T.ŞEKER FABRİKALARI AŞ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Fabrikalarımızın acil ihtiyacı bulunan çeşitli meslek dallarındaki Mühendisler ile 4 yıllık
Yüksek Tahsilli İdari Personelin Türkiye İş Kurumu vasıtasıyla 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında
işçi statüsünde açıktan işe alınması, Yönetim Kurulumuzun 21.11.2013 tarih ve 2731/17-17 sayılı
Kararı ile uygun görülmüştür.
Bu karar doğrultusunda Türkiye İş Kurumu vasıtasıyla temin edilecek adayların meslek
dallarına göre dağılımları, görev yapacağı işyerleri ve adaylarda aranılacak şartlar ekli tabloda
gösterilmiş olup, ekte örneği gönderilen işgücü istihdam formuna göre adaylarda yaş, cinsiyet ve
askerlik şartı aranmaksızın her meslek grubu için ayrı ayrı olmak üzere talepte bulunulacak,
adayların mülakatları ise Fabrikalarda yapılacaktır. Diğer taraftan 16 Mayıs 2014 tarih ve 29002
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Alım İlanlarının
Devlet Personel Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmasına Dair Tebliğ” gereğince personel
alımı ile ilgili ilam Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayımlanması da Genel
Müdürlüğümüz tarafından verilecektir.
Söz konusu Mühendis ve 4 Yıllık Yüksek Tahsilli İdari Personelin temini için
fabrikalarımızın bulunduğu İllerdeki Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleriyle gerekli yazışmalar
fabrikalarca yapılacaktır. İşe alınacak adayların mülakatının; Fabrika Müdürü Başkanlığında bir
Başkan ve Fabrika Müdür Yardımcıları ile Şeker-İş Şube Başkanından oluşturulan toplam beş
kişilik komisyon tarafından yapılması uygun görülmüştür. Ayrıca Sınav Komisyonunca sözlü
sınavda sorulacak sorular mesleki bilgi ve görevle ilgili bilgi ve becerilere yönelik konulardan
hazırlanacak, sınav sonrasında sorulan soruların doğru cevapları adaylara duyabilecekleri şekilde
bildirilmesinin yanı sıra sınav tutanağında da yer alacaktır.
Ayrıca yukarıda belirtilen Yönetmeliğin Sınav Kurulu ve Görevleri başlığı altındaki 18.
Maddesinin 3. fıkrası gereği adayın başarı puanı; KPSS puanının %70’i, sözlü puanının da % 30’ u
alınarak hesaplanacak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak açık iş sayısı kadar asıl ve
aynı sayıda yedek adayın isimleri bir liste haline getirilip gizli kaydı ile Genel Müdürlüğümüze
gönderilerek en geç yedi gün içerisinde internet sitemizde yayımlanması sağlanacaktır.
Bilgilerinizi ve buna göre gereğini, tereddüt edilen hususların Genel Müdürlüğümüzden
sorulmasını rica ederiz.
İŞE ALINACAK İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONELİN
MESLEKLERİNE VE FABRİKALARA GÖRE DAĞILIMI
FABRİKALAR
AFYON ŞEKER
FABRİKASI
BURDUR ŞEKER
FABRİKASI
ÇORUM ŞEKER
FABRİKASI
ELBİSTAN ŞEKER
FABRİKASI
ERCİŞ ŞEKER
FABRİKASI
EREĞLİ ŞEKER
FABRİKASI
ERZURUM ŞEKER
FABRİKASI
ILGIN ŞEKER
FABRİKASI
KARS ŞEKER
FABRİKASI
KASTAMONU
ŞEKER FABRİKASI
MALATYA ŞEKER
FABRİKASI
MUŞ ŞEKER
FABRİKASI
YOZGAT ŞEKER
FABRİKASI
TOPLAM
ZİRAAT
MÜH.
KİMYA
MÜH.
MAKİNA
MÜH.
ELEKTRİK
MÜH.
İNŞAAT
MÜH.
4 YILLIK YÜKSEK
TAHSİLLİ İDARİ
PERSONEL
TOPLAM
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
14
5
1
1
1
1
2
1
4
5
24
1-İşe alınacak Mühendislerde (Ziraat Mühendisleri hariç) A veya B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi bulunanlara öncelik
tanınacaktır.
2-Elektrik Mühendislerinin lisans diplomalarında elektrik mühendisi olduğu belgelenecektir.
(Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik-Haberleşme, vb. mühendisler kabul edilmeyecektir.)
-Haberleşme vb. mühendisleri kabul edilmeyecektir.)
Ayrıca, Elektrik Mühendislerinde elektrik yüksek gerilim tesislerinde işletme sorumluluğu yetkilendirme belgeli olanlara
öncelik tanınacaktır.
İnşaat Mühendislerinde en az bir yıl şantiye tecrübesi olanlara öncelik tanınacaktır.
3-Ziraat Mühendislerinde Fakültelerin Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları,Tarla Bitkileri,Toprak Bilimi, Bitki
Koruma, Bahçe Bitkileri bölümünlerinden mezun olanlar kabul edilecektir.
4-Yüksek tahsili idari personel alımında; Fakültelerin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olanların
başvurusu kabul edilecektir.
Download

T.ŞEKER FABRİKALARI AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fabrikalarımızın