FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 AKADEMİK YILI
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS BAŞVURULARI
1. BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Burslu Başvuru Son Gün
Genel Başvuru Son Gün
Sonuçların Açıklanması
Kayıt
27 Haziran 2014
18 Temmuz 2014
04 Ağustos 2014
11Ağustos 2014 – 26 Eylül 2014
Posta yoluyla başvurmak isteyen adaylar son başvuru tarihinden en geç bir
gün sonra bütün evraklarını Dış İlişkiler Müdürlüğü Uluslararası Kabul
Birimine teslim etmesi gerekmektedir.
Adres
Tel
Faks
Eposta
: FSMV Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi
34083 No:53 Fatih/Istanbul
: (+90) 212 521 81 00 - 1031
: (+90) 212 521 84 84
: [email protected] / [email protected]
Online Başvuru Adresi: http://www.fsm.edu.tr/form/iro_apply_now.php
1
2. BÖLÜMLER VE KONTENJANLAR
FSMVÜ 2014-2015 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
LİSANS ÜCRET VE KONTENJANLARI
BÖLÜMLER
ÜCRET
(DOLAR)
2014-2015
ÖĞR. KON.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Edebiyatı
10
Tarih
4000
10
Psikoloji
10
Tam
Bilim Tarihi
4
Burslu
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık
10
İnşaat Mühendisliği
10
Bilgisayar
10
Mühendisliği
7000
Biyomedikal
10
Mühendisliği
İç Mimarlık
10
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Geleneksel Türk
Sanatları
5000
10
Grafik Tasarım
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Tam
İslami İlimler
30
Burslu
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
8500
10
GÜZEL SANATLAR MYO
Mimari Restorasyon
3000
5
MESLEK YÜKSEK OKULU
Adalet
3000
5
Çocuk Gelişimi
3000
5
2
3. KOŞULLAR VE PROSEDÜRLER
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi lisans programlarına kayıt yaptıracak
öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir:
GENEL KOŞULLAR:
•
•
•
•
•
Yabancı uyruklu olması,
Lise son sınıf veya lise mezunu olmak
T.C uyruklu olanların, KKTC uyruklu olanların, uyruğundan birisi TC
veya KKTC olan çift uyrukluların
2011 yılından itibaren Çift uyruklu iken TC veya KKTC
vatandaşlığından
çıkanlardan
lise
öğrenimlerinin
tamamını
Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
Yukarıdaki şartlar taşınıyor olsa bile, Türkiye’de herhangi bir Yüksek
Öğretim kurumundan disiplin cezası almamış olmak.
DİL ŞARTI:
•
•
•
•
•
İngilizce: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde İslami İlimler
Bölümü dışında bütün bölümlerin lisans program dili Türkçedir.
İngilizce Hazırlık Programı zorunludur. İstenilen programa direk
başlamak isteyen adaylar İngilizce yeterlilik belgesini sunması
gerekmektedir. İngilizce dil düzeyini gösteren her hangi bir belgeyi
sunamayanlar (TOEFL ya da eşdeğerliliği olan bir sınav) olmayan
adaylar, Yabancı Diller Merkezince hazırlanacak sınava tabi
tutulacaklardır ve beklenen skoru alamamaları halinde bir yıl süreyle
İngilizce hazırlık okuyacaklardır.
İslami İlimler Fakültesi’nin öğretim dili %100 Arapça olup, bir yıl
süreyle Arapça hazırlık sınıfı zorunludur. Hazırlık öncesinde Arapça
Hazırlık Bölümü tarafından sınav düzenlenmektedir.
Anadili Türkçe olmayan adayların, TÖMER (Türkçe Yeterlik Sınavı)’den
en az B2-C1 düzeyinde yeterlilik şartı aranmaktadır.
Dil yeterliliği belgelendirmeyen adaylar FSMTÖMER’de en geç 1 yıl
içerisinde yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.
Arapça: İslami İlimler bölümünün ders dili Arapçadır. Bir yıl Arapça
hazırlık zorunludur.
4. BURSLU BAŞVURULAR
3
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi uluslararası toplam burslu
öğrenci sayısı kontenjanının %20’si kadardır. İslami İlimler Fakültesi ve
Bilim Tarihi Bölümünün bursluluk oranları ise %100 ‘dür.
Burslu başvuran öğrencilerimizin aşağıdaki belgeleri başvurularına
eklemeleri gerekmektedir.
•
•
•
•
En az iki referans mektubu
Niyet mektubu
Varsa diğer üniversitelerin YÖS sonuçlarını gösteren belge
TÖMER (Türkçe Dil) eğitimi tam burs kazanan öğrencilerin burs
kapsamına dahil değildir.
LİSANS BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
•
•
Başvuru Formu
Pasaport fotokopisi
•
•
•
•
Noter onaylı ve Türkçe ’ye çevrilmiş lise diploması fotokopisi
Transkript fotokopisi (Lise karneleri veya notları gösterir belge)
Test sonuçlarının fotokopisi (Mevcutsa)
Diğer Türk üniversitelerinden alınmış sınav sonuçlarının fotokopisi
(Mevcutsa)
Lise Diploması Denklik belgesi (T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da
yurtdışındaki Türkiye Büyükelçiliğinden alınabilir.)
•
•
TÖMER (B2-C1) (Mevcutsa)
•
•
Yabancı Dil Yeterlik Sınav Sonuç Fotokopisi (Mevcutsa)
2 Referans Mektubu (Burslu başvuran adaylar için gereklidir.)
•
Niyet Mektubu (Burslu başvuran adaylar için gereklidir.)
•
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından öngörülecek bir çalışma
dosyası/portföy
Öğrenciler aşağıda sunulan sınav sonuçları ile kabul edilebilir:
1
2
3
4
5
6
ÜLKE
Uluslararası
SINAV ADI
SAT
Uluslararası
Uluslararası
Uluslararası
Genel
ABD
GCE (General Certificate Examination)
A Level
ACT (American College Test)
International Baccalaureate
Lise Bitirme Diploması
Lise Bitirme Diploması
EN DÜŞÜK PUAN
1000
Biri başvurulan bölümle ilgili
olmak üzere en az 3 konuda A
seviyesi
21
28
Diplomaya Sahip Olmak
Diplomaya Sahip olmak
4
Afganistan
Konkurs General State Examination
Afganistan Baccalauria / Baccalaureate
Certificate
250
Lise Diplomasında %50 Başarı
8
Almanya
Almanya Abitur Almanya Abschlusszeugnis
der ... (Completion Certificate) / Zeugnis der
Fachhochschulreife (Certificate of University
of Applied Sciences Maturity) / Zeugnis der
allgemeinen / fachgebundenen Hochschulreife
(Certificate of General/Subject Specific
University Maturity
En az : 4
9
10
11
12
13
Angola
Arnavutluk
Arjantin
Avusturalya
Avusturya
Angola Habilitação /
Diploma de Ensino Medio
Matura Diploma
Arjantin Bachillerato
Avustralya Lise Diploması
Matura Diploma
Diplomaya Sahip olmak
Diplomaya Sahip olmak
50%
Diplomaya Sahip olmak
Diplomaya Sahip olmak
14
Azerbaycan
Azerbeycan Lise Diploması
Diplomaya Sahip olmak
15
16
17
18
Bahreyn
Bangladeş
Belçika
Benin
Bahreyn Tawjahiya (School Leaving
Certificate)
Bangladeş Lise Bitirme Diploması
Lise Bitirme Diploması
Benin Baccalauréat / Relevé de notes
Lise Diplomasında %60 Başarı
60%
Diplomaya Sahip olmak
Lise Diplomasında %50 Başarı
19
Beyaz Rusya
Beyaz Rusya Svidetel’stvo/ o Srednem
Obrazovanii / Certificate of Complete
Secondary Beyaz Rusya Diplom o Srednem
Spetsialnom Obrazovanii / Diploma of
Specialized Secondary Ed.
Asgari puan:3 (5 üzerinden) / 6
(10) veya Lise Diplomasında
%50 Başarı
20
Birleşik Arap
Emirlikleri
Birleşik Arap Emirlikleri Tawjihiyya
/ General Secondary Education Certificate
50%
Bolivya
Bolivya Bachiller /
Técnico Certificado de estudios
50%
Bosna-Hersek
Bosna Hersek Svedocanstvo Svjeduzha o
Zarsenom Obrazovanji / Maturska
Svjedodzba / Report Cards
Diplomaya Sahip olmak
Botswana
Brezilya
Botswana Botswana General Certificate of
Secondary Education / Cambridge Overseas
School Certificate / Cambridge Overeseas
Higher School Certificate
Lise Bitirme Diploması
En az 2 dersten A ile geçmek
ve Lise Diplomasında %50
Başarı
Diplomaya Sahip olmak
Burundi
Burundi Diplôme des Humanites Complètes
Relevé de notes
Lise Diplomasında %50 Başarı
7
21
22
23
24
25
5
26
27
28
29
30
Bulgaristan
Burkina Faso
Cezayir
Çad
Çad
Lise Bitirme Diploması
Baccalaureate
Algerian Baccalaureate
Baccalaureate
Baccalaureate
Diplomaya Sahip olmak
Lise Diplomasında %50 Başarı
Asgari puan: 11 / 20
Lise Diplomasında %50 Başarı
Lise Diplomasında %50 Başarı
Gaoka - Asgari puan: 450 /
750 veya
Lise Diplomasında %50 Başarı
Diplomaya Sahip olmak
Diplomaya Sahip olmak
35
Çin Halk
Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Demokratik
Kongo
Dominik
Cumhuriyeti
36
37
38
Ekvator
Eritre
Endonezya
Dominik Cumhuriyeti Bachillerato
Ekvator Título de Bachiller / Técnico Medio
Certificado de estudios
Eritre Eritrean Secondary Education Certificate
Ujian Akhir Naitonal
Ermenistan
Ermenistan Attestat (Certificate of Secondary
Education / Certificate of Completed General
Secondary Education)
Estonya
Gümnaasiumi ltputunnistus / Secondary School
Leaving Certificate Akadeemiline / Academic
Record
Diplomaya Sahip Olmak
31
32
33
34
39
40
Gaokao
Matura Diploma
Danimarka Bevis / Diploma
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Examen
D'etat
50
50%
Asgari puan: 12/ 20
Lise Diplomasında %50 Başarı
33
Diplomaya Sahip Olmak
41
42
43
44
Etiyopya
Fas
Filipinler
Filistin
45
46
Finlandiya
Fransa
Etiyopya - Ethiopian Higher Education
Entrance Examination
Baccalaureat
Kativayan (Lise Bitirme Diploması)
Tawjihi
Matriculation Sınavı /
Ylioppilastutkintotodistus
French Baccalaureate
47
48
Gana
Gine
Waec
Baccalaureat
49
Güney Kore
CSAT
En az 6 dersten başarılı olmak
ve en az 3 kredi (C) almak
50%
En az 400 / 800 puan veya
Lise Diplomasında %50 Başarı
50
Güney Afrika
Cumhuriyeti
Güney Afrika Senior Certificate,
Matrix Test
7 konudan en az 6’sını geçmek
51
52
53
54
55
Gürcistan
Haiti
Hindistan
Hollanda
Hong Kong
Gürcistan Ulusal Sınavı
Baccalaureat
Hindistan Lise Bitirme Diploması
Lise Bitirme Diploması
Certificate of Education Examination / Hong
Asgari puan: 6 / 10
50%
60%
Diplomaya Sahip olmak
En az 2 dersten A ile geçmek
Lise Diplomasında %50 Başarı
12
Diplomaya Sahip olmak
Lise Diplomasında %50 Başarı
Lise Diplomasında %50 Başarı
10
6
Kong Advanced / Advanced Supplementary
Level Examination results issued by the Hong
Kong Examinations Authority
56
İngiltere
General Certificate of Education Advanced
Level
57
Irak
Irak Baccalauréat examination results veya
Al Edadiyah sınavı
58
59
60
İran
İsrail
İspanya
61
İsviçre
62
İsviçre
63
ve Lise Diplomasında %50
Başarı
Diplomaya Sahip olmak
Lise Diplomasında %50 Başarı
veya
100 üzerinden en az 70
Diploma Debirestan ve Pişdaneşgahi
Teudat Bagrut
İspanya Bakaluryası
İsviçre Diploma from Diplommittelschule /
Ecole de Culture Générale / Scuola Cultura
Generale / Federal Maturity Certificate /
Maturitätszeugnis / Certificat de Maturité /
Baccalauréat / Attestato di Maturità / federally
recognized Cantonal Maturity Certificate /
Eidgenössisch anerkanntes kantonales
Maturitätszeugnis / Certificat de Maturité
cantonal reconnu par la Confédération /
Attestato di Maturità cantonale riconosciuto
dalla Confederazione)
15/20
50%
50%
50%
İsveç
Matura Diploma
İsveç Avgångsbetyg / Slutbetyg från
Gymnasieskola / Studentexamen / Upper
Secondary School Leaving Certificate
64
Irlanda
Irlanda Leaving Certificate (Ordinary and
Higher Level)
Lise Diplomasında %50 Başarı
65
66
İzlanda
İtalya
İzlanda Studentsprof
Matura Diploma
Asgari puan: 5 / 10
Diplomaya Sahip olmak
Lise Diplomasında %50 Başarı
Lise Diplomasında %50 Başarı
7
67
Jamaika
68
69
70
71
72
73
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
74
Kazakistan
75
76
Kenya
Kırgızistan
77
Jamaika CXC examination results issued by the
Caribbean Examinations Council / GSCE, GCE
O and A Level examination results issued by
the examination body
GCE – A 2 Konuları A seviyesi
Lise Bitirme Diploması
Kamboya Baccalaureate
Baccalaureate
Lise Bitirme Diploması
Karadağ Diploma Record of Study
Al-Thanawiya Aama Qatari
Kazakistan Ulusal Üniversite Testi
Attestat / Certificate of Secondary Education
Diplomaya Sahip olmak
50%
11
60%
Diplomaya Sahip olmak
60%
Asgari puan: 60
3/5
C+
120
Kongo
Kenya Certificate of Education
(KCS) Kırgızistan Ulusal Üniversite Testi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Examen
d’etat / Diplôme d’Etat de l’Enseignement
Secondaire / Diplôme d’Etat d’Études
Secondaires du Cycle Long / Relevé de notes
78
Kongo
Kongo Cumhuriyeti Baccalauréat /
Relevé de notes
79
80
Kolombiya
Kosova
81
Kuveyt
Kolombiya - Bachillerato
Kosova Üniversite Giriş(Olgunluk) sınavı
Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a'ama /
General Secondary School Certificate
82
Kosta Rika
Kosta Rika Bachillerato / Bachiller en la
Ensenanza Media / Certificado de estudios
83
84
Küba
Letonya
Diploma de Técnico de Segundo Grau
Lise Bitirme Diploması
85
Libya
Libya Al-Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı
86
Litvanya
70
87
Lüksemburg
Brandos Atestatas
Lüksemburg Diplôme de Fin d'Etudes
SecondairesRelevé de notes
88
89
Lübnan
Madagaskar
Baccalaureate Libanals
Madagaskar Bakaluryası
13
11
Asgari puan: 10 / 20
Lise Diplomasında %50 Başarı
50%
40%
Lise Diplomasında %60 Başarı
Lise Diplomasında %50 Başarı
50%
6
Mühendislik bölümleri için
180 diğer bölümler için 170
Lise Diplomasında %50 Başarı
8
90
91
92
93
Malezya
Lise Bitirme Diploması
Makedonya Üniversite Giriş (Olgunluk) Sınavı
Mali Bakaluryası
School Certificate of Education Exam. (MSCE)
Malezya Sijil Pelajaran Malaysia /
Malaysia Certificate of Education
/ Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia /
Malaysia Higher School Certificate
95
Malta
Malta Secondary Education Certificate /
General Certificate of Secondary Education /
Matriculation Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
96
97
98
99
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Meksika - Bachillerato
Thanaweya Amma General Public Examination
Konkurs General State Examination
Moldova Bakalorya Sınavı
50%
50
650
7
Moritanya
Lise Bitirme Diploması
50%
Mozambik
Diplomaya Sahip olmak
Myanmar
Lise Bitirme Diploması
Basic Education Standart Exam.
(Matriculation)
Nepal
Lise Bitirme Diploması
60%
Nijer
Nijer Bakaloryası
Nijerya
Waec
11
En az 6 dersten başarılı olmak
ve
en az 3 kredi (C) almak
Nijerya
Jamb
185
Nikaragua Bachillerato / Técnico / Certificado
de estudios
Lise Diplomasında %50 Başarı
Norveç Vitnemål fra den Videregående Skole /
Examen Artium / Certificate of Upper
Secondary Education
Asgari puan: 3 / 6
94
10
5
10
6
10
7
10
8
Macaristan
Makedonya
Mali
Malavi
Nikaragua
Norveç
10 Orta Afrika
9
Cumhuriyeti
110 Özbekistan
111 Pakistan
112 Panama
Baccalaureate
Certificate of secondary education
113 Paraguay
Lise Bitirme Diploması
Panama Bakaluryası
Paraguay Bachillerato / Técnico / Certificado
de estudios
114 Papua Yeni Gine
115 Peru
Lise Bitirme Diploması
Bachillerato / Técnico
Diplomaya Sahip olmak
50%
Lise Diplomasında %50 Başarı
Lise Diplomasında %50 Başarı
En az 2 dersten A ile geçmek
ve
Lise Diplomasında %50 Başarı
60%
Lise Diplomasında %50 Başarı
3
Başvurulan programla ilgili
dalda en az % 60
50%
Lise Diplomasında %50 Başarı
50%
50%
9
116 Polonya
117 Portekiz
Matura Diploma
Lise Bitirme Diploması
Porto Rico High School Diploma / Transcript
of study
Diplomaya Sahip olmak
Diplomaya Sahip olmak
Romanya
Diploma de bacalaureat
6
Ruanda
Lise Bitirme Diploması
60%
Rusya
Russian National Final School Exam – EGE
42
Rusya
5 üzerinden 3
Ruanda
Lise Bitirme Diploması (GOS)
Ruanda Diplôme des Humanités Complètes /
Diplôme de Fin d'Etudes Secondaires
Relevé de notes
Senegal
Baccalaureate
10
Sırbistan
5 üzerinden 3
118 Porto Rico
119
12
0
12
1
12
2
12
3
12
4
12
5
Lise Diplomasında %50 Başarı
Lise Diplomasında %60 Başarı
12
6
Singapur
Sırbistan Diploma / Record of study
Singapur Sijil am Pelajaran
Singapura-Cambridge / Sijil am Pelajaran
Singapura-Cambridge / Singapore-Cambridge
General Certificate of Education Ordinary
Level / Singapore-Cambridge General
Certificate of Education Advanced Level
12
7
Şili
Şili Licencia de Educación Media / Técnico
Medio / Certificado de Estudios
Asgari puan: 5 / 7
Lise Bitirme Diploması
Slovenya Matura / Secondary School-Leaving
Diploma
50%
Asgari puan: 3 / 5 veya Lise
Diplomasında %50 Başarı
Diplomaya Sahip olmak
Sri Lanka
Lise Bitirme Diploması
General Certificate of Education Advanced
Level
Sudan
School Certificate
60%
Surinam
School Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
Suriye
Al-Shahada-Al-Thanawiyya
Lise Diplomasında %50 Başarı
Suudi Arabistan
Tawjihiya
Lise Diplomasında %50 Başarı
Tacikistan
Lise Bitirme Diploması
Lise Diplomasında %50 Başarı
12
8
12
9
13
0
13
1
13
2
13
3
13
4
13
5
13
6
Slovakya
Slovenya
Somali
En az 2 dersten A ile geçmek
ve Lise Diplomasında %50
Başarı
Diplomaya Sahip olmak
10
13
7
13
8
13
9
14
0
14
1
14
2
14
3
14
4
14
5
14
6
14
7
14
8
14
9
15
0
15
1
15
2
15
3
15
4
Tanzanya
Lise Bitirme Diploması
Diplomaya Sahip olmak
Tayvan
Lise Bitirme Diploması
Diplomaya Sahip olmak
Tayland
Lise Bitirme Diploması
Diplomaya Sahip olmak
Togo
Baccalaureate
Lise Diplomasında %50 Başarı
Tunus
Tunisia Baccalauréat
11
Türkmenistan
Lise Bitirme Diploması
Uganda
UCE (Uganda Certificate of Education)
Lise Diplomasında %50 Başarı
Matematik ve İngilizce
zorunlu olmak üzere 6
konudan en az 8 not
Umman
Tawjihi
80
Ukrayna
ZNO (External Independent Testing)
150
Ürdün
Tawjihi
70
Venezuella
Venezuela Bachillerato
14
Vietnam
Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat)
6
Yemen
Yemen’deki İhtibar Vizari Sanevi Sınavı
70
Yunanistan
Yunanistan'daki Üniversite Giriş Sınavı
20 üzerinden 8
Zimbabve
Lise Bitirme Diploması
Zambiya
Zambia School Certificate
50%
İngilizce zorunlu olmak üzere
6 konudan "satisfactory"
ve en az 1 konudan "credit"
almak; veya İngilizce zorunlu
olmak üzere 5 konudan
"satisfactory" ve en az 2
konudan
"credit" almak
Türk Cumhuriyetleri ile
Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı
en az 50 puan
Diploma not ortalaması
en az %55
TCS
Türkiye :Yabancı
uyruklu
statüsünde olup
Türkiye’deki
liselerden mezun
11
Yukarıda belirtilen sınavlara girmemiş veya istenilen puanı alamamış
adaylar, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi tarafından uygun görülen
üniversite giriş sınav sonucu veya lise diploması ile değerlendirilebilirler.
Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs. gibi lise bitirme
sınavları statüsünde olan sınavların geçerlilik sürelerinde bir sınırlama
yoktur. SAT, TCS, YÖS, Gaokao, Kazakistan Ulusal Üniversite Sınavı vb.
sınavların geçerlilik süresi iki yıldır.
12
Download

fatih sultan mehmet vakıf üniversitesi 2014