H
Yr
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
)
Yazının İcadı
Robinson, Andrew 2003 The Story of Writing, London.
Resimler (Pictures)
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
)
Piktogramlar (Pictograms)
Ön Yazı (Proto-Writing)
Mağara Resimleri - Amerikan Yerli Piktogramları
Trafik İşaretleri - Matematik sembolleri - Notalar
.…………………………………………..REBUS …….………………………………………..
H
Yr
Tam Yazı (Full Writing)
MÖ. 3300 Sümer Çiviyazısı
1 Uruk IV
3300-3100
2 Cemdet-Nasr & Uruk III 3100-2900 & Susa (Proto-Elam)
3 Ur
2900
4 Šuruppak (Fara) Eski Sümerce Belgeler 2600
H
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
Yr
)
Mezopotamya Merkezler
Tam Yazıya Geçiş
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
)
Nesne Yazısı > Sayma Çubukları
H
Yr
MS. 19 yy.
Üst Paleolitik Çağ (yak. 25000)
Tam Yazıya Geçiş
H
Yr
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
)
Nesne Yazısı > Quipu
İnka (Güney Amerika) MS 15. yy
Tam Yazıya Geçiş
Nesne Yazısı > Hesap Taşları
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
)
Calculi = Token = Hesap Taşı
H
Yr
MÖ. 8000-1500 arası kullanılmıştır
Musée du Louvre token koleksiyonu
H
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
Yr
)
Tam Yazıya Geçiş
Nesne Yazısı > Hesap Taşları
Musée du Louvre
Tam Yazıya Geçiş
H
Yr
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
)
Nesne Yazısı > Hesap Taşları
Susa Bulla – Üzerindeki baskı 3 disk 1’i büyük 4 koni. Bulla içerisinden çıkanlarla aynı.
Tam Yazıya Geçiş
Nesne Yazısı > Hesap Taşları
H
Yr
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
)
UDU ‘koyun’
ÁB ‘inek’
Tam Yazıya Geçiş
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
)
Erken Dönem Tabletler
Sadece sayıların ve niteledikleri varlıkların/nesnelerin yeraldığı erken dönem tabletler bir çok merkezden
gelmektedir. Yukarıdaki piktografik tablet (yak. 4. binyıl sonu) üzerinde “10 keçi” ifadesi yer almaktadır.
H
Yr
Merkezler: Uruk, Ninive, Susa, Çoga Miş, Godin Tepe, Tell Brak ve Habuba Kabira
Tam Yazıya Geçiş
H
Yr
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
)
Erken Dönem Tabletler
Uruk,
15) Ninive
21) Susa
23) Çoga Miş
20) Godin Tepe
13) Tell Brak
9) Habuba Kabira
Tam Yazı Öncesi
Rebus
leaf
= belief
can
you
see
H
Yr
bee
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
)
res Lat. ‘şey’
well
Ra’nın oğlu
(nomen)
H
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
Yr
)
Tam Yazı Öncesi
Rebus
GI
MÖ. 3000
‘kamış’
‘ödemek’
Çiviyazısının Gelişimi
Tam Yazı
H
Yr
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
)
MÖ. 3300 Sümer Çiviyazısı
1 Uruk IV
3350-3200
2 Cemdet Nasr & Uruk III 3200-3000 & Susa (Proto-Elam)
3 Ur
2900-2600
4 Šuruppak (Fara)
2600 -2500 Eski Sümerce Belgeler
H
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
Yr
)
Çiviyazısının Gelişimi
Uruk IV 3350-3200
Çiviyazısının Gelişimi
H
Yr
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
)
Cemdet Nasr & Uruk III 3200-3000 & Susa (Proto-Elam)
Uruk III
Çiviyazısının Gelişimi
H
Yr
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
)
Cemdet Nasr & Uruk III 3200-3000 & Susa (Proto-Elam)
Cemdet Nasr
Çiviyazısının Gelişimi
H
Yr
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
)
Cemdet Nasr & Uruk III 3200-3000 & Susa (Proto-Elam)
Susa
Çiviyazısının Gelişimi
H
Yr
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
)
Fonetizasyon > yak 2800
Ur (2900 - 2600)
Çiviyazısının Gelişimi
H
Yr
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
)
Eski Sümerce Belgeler > Tarihi ve Edebi Metinler yak. 2600
Šuruppak (Fara) 2600 -2500
H
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
Yr
)
Çiviyazısının Biçimsel Gelişimi
KA ‘ağız’
KÚ ‘yemek’
H
ŠAH ‘domuz’
d.
İT D
İT oç
O .
Jİ Dr
YE .
H
G as
İR a
İŞ n P
1 EK
(2 E
01 R
320
14
Yr
)
Çiviyazısının Biçimsel Gelişimi
DINGIR ‘tanrı’
Download

Yrd. Doç. Dr. Hasan PEKER HİTİTOJİYE GİRİŞ 1 (2013