EK 4: Öğretim Elemanları Tarafından Her Bir Ders İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul
TEKNOLOJİ FAKULTESİ
Bölüm/Program
Makine Mühendisliği
Ana Bilim / Bilim Dalı
Otomotiv
Dersin Kodu
Boş
Bırakınız!
Dersin Adı
Otomobillerde Isıl Konfor ve
Uygulamaları
Dersi Veren Öğretim Elemanı
(Adı, Soyadı, Unvanı)
Yarıyıl
Güz
Bahar
Kredi
T
3
Dersin Verilebileceği Diller
ECTS
Dersin Türü
x Türkçe
İngilizce
Diğer………………..
Y. Doç. Dr. Ali ATEŞ
U
Zorunlu
Seçmeli
X
Sınav ve Değerlendirme Yöntemleri
Değerlendirme Yöntemi
Laboratuar
Sözlü
Ödev + Sözlü
Proje + Sözlü
Yazılı Sınav
Diğer (……………….)
Dersin Amaç ve Hedefleri
Dersin İçeriği
Dersin Çıktısı (Kazanımları)
Öğretme Yöntemleri
Adet
Yüzdesi (%)
1
30
1
70
Isıl konfor, insanın bulunduğu ortamda ısıl yönden kendini
rahat hissetmesi olarak tanımlanabilir. Günlük hayatımızdaki
normal ortamlara göre dar bir hacim olan otomobil kabini
içerisinde özellikle sürücünün rahat bir sürüş için kendini rahat
hissetmesi gerekir. Bu yüzden otomobillerde ısıl konforun iyi
anlaşılması ve anlatılması önem arz etmektedir.
1- Isıl konfor nedir?
2- Isıl konfor için temel parametreler ve temel denklemler.
3- İnsan vücudunun temel ısı kayıpları ve ısı kazançları.
4- İnsan vücudunun ısı alışverişi için geliştirilmiş olan temel ısı
transferi modelleri.Fanger modeli
5- Predicted mean vote (PMV), Predicted percentage of
dissatisfied (PPD), Mean thermal vote (MTV) kavramları.
6- Vücut aktiviteleri, giyiniş biçimleri, yaş ve cinsiyetin ısıl
konfora etkileri. Meslek gruplarına göre ısıl konfor.
7- Otomobillerde hava kalitesi
8- Otomobillerde olabilecek ısıl kazançlar ve ısıl kayıplar.
9- Dış ortam şartlarının etkileri. Yaz ve kış şartları.
10-Efektif sıcaklık (ET) ve operatif sıcaklık (OT) kavramları.
11-Psikrometrik diyagramda ısıl konfor bölgesi.
12-Otomobillerde kullanılan klima sistemlerinin ısıl konfora
göre dizayn edilmesi ve kontrol edilmesi.
13-Termal manken hakkında genel bilgi ve otomobillerde
uygulanması.
14- Otomobillerde ısıl konfor ile ilgili Türkiyede ve dünyada
yapılan çalışmalardan örnekler.
Öğrenci ısıl konforun önemini kavrayarak otomobillerde ısıl
konforun gerekliliği hakkında bir fikir edinecektir. Ayrıca bu
konuda yapılan bilimsel faaliyetlere yakından vakıf olacaktır.
Konuyla ilgili İngilizce kaynak ve ders notları, akademik
makaleler, Türkiye ve dünyadaki uygulamalardan örnekler.
1-Adaptive Thermal Comfort: Principles and Practice, Fergus
Nicol, Michael Humphreys, Susan Roaf, ISBN-13: 978Takip Edilecek Kitap(lar)
0415691598, 2012.
2-Thermal Comfort, P. O. Fanger, ISBN-13: 978-0070199156,
1973.
Matematik ve Temel Bilimler
% 20
Mühendislik Bilimleri
% 70
İçerik Ağırlıkları Yüzdesi (%)
Mühendislik Tasarım
% 10
Sosyal Bilimler
% ….
T: Teori; U: Uygulama; ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System)
Download

Otomobillerde Isıl Konfor ve Uygulamaları