BAŞVURUDA KABUL EDİLEN SINAV SONUÇLARI
Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için, önkoşul olarak bireylerin yüz (100) üzerinden
elli (50) başarı notuna karşılık gelen bir orta öğretim not ortalamasına sahip olmaları gerekir.
Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvurularında Kabul Edilen Sınavlar ve gerekli
puanlar aşağıdaki gibidir:
Sınavlar
Çukurova
Uluslararası Öğrenci
Sınavı (ÇUÖS)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavından (OMUYÖS) 80 üzerinden en az 40 puan almış olmak.
OMÜ-YÖS
Öğrenci Seçme
Yerleştirme Sistemi
(ÖSYS) Sınavları
SAT Reasoning Testi
Uluslararası
Bakalorya
(IB)
Diploması
Uluslararası
Olimpiyatları
Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavından (ÇUÖS) 80 üzerinden
en az 40 puan almış olmak. 30-39.99 puan aralığındakiler önlisans
programlarını tercih edebilirler.
Bilim
ÖSYM tarafından düzenlenen YGS/LYSde ilgili puan türünde 140 ve üzeri
puana sahip olmak.
"SAT Reasoning" sınavının "Math" ve "Critical Reading" testlerinden 1600
üzerinden en az 1000 toplam puan en az 500 Matematik puanı almış olmak.
Uluslararası Bakalorya Organizayonu tarafından düzenlenen Uluslararası
Bakalorya diplomalarında 42 üzerinden en az 28 puan.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) tanıdığı ve
katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş veya bronz
madalya sahibi olmak.
(IOI) The International Olympiad in Informatics
(IBO) The International Biology Olympiad
(IPhO) The International Physics Olympiad
(IChO) The International Chemistry Olympiad
(IMO) The International Mathematical Olympiad
(JBMO) Junior Balkan Mathematical Olympiad
(BMO) Balkan Mathematical Olympiad
(BOI) Balkan Olympiad in Informatics
Allgemeine Hochschulreife (AHR/ABITUR)
Almanya
Allgemeine Fachhochschulreife (FHR/FACHABI)*
Fachbezogene Hochschulreife (FbHR) *
diploma sınavlarında başvurulan programla ilgili alanda 6 üzerinden en az
4. seviye diploma
notu. (ters ölçek)
American College Testing (ACT) sınavından 36 üzerinden toplam 21 puan,
Amerika
Birleşik Devletleri
veya
"SAT Reasoning" sınavının "Math" ve "Critical Reading" testlerinden 1600
üzerinden en az 1000 toplam puan ve en az 500 Matematik puanı almış
olmak.
Matura sınavında 5 üzerinden en az 2,5 puan. (Ters ölçek)
Avusturya
Birleşik
"GCE A Level" (İngiliz Sistemi) GCE AL Sınavından başvurulan programla ilgili
alanda en az E seviyesinde 3 sınav sonucu.
Krallık
Bakalorya sınavında başvurulan programla ilgili dalda 20 üzerinden en az 12.
Fransa
İskoçya
İtalya
"GCE A Level" (İngiliz Sistemi) GCE AL Sınavından başvurulan programla ilgili
alanda en az E seviyesinde 3 sınav sonucu.
Merkezi Lise Bitirme (Diploma di Maturità) sınavından başvurulan programla
ilgili alanda 100 üzerinden en az 60.
American College Testing (ACT) sınavından 36 üzerinden toplam 21 puan
Kanada
veya
"SAT Reasoning" sınavının "Math" ve "Critical Reading" testlerinden 1600
üzerinden en az 1000 toplam puan ve en az 500 Matematik puanı almış
olmak.
Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti
"GCE A Level" (İngiliz Sistemi) GCE AL Sınavından başvurulan programla ilgili
alanda en az E seviyesinde 3 sınav sonucu.
Bu sınav sonuçlarından "herhangi birisi" başvurmak için yeterlidir. Ancak birden fazla sınav
sonucu varsa, hepsini sunmak da mümkündür.
ÇUÖS, SAT, ACT sınav sonuçları iki yıl geçerlidir. Lise diploması niteliğindeki belgelerin
(Abitur, International Baccalaureate, Matura, GCE) ise geçerlilik süresi sınırlaması yoktur.
* Meslek Abitur'u (Fachhochschulreife/Fachbezogene Hochschulreife) mezunları Tıp,
Eczacılık, Diş Hekimliği ve Hukuk programlarına başvuramazlar.
Download

BAŞVURUDA KABUL EDİLEN SINAV SONUÇLARI Başvuruların