Dr Džon Goldtvejt
PROČIŠĆAVANJE S R C A
Prevela s engleskog
Branislava Lagumdžija
Satja Sai udruženje Jugoslavije
Beograd, 2003.
Naslov originala:
Purifying the Heart, John Goldthwait, Ph.D. Copyright © 2001 John Goldthwait
Printed in India by Omkaram Press, Bangalore, 2001. Copyright © 2002 Sri Sathya Sai
Books and Publications Trust, Prashanti Nilayam, 515-134 A.P, India
Copyright © 2003. za DZ Srbija i Crna Gora: Satja Sai udruženje Jugoslavije
Prevela s engleskog: Branislava Lagumdžija
Izdavač
Satja Sai udruženje Jugoslavije
Za izdavača:
Ljiljana Žunić
Urednica:
Branislava Lagumdžija
Lektura:
Branislava Lagumdžija
Korektura:
Radovan Babić, Branislava Lagumdžija
Prelom:
Branislav Kurbalija
Štampa:
«Slava», Beograd
Tiraž:
1000 primeraka
Knjigu Pročišćavanje srca posvećujem
Šri Satja Sai Babi,
koji je njena inspiracija i njen izvor,
i polažem je pred Njegova Lotosova stopala.
REČ ZAHVALNOSTI
Mojoj supruzi Barbari, koja me je postojano hrabrila i podržavala dok sam pisao ovu
knjigu i s ljubavlju stavila na raspolaganje svoje znanje i uradila ispravku teksta.
Mom sinu, Dejvidu, koji je uredio raniju verziju ove knjige i uradio prelom, kao i
izneo dragocena zapažanja u cilju njenog poboljšanja.
Džin Masi, na neprestanom ohrabrivanju i dragocenoj podršci, bez koje ova knjiga
možda nikad ne bi bila objavljena.
Dejvidu Alisonu, koji se ponudio da pročita rukopis, uradio ispravke i izneo
sadržajne predloge.
Šri Satja Sai Trustu za izdavaštvo moja najdublja zahvalnost za dopuštenje da
upotrebim dugačke citate iz Sai Babinih govora i zapisa.
Radi Soami Satsang Bis za dopuštenje da preuzmem dve pesme od Kabira, Kabir,
Tkač Božjeg imena, od V.K. Sethi.
I svim ljudima od kojih sam imao privilegiju da naučim kako da druge učim
postupku pročišćavanja srca.
UVOD
1982. godine Sai Baba mi je otkrio da je moje pravo Sopstvo čista ljubav i
saosećanje. Ubrzo nakon što sam osvestio svoju pravu prirodu, mnoge od loših
starih navika vratile su se. Pročišćavanje srca opisuje duhovnu praksu kojoj me je Sai
Baba naučio da bih uklonio nečistoće koje su mi zatvarale srce i odvajale me od mog
istinskog bića.
U ovom metodu zapadna psihologija se prepliće s vedantom, filozofijom koja je
sadržana u Upanišadama. To je moćan metod kojim se Sai Babino učenje
primenjuje na svakodnevni život tako da sve što doživljavamo postaje prolaz ka
spoznaji naše prave prirode – apsolutne, bezuslovne ljubavi.
Naučićete kako izlečiti uzrok besa, odustati od želja, zadobiti kontrolu nad umom i
čulima. Shvatićete kako je svet koji smatrate odvojenim od sebe zapravo vaša
sopstvena kreacija, kreacija savršeno smišljena da vam pokaže put ka Bogu.
Otkrićete kako svi vaši uspesi i neuspesi, odnosi, nevolje, želje, teškoće i u stvari
sve što doživljavate može biti vaš učitelj ljubavi. Metod koji predstavljam može se
koristiti bilo kada, u svakoj situaciji, u bilo kojoj fazi duhovnog razvoja. Što ga
više budete koristili, srce će vam se više otvarati.
I POGLAVLJE
NAŠA PRAVA PRIRODA
Ko smo mi? To je suštinsko duhovno pitanje. Prema
tradicionalnom
zapadnom stanovištu mi smo odvojeni od
Boga i naša se priroda u osnovi razlikuje od Njegove. S druge
strane, istočna filozofija je uverena da smo ne samo jedno s
Bogom već da naše istinsko Sopstvo jeste Bog. U vedanti stoji
“Tat Tvam Asi” što znači “Ti si Atma (vrhovno Sopstvo).” Dakle,
vedanta kaže da smo mi Atma ili Bog. U Bagavad Giti, Krišna,
avatar ili inkarnacija Boga govori Arđuni, “Atma je prisutna u
svim bićima i sva bića se nalaze u Atmi” (X poglavlje, stih 29). On
nastavlja, “Ja sam Atma koja se nalazi u svim bićima. Ja sam
početak, sredina i kraj svih bića” (X poglavlje, stih 20). Krišna kaže
da ne postoji ništa osim Boga i da je naša prava priroda Bog. Sai
Baba (1990 ) to potvrđuje: “Vi se ne razlikujete od Boga. Vi ste
Bog. Bog je vi.” (str.142).
Mada najveći deo hrišćanskog sveta veruje da smo odvojeni od
Boga, sam je Isus objavio naše jedinstvo s Bogom kada je rekao,
“Ja i Otac
9
jedno smo” (Jovan 10.30.) i “…Ja sam u Ocu svojemu, i vi u
meni, i ja u vama” (Jovan 14.20.). Isus potvrđuje naše
jedinstvo s Bogom kada kaže,“…zaista vam kažem, kad
učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni
učiniste” (Matej 25.40.). A u Jevanđelju po Tomi (1959), Isus
nam kaže, “Ja sam Svetlo koje je iznad svega, ja sam Sve, Sve
dolazi iz mene i Sve će mene dostići. Rascepi parče drveta,
ja sam tamo, podigni kamen i naći ćeš me tamo”(94.23-28).
Tako dakle i istočna tradicija i Isus objavljuju da smo jedno s
Bogom. Kratak uvid u tu istinu dat mi je u dva
nezaboravna iskustva. Ta su mi iskustva pružila i razumevanje
koje je osnova metode opisane u ovoj knjizi.
Oduvek sam tragao za istinom o tome ko sam i kakva je
priroda stvarnosti. Ta potraga me je dovela do studija fizike i
filozofije, svešteničkog položaja, proučavanja žena u Japanu,
nakon čega sam niz godina i vežbao zen. Kasnije sam postao
klinički psiholog specijalizovan za transpersonalnu
psihologiju i izučavao energetska polja koja su opisana u
istočnim duhovnim metodama. Znam da me je sve to,
zajedno sa mističnim iskustvima, kao i bezuslovno otvaranje
mog srca saosećanja, pripremilo za ono što je trebalo da se
desi.
10
Bez toga ne bih mogao da podnesem snažnu energiju koja je
bila sastavni deo mog buđenja.
1982. bio sam na višednevnoj duhovnoj radionici kada su
snažne struje nečega što je bilo, kasnije sam saznao, kundalini
energija, pojurile kroz moje telo koje se pritom treslo poput
lista. Sila kakvu do tada nisam iskusio oslobađala je svu
zatomljenu energiju u mom telu. Intuitivno sam znao da je ono
što se događa dobro i sećam se kako sam toj energiji rekao
”Hajde” i “Uzmi me”. Nakon nekog vremena spazmi su se umirili
i na mene se spustio do tada mi nepoznat mir, praćen
uvećanom energijom. Nešto kasnije direktno sam doživljavao
svoju kritičnost prema sebi i drugima. Video sam kako
neprestano upoređujem, sudim i odbacujem, i kako to utiče da
se osećam jadno. Podelio sam to iskustvo sa voditeljem
radionice koji mi je odgovorio nekim rečima, ali ono što sam ja
pri tom osetio bila je njegova bezuslovna ljubav, koja me je
dirnula do suza. Zatim smo slušali Hendlovog Mesiju. Osetio
sam kako mi se srce snažno otvara i kako sam prigrlio
nesavršenog sebe, onog za kog sam do tada verovao da je “ja”.
Činilo mi se da će mi se srce rasprsnuti. Ogromna “energija”,
veća od bilo čega do tada mi poznatog bila je u meni i oko
mene, kao i osećaj neizmerne snage koja je
11
Prevazilazila moje razumevanje. Cela mi se svesnost pomerila,
veo obične stvarnosti istopio se, a onaj osećaj kako sam obično
doživljavao sebe nestao je.
Bio sam “izvan” sebe i mogao sam da vidim i sebe i svet iz ugla
koji nikada do tada nisam doživeo. Istina o običnom postojanju
postala je kristalno jasna. Srce mi se ispunilo bezgraničnim
saosećanjem dok sam ispod sebe posmatrao scenu gde ja i
drugi besomučno jurimo za svim mogućim svetovnim stvarima i
zbog toga neizmerno patimo. Video sam iluziju zbog koje izgleda
kao da su novac,moć, zadovoljstvo i sigurnost od najvećeg značaja
dok je u stvari jedino važno bilo saosećanje i ljubav. Kao da smo
svi, a da to nismo znali, bili izgubljeni u nekoj predstavi za koju
smo verovali da je jedina i neporeciva stvarnost, a u stvari je ona
bila samo drama u teatru naših umova. Mogao sam da vidim
kako svi jurimo za tom prividnom stvarnošću i, verujući da je
istinita, na njoj zasnivamo svoje živote. Znao sam da je to što
živimo kao da je iluzija istinita uzrok sve naše patnje,a da je ono
što nas isceljuje saosećanje i ljubav. Svo to znanje pojavilo se u
trenu. Zatim sam osetio kako me obavija izuzetno snažna
“energija” koja je prvo bila
12
ljubičasta a zatim je postala bela. Osetio sam kako me
podiže. Znao sam da želim da se predam toj sili i
zavetovao sam se da ću slediti istinu koja mi je otkrivena.
Glasno sam rekao: “Neću zaboraviti”. Voditelj radionice je
rekao, “Da, hoćeš”. I bio je u pravu. Istog trena sam znao da
hoću i prsnuo u smeh. Kasnije sam u sobi zapazio stihove
Long Čen Paa:
Pošto je sve privid
Savršeno u onom što jeste
Bez ikakve veze s dobrim i lošim,
Prihvatanjem ili odbacivanjem
Možeš slobodno prsnuti u smeh.
Znao sam da nisam ono što sam oduvek verovao da jesam.
Nisam bio moje telo, moj um, moja ličnost, niti bilo koja od
uloga koje sam igrao, kao što su sveštenik, muž, otac,
psiholog, i tako dalje. Sve što sam verovao da jesam, nisam
bio. Nisam znao ko sam, ali sam znao da nikada nisam bio ono
što sam mislio da jesam. Živeo sam u zabludi. Znao sam da je
jedino stvarno transcendentna svesnost koja je čisto
saosećanje i ljubav, a to je samo drugi način da se kaže da
13
samo Bog jeste. Sve ostalo je deo privida. Za naše racionalne
umove to je besmislica. Izgleda očigledno da smo ti, ja i svet
stvarni a Bog da je nestvaran. Pa ipak, iz transcedentnog ugla
upravo je obrnuto. Zbog privida nam izgleda da smo
odvojena bića, a u stvari svi smo Jedno. Spoznati tu istinu i
naučiti živeti u njoj jedino je što je važno. Sve ostalo je nevažno i
nebitno.
Nije bilo sumnje da je znanje koje sam primio bilo potpuno
istinito. Nije došlo malo po malo, već u jednom bljesku. Bilo je
trenutno i potpuno, i nije mu trebala potvrda. Istina koja
nadilazi
privid uvek je je jednostavna, očita i neporecivo i apsolutno
istinita. Po prvi put sam zaista shvatio duhovna štiva koja sam
pročitao. Probudio sam se, nesvestan da sam do tada spavao.
To što sam shvatio da nisam ni telo ni um i da je jedino
bezuslovna ljubav stvarna ostavilo je na mene dubok trag. Morao
sam da naučim kako da živim u jednom svetu za koji sam sada
znao
da je privid. (...)
14
Download

Pročišćavanje srca, dr Džon Goldvejt