İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM
FAKÜLTESİ
TARİH PROGRAMI
Pers Tarihi Dersi
1. HAFTA
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
İran Coğrafyası
Pers Tarihi
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Elbruz Dağları
Pers Tarihi
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Proto-Elam dönemine ait keramikler
Muhammed Penah,2010:28
Pers Tarihi
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Proto-Elam dönemine ait üstü boğa altı insan şeklinde tasvir
edilmiş gümüş riton
Muhammed Penah,2010:41
Pers Tarihi
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Anşan bölgesinde bulunmuş Eski Elam dönemine ait gümüş
bardak üzerine yapılmış Elam kadınının tasviri
Muhammed Penah,2010:29
Pers Tarihi
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Elam erkeklerini tasvir eden bir heykel
Muhammed
Penah,2010:39
Pers Tarihi
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Elam çiviyazısı MÖ 1100 yılına ait bir kitabe Louvre Müzesi’nde
Muhammed Penah,2010:39
Pers Tarihi
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Susa’da Chogha Zembil Tapınağı (UNESCO tarafından Dünyanın en
büyük tapınaklarından ve İran’ın en eski eserlerinden olduğu kabul
edilmiştir)
Muhammed Penah,2010:32
Pers Tarihi
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Chogha Zembil tapınağını koruması için tapınağın giriş kapısında
keramikten yapılmış bir boğa ve köpek heykeli konulmuştur. Araba
tekerleğide bu tapınakta bulunmuştur.
.
Pers Tarihi
Muhammed
Penah,2010:33
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Shutruk-Nahunte Babil’i aldıktan sonra ganimet olarak Sus’a
getirmiş olduğu heykellerden biri
Shutruk-Nahunte,bu
heykelin üzerine Elam ve
Akad yazsısıyla
“Ben Shutruk-Nahunte,
Elam bölgesine hüküm
süren Anşan ve Sus kralı,
Ben tanrı İnshushinak’ın
yardımıyla Babil kentini
aldım. Ve heykeli Sus’a
getirdim.” yazdırmıştır.
Muhammed Penah,2010:35
Pers Tarihi
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Shutruk-Nahunte tarafından Babil’in fethi sonunda Susa getirilen
ganimetler arasında Naramsin’in zafer steli, Kassit Kralı steli ve
Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu stelde mevcuttur.
Muhammed Penah,2010:36
Pers Tarihi
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
İnshushinak Tapınağı’nın süslemelerinden örnek
Muhammed Penah,2010:38
Pers Tarihi
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
III. Salmanasar Dönemi Asur Hakimiyet Alanı
III. Salmanassar M.Ö. 835 yılında yaptığı seferde Orta Toros
Dağlarına ve Med Ülkesine dayanmıştır
Roaf, 1966:164
Pers Tarihi
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
MÖ. 8. yüzyılda Asur İmparatorluğu’nun Sınırları
Roaf, 1996:191
Pers Tarihi
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Download

TARİH PROGRAMI Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN