II. TAG TÜRKİYE TOPLANTISI "Arkeolojik Şeyler" 2nd TAG TURKEY MEETING "Archaeological Things" 5-­‐6 Şubat 2015/5-­‐6th February 2015 05.02.2015 9:00-­‐9:15 Kayıt/Registration 9:15-­‐9:20 Sunuş/Opening: Kenan Eren 9:20-­‐9.30 Açış Konuşması/Welcome Speech: Yalçın Karayağız 9:30-­‐10:00 Açlış Konuşması/Keynote Address: Ian Hodder 1. Oturum/1th Session 10:00-­‐10:20 Assaf Nativ "On archaeological thought and archaeological things" 10:20-­‐10:40 Sera Yelözer "Şey-­‐ Özne-­‐Arkeolog: Geçmişin Cinsiyetlendirilmesi ve Eril Önyargılar" 10:40-­‐11:00 Elif Koparal "Eşyanın Tabiatı: Arkeolojinin Ürettiği Protez Bellekler ve Kimlikler" 11:00-­‐11:10 Tartışma/Discussion 11:10-­‐11:20 Kahve molası/Coffee Break 2.Oturum/2nd Session 11:20-­‐11:40 Alessandro Poggio "Multiple agency. Creation and reception of the figurative language in the Western Persian Empire" 11:40-­‐12:00 Manem Sebastian "Things and networks: a method based on a phylogenetic approach to understand the evolution of ceramic traditions and apprenticeship networks" 12:00-­‐12:20 Murat Akar "Pointed Juglets as an International Trend in Late Bronze Ritual Practices: A View from Alalakh" 12:20-­‐12:40 Zeynep Kuban "Gelecekten geriye bakmak" 12:40-­‐12:50 Tartışma/Discussion 12:50-­‐13.50 Öğle Yemeği/Lunch 3.Oturum/3rd Session 13:50-­‐14:10 Francois De Polignac "Vanishing evidence ? When objects seem to disappear" 14:10-­‐14:30 Kenan Eren "From Xoanon to Cult Statue: Networks and the Changing Image of God" 14:30-­‐14:50 Esen Öğüş "A mind of its own: Agency of ancient statues and challenges in archaeological interpretation" 14:50-­‐15:10 Zeynep Aktüre "The Ancient Theatre Network In The Mediterranean: A Structuralist Interpretation Inspired From Fernand Braudel’s Three Planes Of Historical Time" 15:10-­‐15:30 Ferhat Can "Landscape and Networking at Hittites" 15:30-­‐15:50 Tartışma/Discussion 15:50-­‐16:00 Kahve Molası/Coffee Break 4.Oturum/5th Session 16:00-­‐16:20 Stella Souvatzi; Emma Baysal; Başak Boz; Adnan Baysal; Burçin Erdoğu “To thing or not to thing?” 16:20-­‐16:40 Melis Uzdurum "Araf: Geçmiş ve Gelecek Arasında Kalan Arkeolog" 16:40-­‐17:00 Deniz Kaplan -­‐ Murat Özyıldırım "Arkeolojik Şey’ler Bütünü ve Ortadoğu: Savaşlar içinde Arkeolojik Çıkmazlar" 17:00-­‐17:20 Talia Shay "Is Palestinian-­‐Ottoman Heritage in Israel Worth Preserving?" 17:20-­‐17:40 Dipu Siddiq "The concept of objects and the future of 3rd world archaeology” 17:40-­‐18:00 Tartışma/Discussion 06.02.2015 5. Oturum/5th Session 9:30-­‐9:50 Banu Doğan "Kültürel bellek kavramı ve toplumsal belleğin aktarılmasında ritüellerin, mitlerin ve törenlerin rolü" 9:50-­‐10:10 Gül Işın "Lykia'da Mezar Sahipliği ve Kültürel Kimlik Algısı" 10:10-­‐10:30 Zeynep Turan "Diaspora kültürlerinde objeler, anlamları ve işlevleri" 10:30-­‐10:50 Tartışma/Discussion 10:50-­‐11:00 Kahve Molası/Coffee Break 6. Oturum/6th Session 11:00-­‐11:20 Güneş Duru "Küçük Şeyler" 11:20-­‐11:40 Çiler Çilingiroğlu "İlişkisel Arkeolojiyi Sınamak" 11:40-­‐12:00 Özlem Çevik "Ulucak Höyük Neolitik Toplumunda Antroposantrik İletişim Ağı" 12:00-­‐12:20 Tartışma/Discussion 12:20-­‐13:20 Öğle Yemeği/Lunch 7. Oturum/7th Session 13:20-­‐13:40 Elif Kocabıyık-­‐Nigan Bayazıt "Tasarım tarihi araştırmalarında gündelik nesneleri tarihlendirme yöntemleri: Tekel (İnhisarlar) sigara paketleri üzerine bir çalışma" 13:40-­‐14:00 Burcu Erciyas "Komana’da 3 Sikke, 3 Bağlam, 3 Özne" 14:00-­‐14:20 Ahmet Uhri "Asamblaj Kavramina Türkçe Karşilik Bulma Denemesi 14:20-­‐14:40 Savaş Dinçer Lenger "Sikke mi Amulet mi?" 14:40-­‐15:00 Tartışma/Discussion 15:00-­‐15:10 Kahve Molası/Coffee Break 8. Oturum/8th Session 15:10-­‐15:30 Polat Ulusoy "Klazomenai’de Bulunmuş Arkaik Dönem Anta Başlığından Yola Çıkarak Asty’nün Kutsal Alan Olgusu Hakkında İnceleme" 15:30-­‐15:50 Reyhan Şahin "Arkeolojik bir “şey” olarak Attika üretimi kırmızı figürlü keramikler: Kıta Yunanistan’dan ve Küçük Asya'nın batısından örnekle" 15:50-­‐16:10 Mehmet Kaya Yaylalı "Bir Bilme, Anlama Ve Anlatma Çabası Olarak Arkeoloji" 16:10-­‐16:30 Bartu Dinç "Arkeolojiyi Harlatmak: Dünü Bugüne Taşıyan Yangınlar" 16:30-­‐16:50 Çağdaş Özdoğan "Tunç Çağı'nda Levant'da deniz ticareti ağı" 16:50-­‐17:10 Tartışma /Discussion 17:10-­‐17:40 Komite Seçimi ve Gelecek TAG / Committee Election and Next Tag Organising Committee Güneş Duru (World Archaeological Congress) Kenan Eren (Mimar Sinan University) Elif Koparal (Hitit University) TAG Turkey Committee (2014-­‐2015) Özlem Çevik (Trakya University) Çiler Çilingiroğlu (Ege University) Güneş Duru (World Archaeological Congress) Kenan Eren (Mimar Sinan University) Elif Koparal (Hitit University) Coşkun Sivil (Trakya University – Student Representative) Ahmet Uhri (Dokuz Eylül University) iletişim/contact: [email protected] http://tagturkey2014.wordpress.com http://tagturkiye2014.wordpress.com 
Download

II. TAG TÜRKİYE TOPLANTISI "Arkeolojik Şeyler