T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi
2014-2015 Akademik Takvimi (Önlisans ve Lisans)
GÜZ YARIYILI
07 - 25 Temmuz 2014
04 Ağustos 2014
11 Ağustos 2014
18 Ağustos - 08 Eylül 2014
18 Ağustos - 05 Eylül 2014
25 Ağustos 2014
27 - 29 Ağustos 2014
29 Ağustos 2014
1 - 5 Eylül 2014
03 - 05 Eylül 2014
9 Eylül 2014
10 Eylül 2014
10 Eylül 2014
10 Eylül 2014
11 Eylül 2014
12 Eylül 2014
12 Eylül 2014
12 - 13 Eylül 2014
11 – 17 Eylül 2014
15-17 Eylül 2014
15 Eylül 2014
15 Eylül 2014
15 - 26 Eylül 2014
15 - 28 Eylül 2014
15 Eylül 2014 - 24 Aralık 2014
18 Eylül 2014
18 - 22 Eylül 2014
19 Eylül 2014
30 Eylül 2014
20-24 Ekim 2014
27 Ekim 2014
31 Ekim 2014
17-21 Kasım 2014
24 Kasım 2014
25 Aralık 2014-6 Ocak 2015
25 Aralık 2014 - 7 Ocak 2015
05 - 23 Ocak 2015
8 Ocak 2015
9 Ocak 2015
9 - 12 Ocak 2015
12 Ocak – 30 Ocak 2015
16 Ocak 2015
16 - 21 Ocak 2015
Kurumlararası yatay geçiş başvuru başlangıcı-sonu (genel not ortalamasına göre)
Kurumlararası yatay geçiş yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavı (genel not ortalamasına
göre)
Kurumlararası yatay geçiş yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavı sonuçları teslimi son günü
(genel not ortalamasına göre)
Güz yarıyılı çift anadal ve yandal programlarına başvuru başlangıcı-sonu
Kurum İçi Yatay Geçiş başvuru başlangıcı-sonu
Kurumlararası yatay geçiş değerlendirme sonuçlarının ilanı (genel not ortalamasına göre)
Kurumlararası yatay geçiş asil olarak kazananların kayıtları başlangıcı-sonu (genel not
ortalamasına göre)
Yatay Geçiş Başvuru sonu (merkezi yerleştirme puanına göre)
Ösys ile yerleşen öğrencilerin kayıtları başlangıcı-sonu
Kurumlararası yatay geçiş yedek olarak kazananların kayıtları başlangıcı-sonu (genel not
ortalamasına göre)
İngilizce yeterlilik sınavı
Güz yarıyılı açılacak derslerin otomasyon sistemine girişi ( son gün )
Kurumlararası yatay geçiş değerlendirme sonuçlarının ilanı (merkezi yerleştirme puanına
göre)
Güz yarıyılı çift anadal ve yandal programlarına başvuru değerlendirme sonuçlarının Öğrenci
işleri Daire Başkanlığı’na teslimi için son gün
İngilizce Yeterlilik Sonuçlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi
Kurum içi yatay geçiş değerlendirme sonuçlarının ilanı
İngilizce yeterlilik sınavı sonuçların ilanı
İngilizce yeterlilik sınav sonuçlarına itirazlar
Kurumlararası yatay geçiş asil olarak kazananların kayıtları başlangıcı-sonu (merkezi
yerleştirme puanına göre)
Kurum içi yatay geçiş asil olarak kazananların kayıtları başlangıcı-sonu
Güz yarıyılı çift anadal ve yandal programlarına başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanı
ÜNİVERSİTENİN AÇILIŞI
Güz yarıyılı ders kayıtları başlangıcı-sonu
Güz yarıyılı ders kayıtları danışman onayı başlangıcı-sonu
GÜZ YARIYILI BAŞLANGICI-SONU
İngilizce yeterlilik sınavı başarı notu itiraz sonuçlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na
teslimi için son gün
Kurum içi yatay geçiş yedek olarak kazananların kayıtları başlangıcı-sonu
Yös öğrencilerinin kayıtları son gün
Ders alma formlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi
Ders ekleme-ders bırakma ve danışman onayı başlangıcı-sonu
Ders ekleme-ders bırakma formları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi son gün
Kayıt dondurma istekleri son gün
Dersten çekilme ve danışman onayı
Dersten çekilme formlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi son gün
YARIYIL SONU SINAVLARI
Yarıyıl sonu sınav başarı notu girişi başlangıcı-sonu (saat:18.00’e kadar )
Bahar yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş - Çift Anadal ve Yandal programlarına başvuru başlangıcı
ve sonu. Kurum içi Yatay Geçiş - Çift Anadal / Yandal için başvuran öğrencilerin İngilizce
yeterlilik sınavı
Yarıyıl sonu sınav başarı listelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi
Yarıyıl sonu sınav başarı notlarının ilanı
Yarıyıl sonu sınav başarı notu itirazları
Bahar yarıyılı açılacak derslerin otomasyon sistemine girişi başlangıcı-sonu
Yarıyıl sonu sınav başarı notu itiraz sonuçlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi
Bütünleme sınavları
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi
2014-2015 Akademik Takvimi (Önlisans ve Lisans)
16 - 22 Ocak 2015
26 Ocak 2015
26 Ocak 2015
Bütünleme sınav başarı notu girişi başlangıcı-sonu (saat:18.00’e kadar )
Bütünleme sınav başarı notu ilanı
Bütünleme sınav başarı listelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi için son gün
26 - 27 Ocak 2015
28 Ocak 2015
Bütünleme sınav başarı notu itirazları
Bahar yarıyılı çift anadal ve yandal programlarına başvuru değerlendirme sonuçlarının
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi için son gün
Bütünleme sınav başarı notu itiraz sonuçlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi için
son gün
Güz Yarıyılı sonu TEK DERS SINAVI
Bahar yarıyılı Kurum içi Yatay Geçiş - Çift Anadal ve Yandal programlarına başvuru
değerlendirme sonuçlarının ilanı
BAHAR YARIYILI BAŞLANGICI-SONU
Bahar yarıyılı ders kayıtları başlangıcı-sonu
Bahar yarıyılı ders kayıtları danışman onayı başlangıcı-sonu
Ders alma formlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi
Ders ekleme-ders bırakma ve danışman onayı başlangıcı-sonu
Ders ekleme-ders bırakma formları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi son gün
Kayıt dondurma istekleri son gün
Dersten çekilme ve danışman onayı
Dersten çekilme formlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi son gün
30 Ocak 2015
30 Ocak 2015
02 Şubat 2015
02 Şubat - 12 Mayıs 2015
02 Şubat - 13 Şubat 2015
02 Şubat – 15 Şubat 2015
16 Şubat 2015
02 - 06 Mart 2015
09 Mart 2015
15 Mart 2015
06 -10 Nisan 2015
13 Nisan 2015
13 - 23 Mayıs 2015
13 -24 Mayıs 2015
26 Mayıs 2015
26 Mayıs 2015
26-27 Mayıs 2015
29 Mayıs 2015
26 – 31 Mayıs 2015
03 - 08 Haziran 2015
03 - 09 Haziran 2015
11 Haziran 2015
11 Haziran 2014
11-12 Haziran 2015
17 Haziran 2015
12 Haziran 2015
01-12 Haziran 2015
15 Haziran 2015
16 - 18 Haziran 2015
19 Haziran 2015
22 Haziran-10 Ağustos 2015
11 - 15 Ağustos 2015
11 - 16 Ağustos 2015
18 Ağustos 2015
18 Ağustos 2015
18 - 19 Ağustos 2015
24 Ağustos 2015
24 Ağustos 2015
YARIYIL SONU SINAVLARI
Yarıyıl sonu sınav başarı notu girişi başlangıcı-sonu (saat:18.00’e kadar )
Yarıyıl sonu sınav başarı notu ilanı
Yarıyıl sonu sınav başarı listelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi son gün
Yarıyıl sonu sınav başarı notu itirazları
Yarıyıl sonu sınav başarı notu itiraz sonuçlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi son
gün
Yaz öğretiminde açılması planlanan derslerin otomasyon sistemine girişi başlangıcı-sonu
Bütünleme sınavları
Bütünleme sınav başarı notu girişi başlangıcı-sonu (saat:18.00’e kadar )
Bütünleme sınav başarı notu ilanı
Bütünleme sınav başarı listelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi son gün
Bütünleme sınav başarı notu itirazları
Bütünleme sınav başarı notu itiraz sonuçlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi son
gün
Bahar Yarıyılı sonu TEK DERS SINAVI
Yaz öğretimi ders seçimleri ve danışman onayı (12 Haziran 2015 saat:18.00)
Yaz öğretiminde açılacak derslerin belirlenmesi
Yaz öğretiminde açılan dersler için ekleme-bırakma
Yaz öğretimi ders alma ve ders ekleme-bırakma formlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na
teslimi son gün
YAZ ÖĞRETİMİ BAŞLANGICI-SONU
Yaz öğretimi sonu sınavları
Yaz öğretimi sonu sınav başarı notu girişi başlangıcı-sonu (saat:18.00’e kadar)
Yaz öğretimi sonu sınav başarı notu ilanı
Yaz öğretimi başarı listelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslimi son gün
Yaz öğretimi sonu sınav başarı notu itirazları
Yaz öğretimi sonu sınav başarı notu itiraz sonuçlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na
teslimi son gün.
Yaz Öğretimi sonu TEK DERS SINAVI
Download

Detaylı takvim için tıklayınız