BİRİNCİ GRUP DERS PROGRAMI
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
ETKİNLİK KAYIT İŞLEMLERİ
15 Ocak Perşembe
(Ortak Program)
16 Ocak Cuma
17 Ocak Cumartesi
18 Ocak Pazar
Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu "Güneş ve rüzgar
verilerinin modellenmesi "
Doç. Dr. Yusuf Öner
"Fotovoltaik Panel
Konum Kontrolünün Küresel Motor İle
Yapılması"
Doç. Dr. Rifat Edizkan
"Saklı Markov
Modeller ile Güneş Işınımının Modellenmesi"
Doç. Dr. Mitko Stoev "Small Energy Save PV
Systems"
Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI "Yenilenebilir Enerji
Sistemlerinde Ekserji Analizi"
Doç. Dr. Ahmet Yıldız "Jeotermal Enerji
Kaynakları"
Doç. Dr. Yüksel Oğuz "Laboratuvar Genel
Aydınlatması için Akü Depolama ile İzole Rüzgar
Fotovoltaik Hibrit Güç Sistemi Verimliliği Analizi"
Yrd. Dr. Engin Çetin "Fotovoltaik güç
sistemlerinde bakım ve arıza tespiti
yöntemleri"
Doç. Dr. Engin Karatepe"Foto-voltaik
Prof. Dr. Paul Borza "Energy efficient systems
Sistemlerde Kısmi Gölgelenme Etkisi ve Global
in distribution grid"
Maksimum Güç Noktasının İzlenmesi"
Doç. Dr. Mutlu Boztepe "Yenilenebilir enerji
sistemlerinde güç elektroniğinin etkisi"
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Erkaya "Güneş hücre
yapılarında son teknolojiler"
ÖĞLE ARASI - YEMEK
14:00-14:45
15:00-15:45
16:00-16:45
Açılış Konuşmaları
(Düzenleme Kurulu
Başkanı-AKÜ RektörüAfyon Valisi)
YEGM Bürokratı
"Türkiye' de
Yenilenebilir Enerji
Politikaları"
AFJET Genel Müdürü Dr.
Yusuf ULUTÜRK
17:00-17:45 "Afyon'da Jeotermal
Potansiyeli ve Yapılan
Çalışmalar"
18:00-18:45
Doç. Dr. Mehmet Kurban "Kentsel katı atık
Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu "Güneş ve
potansiyel analizi ve elektrik enerjisi üretimi için
Rüzgar Hibrit Sistemlerin Boyutlandırılması "
uygulama"
Prof. Dr. Ömer Nezih Gerek "Yenilenebilir
enerji verisinin sinyal işleme perspektifinde
incelenmesi "
Doç. Dr. Mitko Stoev "Vehicle Integrated
Photovoltaics"
Prof. Dr. Paul Borza "New trends on home
automation systems"
Prof. Dr. Anna Majchrzycka "Conversion of
biomass to biopower"
Yrd. Doç. Dr. Selami Kesler "Büyük şehirlerin
Prof. Dr. Andrea Tortella "Recent progress in
sokak aydınlatmasında enerji verimliliği
design and technology for wind power
noktasında Astronomik zaman rölelerine yeni
generation"
bir yaklaşım: Seçilmiş pilot bölge, Denizli,
Türkiye"
Yrd. Doç. Dr. Tansu FİLİK "Spatial covariance
matrix based short term wind speed
estimator"
Yrd. Doç. Dr. Said Mahmut Çınar "Güneş
takip sistemleri"
Sertifika Sınavı
İKİNCİ GRUP DERS PROGRAMI
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
ETKİNLİK KAYIT İŞLEMLERİ
15 Ocak Perşembe
(Ortak Program)
Açılış Konuşmaları
(Düzenleme Kurulu
Başkanı-AKÜ
Rektörü- Afyon
15:00-15:45
Valisi)
14:00-14:45
YEGM Bürokratı
"Türkiye' de
16:00-16:45
Yenilenebilir Enerji
Politikaları"
16 Ocak Cuma
17 Ocak Cumartesi
Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI "Yenilenebilir Enerji
Sistemlerinde Ekserji Analizi"
Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu "Güneş ve rüzgar
verilerinin modellenmesi "
Doç. Dr. Mitko Stoev "Vehicle Integrated
Photovoltaics"
Prof. Dr. Andrea Tortella "Recent progress in
design and technology for wind power
generation"
Doç. Dr. Yüksel Oğuz "Laboratuvar Genel
Aydınlatması için Akü Depolama ile İzole Rüzgar
Prof. Dr. Paul Borza "New trends on home
Fotovoltaik Hibrit Güç Sistemi Verimliliği
automation systems"
Analizi"
ÖĞLE ARASI - YEMEK
18 Ocak Pazar
Prof. Dr. Ömer Nezih Gerek "Yenilenebilir
enerji verisinin sinyal işleme perspektifinde
incelenmesi "
Doç. Dr. Yusuf Öner
"Fotovoltaik Panel
Konum Kontrolünün Küresel Motor İle
Yapılması"
Yrd. Doç. Dr. Tansu FİLİK "Spatial covariance
matrix based short term wind speed
estimator"
Prof. Dr. Anna Majchrzycka "Conversion of
biomass to biopower"
Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu "Güneş ve Rüzgar
Yrd. Dr. Engin Çetin "Fotovoltaik güç
Prof. Dr. Paul Borza "Energy efficient systems
Hibrit Sistemlerin Boyutlandırılması "
sistemlerinde bakım ve arıza tespiti yöntemleri"
in distribution grid"
Doç. Dr. Ahmet Yıldız "Jeotermal Enerji
Kaynakları"
Doç. Dr. Engin Karatepe"Foto-voltaik
Sistemlerde Kısmi Gölgelenme Etkisi ve Global
Maksimum Güç Noktasının İzlenmesi"
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Erkaya "Güneş hücre
yapılarında son teknolojiler"
Doç. Dr. Mitko Stoev "Small Energy Save PV
Systems"
Yrd. Doç. Dr. Selami Kesler "Büyük şehirlerin
sokak aydınlatmasında enerji verimliliği
noktasında Astronomik zaman rölelerine yeni
bir yaklaşım: Seçilmiş pilot bölge, Denizli,
Türkiye"
Doç. Dr. Mutlu Boztepe "Yenilenebilir enerji
sistemlerinde güç elektroniğinin etkisi"
AFJET Genel Müdürü
Dr. Yusuf ULUTÜRK
Doç. Dr. Mehmet Kurban "Kentsel katı atık
Doç. Dr. Rifat Edizkan
"Saklı Markov
Yrd. Doç. Dr. Said Mahmut Çınar "Güneş takip
Modeller ile Güneş Işınımının Modellenmesi"
17:00-17:45 "Afyon'da Jeotermal potansiyel analizi ve elektrik enerjisi üretimi için
sistemleri"
Potansiyeli ve
uygulama"
Yapılan Çalışmalar"
18:00-18:45
Sertifika Sınavı
Download

etk in lik ka yıt işlem ler i