YABANCI UYRUKLU (YÖS) ÖĞRENCİLER
1- Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir?
Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce, Türkçe ve karmadır (%30 İngilizce %70 Türkçe).
2--Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından Öğrenci Kabulü için başvuru koşulları nelerdir?
Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; aşağıdaki koşullardan birini
sağlayan aday öğrencinin başvurusu kabul edilir.
1) Yabancı uyruklu olan,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların
Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca
aldığı
Tanınan
Hakların
Kullanılmasına
İlişkin
Belge
sahibi
olduklarını
belgeleyenlerin,
(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana
veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul
kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift
uyrukluların,
4)
TC
uyruklu
olup
ortaöğretiminin
tamamını
KKTC
hariç
yabancı
bir
ülkede
tamamlayanların,
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına
sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL
sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
Aşağıdaki koşullardan birini sağlayan kişinin başvurusu kabul edilmez.
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile
2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir
ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim
alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini
gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift
uyrukluların
3-Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından öğrenci kabulünde geçerli olan sınavlar nelerdir?
Aşağıda yer alan geçerli sınavlardan karşılarında belirtilen taban puan ve üstünde puan alanlar başvuruda
bulunabilirler.
SAT I sınavı
en az 1000 toplam
puan
ACT (American College Test) sınavı
en az 21,
GCE (A Level) Sınavı
en az biri başvurulan
programla ilgili olmak
üzere en az 3 konuda A
seviyesi,
Uluslararası Bakalorya
Diploma notu en az 28,
TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı
uluslararası bilim olimpiyatlarında
altın, gümüş,bronz
madalya
Azerbeycan Svidetel'stv/o Srednem
Obrazovanii / Secondary School Leaving
Certificate
Asgari puan: 3 / 5
Kamerun Cameroon Baccalaureat /
Baccalauréat de l’Enseignement
Secondaire / GCE O and A Level
examination results issued by the
examination body / Relevé de notes
Asgari puan: 11 / 20
Orta Afrika Cumhuriyeti Central African
Republic Baccalaureat / Baccalauréat /
Diplôme de Bachilier de l’Enseignement
du Second Degré / Relevé de notes
Lise Diplomasında
%50 Başarı
Çin Gaoka
Gaoka - Asgari puan:
450 / 750 veya
Lise Diplomasında
%50 Başarı
Mısır The Thanaweya A’ama (General
Secondary Certificate) Certificate of
General Secondary Education
Etyopya Ethiopian School Leaving
Certificate
Gürcistan Sashualo Skolis Atestati
5 üzerinden en az 3
Gürcistan Attestat o Srednem Obrazovanii 5 üzerinden 3
Almanya Abitur Almanya
Abschlusszeugnis der ... (Completion
Certificate) / Zeugnis der
Fachhochschulreife (Certificate of
University of Applied Sciences Maturity)
/ Zeugnis der allgemeinen /
fachgebundenen Hochschulreife
(Certificate of General/Subject Specific
University Maturity
En fazla : 4
Gana Results of West African
Examination Council / Nigerian
Examination Council examinations
Yunanistan Apolytirion / Secondary
School Leaving Certificate / Grade
Report
Hindistan Higher Secondary Certificate /
Intermediate Certificate / Pre-University
Certificate Statement of Marks
İran Iranian Diploma
High School Diploma / Pre-University
Certificate / Transcript of study
Asgari puan: 12 / 20
Kazakistan Attestat / Certificate of
Secondary Education
Asgari puan: 3 / 5
Kazakistan Ulusal Üniversite Testi
en az 60
Kenya Certificate of Secondary Education Genel ortalama En az
/ East African Certificate of Education
C+
Korea High School Diploma / Transcript
of study
En az 400 / 800 puan
veya
Lise Diplomasında
%50 Başarı
Kırgızistan Attestat / Certificate of
Secondary Education
Asgari puan: 3 / 5
Kırgızistan KCS Ulusal Üniversite Testi
120
Lise Bitirme Diploması (Sudan, Suriye,
Suudi Arabistan, Uruguay, Yemen,
Afganistan, Irak, Libnan, Libya,
Makedonya, Pakistan, Filistin, Katar,
Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan,
Hollanda, Macaristan, Nijerya, Somali,
Rusya, Moldova, Azerbaycan,
Moğolistan, Özbekistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Türkmenistan)
Moldova Attestat / Certificat de Absolvire
/ Diploma de Bacalaureat / Certificate of Asgari puan: 5 / 10
Secondary Education
Nijer Niger Baccalaureat / Diplôme de
Bachelier de I'Enseignement du Second
Degré / Relevé de notes
Asgari puan: 11 / 20
Romanya Diploma de Bacalaureat
Foaie Matricola
en az 5.5 / 10
Rusya Attestat / Certificate of Secondary
Education
Asgari puan: 3 / 5
Senagal Baccalaureate
Asgari puan: 10 / 20
Güney Afrika Senior Certificate, Matrix
Test
Tacikistan Attestat
Asgari puan: 3 / 5
Kosova
5 üzerinden 3
Türkiye :Yabancı uyruklu statüsünde olup Diploma not ortalaması
Türkiye’deki liselerden mezun olanlar
en az %50
Diğer ülkelerde; Kendi ülkesinde yüksek
öğretime girme minimum koşullara sahip
olma
Yukarıda belirtilen belgelere / notlara
Diplomaya Sahip
sahip olmayan yabancı uyruklu öğrenciler olmak
Diğer Türk Devlet Üniversitelerinin
yaptığı Yabancı Öğrenci Seçme
sınavlardan alınmış sınav sonuç belgesi.
en az 40 standard puan
4- Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?
Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler (Ön Lisans ve Lisans):






Başvuru için kullanılan sınava ilişkin belge aslı.
Başvuru Formu
Lise diploması aslı.
Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve TC Milli Eğitim
Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınacak “Denklik Belgesi” aslı.
Pasaportun fotokopisi (öğrenim vizesi işlenmiş olmalıdır) Pasaport fotokopilerinin yanı sıra ;Türk
Vatandaşlığı olan öğrencilerin Kimlik kartı, Mavi kartı olan öğrencilerin de Mavi Kartlarını getirmelerı
gerekmektedir
6 adet renkli vesikalık fotoğraf
Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler (Yüksek Lisans)



Başvuru Formu
Üniversite diploması aslı.
Üniversiteyi yutdışında bitirmiş olan öğrencilerden; üniversite diplomasının Türkiyede tanındığına dair
YÖK’ten alınacak olan denklik belgesi. Tanınırlık Belgesi için aşağıda ki linkten denklik için bireysel
başvuru yapabilirsiniz;
http://www.yok.gov.tr/web/guest/diploma-denklik



Pasaport fotokopisi (öğrenim vizesi işlenmiş olmalıdır)
6 adet renkli vesikalık fotoğraf
Yüksek Lisansı tezli yapacak olan öğrencilerden ALES sonuç belgesi (en az 55 puan)
5-Başvuru ve Kesin kayıtlar ne zaman ve nasıl yapılır?
Üniversitemize başvurular, şahsen, posta yolu veya e-mail ile Üniversitemiz Uluslararası Etkinlikler Daire
Başkanlığı’na yapılır. Öğrencilik hakkı kazanan adaylar, Mayıs ve Ekim tarihleri arasında kesin kayıt belgelerini
teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.
6-Konaklama imkanları nelerdir?
Ayazağa-Maslak Yerleşkemize yürüme mesafesinde olan öğrenci konukevimiz 242 kişilik kapasiteye sahiptir.
Odalarda öğrencilerin kullanabilecekleri buzdolabı, televizyon, telefon, banyo ve 24 saat internet bağlantısı
mevcuttur.
Üniversitemiz Beylikdüzü Konukevi 208 kişilik kapasiteye sahiptir. TV salonu, etüt odası, oyun odası ve
çamaşırhane ortak kullanım alanı olarak düzenlenmiştir. Dairelerde merkezi yerden ısıtma sistemi olup, 7/24
sıcak su kullanılabilir.
7-Yabancı Uyruklu Öğrenciler için öğrenim ücretleri nelerdir?
Yabancı uyruklu öğrencilere %50 civarında burs vermekteyiz. Yabancı uyruklu öğrenciler için eğitim ücretlerimiz :
Önlisans programlarımız (Toplam süresi 2 yıldır.) : 2.360 $ / yıl
Lisans programlarımız (Toplam süresi 4 yıldır) : 5.565 $ / yıl
Lisans programlarımızdan Hukuk Fakültesi : 7.350 $ / yıl
Yüksek Lisans programlarımız;
Tezsiz program, toplam 1 yıl, ücreti usd 3500Tezli program, toplam 2 yıl, ilk yıl ücreti usd 3500, ikinci yıl ücreti usd
500. (Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı hariçtir)
Doktora programlarımız (Toplam süresi 4 yıldır ) : 16.100 $ / 4 yıl
Uzaktan Eğitim Lisans programlarımız : 1.400 $ / yıl
Uzaktan Eğitim Önlisans programlarımız : 1.000 $ / yıl
Eğitim ücretinin tamamı kayıt esnasında ödenmek zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı velisi olan
öğrenciler, 1 peşin + 9 taksit şeklinde ödeme yapabilirler.
Download

sıkça sorulan sorular