagaj bölmesinde takılabilir. Her iki
bileşen de, metal duvarlar nedeniyle lastik sensörlerine karşı yalıtılmış olmamalıdır.
■■ Merkezi kumanda cihazını, olabildiğince ön aksa yakın bir bölgede takın.
■■ Ek alıcıyı olabildiğince, arka aksa/akslara yakın bir bölgede takın.
Sayfa 48 değişiklik
5.12.2 Çarpma korumasının ek alıcıya montajı
D kablo demeti ek alıcıyla birleştirildikten sonra (bkz. bölüm 5.13
Merkezi kumanda cihazından ek alıcıya giden kablo demetinin
montajı), çarpma koruması takılmalıdır.
‹‹ Çarpma korumasını ek alıcının üzerine geçirin ve tutucuda
sabitleyin.
‹‹ 4 adet kelepçeli kancayı tutucudaki ilgili deliklere geçirin ve
kelepçeli kancaların dördü de yerine oturacak şekilde, çarpma
korumasını tutucuya doğru bastırın.
‹‹ Çarpma korumasını ilaveten şekildeki gibi, iki adet kablo bağıyla (terslimat kapsamında bulunmaz) emniyete alın.
UYARI
Çarpma koruması kullanılmadığı takdirde:
►►ContiPressureCheck sistemi, tehlikeli madde nakliyeleri için kullanılamaz (bkz. Bölüm
14.3 ADR).
►►ek alıcıda hasarlar meydana gelebilir.
►►ek alıcının kapsama menzili azalır.
Sayfa 53 değişiklik
‹‹ A kablo demetini sigorta kutusundan başlayarak, B ve C kablolarına doğru döşeyin. Entegre sigorta, kablo demetinde kalır.
Dikkat
Kısa devre tehlikesi!
Eksik bir sigorta nedeniyle kısa devre tehlikesi mevcuttur.
►►A besleme hattını sigorta tarafında kısaltmayın.
‹‹ Gerektiğinde, B ve C kablo demetlerini uygun boyda kısaltın.
UYARI
►►Kablo demetindeki spiral boruyu, şekildeki gibi daima „tepe“ bölgesinden kesin ve
asla „etek“ bölgesinden kesmeyin. Aksi
halde, içinden geçirilen kablonun, işletim
sırasında „etek“ kenarında sürtünerek
aşınma tehlikesi söz konusudur.
‹‹ Öncelikle, merkezi kumanda cihazına ait C kablo demetinin her
iki CAN bağlantısını (kahverengi/beyaz) yassı kablo soketleriyle
donatın ve soket gövdesini takın. Kabloların kutuplamalarını,
yanda gösterildiği gibi yapın. Çentik (bkz. soldaki ok), kutuplamanın korunması içindir.
(kablo pabuçları ve soket gövdeleri, montaj setinde mevcuttur)
‹‹ Ardından, B ekran kablo demetini yassı soketlerle donatın ve
soket gövdesini takın. Soketler ile yuvaların kutuplaması birbirine uymalıdır. Çıkıntı (bkz. soldaki ok), kutuplamanın korunması
içindir.
‹‹ A, B ve C kablo...
Sayfa 64 değişiklik
‹‹ Mevcut kablo demetindeki merkezi kumanda cihazının F
bağlantısını dağıtım kutusuna veya araç gerilim beslemesine
yerleştirin ve kablo bağlarıyla gevşek şekilde emniyete alın.
‹‹ Dağıtım kutusunda uygun bir kablo geçişi arayın ve kabloyu
geçirin.
‹‹ Gerektiğinde, F bağlantısını uygun boyda kısaltın.
UYARI
►►Kablo demetindeki spiral boruyu, şekildeki gibi daima „tepe“ bölgesinden kesin ve
asla „etek“ bölgesinden kesmeyin. Aksi
halde, içinden geçirilen kablonun, işletim
sırasında „etek“ kenarında sürtünerek
aşınma tehlikesi söz konusudur.
‹‹ Dağıtım kutusunda...
Sayfa 76 değişiklik
Durum
Bilgi
DisplayERROR
Hata
kodu
1006
1007
Not
Bu hata mesajları ekran
üzerinde,
ayarlanmış
olan dile bağlı
olmaksızın
sadece İngilizce olarak
gösterilecektir.
Olası
hata nedeni
Uygulama
talimatı
Ekran arızalı.
El terminalini ekrana bağlayın, hata
kodlarını merkezi
kumanda cihazından okuyun.
El terminalindeki
uygulama talimatlarını takip edin.
Sayfa 49, 50, 64 tamamlama
‹‹ Kablo demetinin montajı tamamlandıktan sonra, soketin muhafazasının girişindeki körüklü borunun, elverişsiz işletim koşullarında soket muhafazasından çözülmemesi amacıyla, ilaveten bir
kablo bağıyla (bkz. ok) sabitlenmesi önerilmektedir.
Download

ContiPressureCheckTM