Jeoloji Mühendisliği Bölümü Kariyer Günü Etkinlikleri-2014
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Kariyer Günü etkinlikleri 29 Mayıs Salı günü M3 Blok,
seminer
odasında
gerçekleşmiştir.
İşverenlerle,
öğrencileri
buluşturmayı
amaçlayan bu etkinlikte, Eskişehir’deki özel şirketlerden bazıları da stant açarak
kendilerini tanıtmışlardır. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen etkinliğin
sunuculuğunu Araş. Gör. Özlem Toygar yapmıştır.
Etkinlik Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu’nun açılış konuşmasıyla
başlamıştır. Ocakoğlu konuşmasında böylesi günlerin öğrenciler için ne kadar
önemli olduğunu vurgulamış, etkinlikteki değerli konukların varlığının kendilerine
güç verdiğini belirtmiştir.
Daha sonra Bölümümüz İç-Dış Paydaşlar Komisyon
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sendir söz almış ve bölüm mezunlarının iş
dağılımları hakkında istatistiksel veriler vermiştir.
Son olarak Bölüm Öğrenci
Temsilcimiz Eray Açan kürsüye çıkmış ve öğrencilerin mezun olduktan sonra
yaşadıkları sıkıntıları dile getirmiştir. Bu tür sıkıntıların işverenlerin desteğiyle
çözülebileceğine değinmiştir.
Kariyer Günü Etkinlikleri çerçevesinde bölüm mezunlarımızdan Merve Edizkan ve
Ahmet Can Sucuoğlu’nun 1. Yılını kutlayan şirketleri Makropor ve Eskişehir’in
önemli zemin şirketlerinden Yerteknik stant açmıştır.
Öğrencilerin
sorularını
yanıtlayan
şirketler,
kendilerini
tanıtma
fırsatı
bulmuşlardır.
Ayrıca bu etkinliğe katılan bölüm öğrencileri, bölüm mezunlarıyla da sohbet etme
fırsatını yakalamışlardır.
Etkinlik içerinde jeoloji dünyasının önemli isimlerinden DSİ’de mühendis olarak
görev yapan Ertuğrul Kanmaz, Demir Export Ano. Şirk. Mühendislerinde İsmet
Cengiz, Kırmızıtaş Jeoteknik Hizmetler Limited Şirketi’nden Hasan Kırmızıtaş
sunum yaparak, öğrencilerle bilgi ve tecrübelerini paylaşmışlardır.
Sayın Kanmaz ‘Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Jeoloji
Mühendisliğinin Sorumlulukları’ başlıklı sunumunda yenilenebilir enerjinin önemine
değinmiş, ön çalışmanın yetersiz yapıldığı durumlarda meydana gelebilecek
zararları iyileştirme maliyetlerinin, analiz maliyetlerinden çok daha yüksek
meblada olduğunu vurgulayarak, öğrencilere iş hayatındaki sorumluluk bilincini
aşılamayı amaçlamıştır. Kendisine plaketini ve katılım belgesini Bölüm Başkan
Yardımcımız Doç. Dr. Ali Kayabaşı takdim etmiştir.
İkinci olarak ‘Metalik Maden Endüstrisinin Bugünü ve İhtiyaç Duyulan Jeoloji
Mühendisi’ başlıklı sunumu yapan Sayın İsmet Cengiz söze jeolojinin Dünya Tarihi
üzerindeki etkisini vurgulayarak başlamıştır. Türkiye’deki Jeoloji faaliyetlerini
anlatan Cengiz, işe alımlarda bir jeoloji mühendisinde aradıkları özellikleri
belirterek, öğrencilere bu konularda nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair
ipuçları vermişlerdir.
Cengiz’e plaketini ve katılım belgesini Bölüm Başkanımız
Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu takdim etmiştir.
Çay molasından sonra kürüye çıkan Hasan Kırmızıtaş ‘ Su Kaynaklarının
araştırılması ve değerlendirilmesinde Jeoloji Mühendislerine Açılan Yeni Ufuklar’
başlıklı bir sunum yapmıştır. Sunumunda Türkiye’nin su kaynakları potansiyelinin,
sektörel bazdaki su kullanımının sayısal verilerini vermiş, Türkiye’nin kişi başına
yıllık 1531 m3 su düştüğünü ve bu nedenle su azı ülkeler arasında yer aldığımızı
belirtmiştir.
Hes’lerden
Türkiye’nin yağış rejiminden, küresel ısınmadan ve son olarak
bahseden
Kırmızıtaş’a
plaketini
ve
katılım
Belgesini
Bölüm
Kurucularımızdan Emekli Prof. Dr. Rıfat Bozkurt takdim etmiştir.
Son olarak söz alan Jeoloji Mühendisi Emet Karamürsel ‘Genç Bir Jeoloji
Mühendisinin İş Yaşamında Umdukları ve Buldukları’ isimli bir sunum yapmıştır.
Sunumunda mezuniyetin, iş hayatına atılmasına değin tecrübelerini anlatan, iş
hayatında yükselmek için öğrencilerde bulunması gereken meziyetlere değinen
Karamürsel,
iş
ararken
umutsuzluğa
düşmemeleri
konusunda
öğrencilere
tavsiyeler vermiştir. Kendisine plaketini ve katılım belgesini bölümümüzün değerli
hocası Yrd. Doç. Dr. Didem Yasin takdim etmiştir.
Download

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Kariyer Günü Etkinlikleri