BİRİNCİ GRUP DERS PROGRAMI
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
ETKİNLİK KAYIT İŞLEMLERİ
15 Ocak Perşembe
(Ortak Program)
16 Ocak Cuma
17 Ocak Cumartesi
Doç. Dr. Ahmet Yıldız "Jeotermal Enerji
Kaynakları"
Doç. Dr. Mitko Stoev "Small Energy Save PV
Systems"
Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI "Yenilenebilir Enerji
Sistemlerinde Ekserji Analizi"
Doç. Dr. Yüksel Oğuz "Laboratuvar Genel
Aydınlatması için Akü Depolama ile İzole Rüzgar
Fotovoltaik Hibrit Güç Sistemi Verimliliği Analizi"
18 Ocak Pazar
Doç. Dr. Rifat Edizkan
"Saklı Markov
Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu "Güneş ve rüzgar
Modeller ile Güneş Işınımının Modellenmesi"
verilerinin modellenmesi "
Doç. Dr. Yusuf Öner
"Fotovoltaik Panel
Konum Kontrolünün Küresel Motor İle
Yapılması"
Yrd. Dr. Engin Çetin "Fotovoltaik güç
sistemlerinde bakım ve arıza tespiti
yöntemleri"
Doç. Dr. Engin Karatepe"Foto-voltaik
Prof. Dr. Paul Borza "Energy efficient systems
Sistemlerde Kısmi Gölgelenme Etkisi ve Global
in distribution grid"
Maksimum Güç Noktasının İzlenmesi"
Doç. Dr. Mutlu Boztepe "Yenilenebilir enerji
sistemlerinde güç elektroniğinin rolü"
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Erkaya "Güneş hücre
yapılarında son teknolojiler"
ÖĞLE ARASI - YEMEK
14:00-14:45
15:00-15:45
16:00-16:45
Açılış Konuşmaları
(Düzenleme Kurulu
Başkanı-AKÜ RektörüAfyon Valisi)
YEGM Bürokratı
"Türkiye' de
Yenilenebilir Enerji
Politikaları"
AFJET Genel Müdürü Dr.
Yusuf ULUTÜRK
17:00-17:45 "Afyon'da Jeotermal
Potansiyeli ve Yapılan
Çalışmalar"
18:00-18:45
Doç. Dr. Mehmet Kurban "Kentsel katı atık
potansiyel analizi ve elektrik enerjisi üretimi için
uygulama"
Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu "Güneş ve
Rüzgar Hibrit Sistemlerin Boyutlandırılması "
Prof. Dr. Sokrates Kaplanis "Effects of
Temperature on PV Performence"
Doç. Dr. Mitko Stoev "Vehicle Integrated
Photovoltaics"
Prof. Dr. Paul Borza "New trends on home
automation systems"
Doç. Dr. Fatih Karanfil "Renewable energy
policies : Feed-in Tariff"
Prof. Dr. Sokrates Kaplanis
Efficiencies"
"PV Cell
Prof. Dr. Mehmet TÜMAY "Yenilenebilir Enerji
Uygulamaları İçin Aktif Güç Filtresi Ve Güç
Trafosu Tasarımı"
Prof. Dr. Ömer Nezih Gerek "Yenilenebilir
enerji verisinin sinyal işleme perspektifinde
incelenmesi "
Prof. Dr. Anna Majchrzycka "Conversion of
biomass to biopower"
Yrd. Doç. Dr. Selami Kesler "Büyük şehirlerin
sokak aydınlatmasında enerji verimliliği
noktasında Astronomik zaman rölelerine yeni
bir yaklaşım: Seçilmiş pilot bölge, Denizli,
Türkiye"
Yrd. Doç. Dr. Said Mahmut Çınar
takip sistemleri"
Sertifika Sınavı
"Güneş
İKİNCİ GRUP DERS PROGRAMI
15 Ocak Perşembe
(Ortak Program)
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
ETKİNLİK KAYIT İŞLEMLERİ
08:30-09:15
16 Ocak Cuma
17 Ocak Cumartesi
Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu "Güneş ve rüzgar
verilerinin modellenmesi "
Doç. Dr. Mehmet Kurban "Kentsel katı atık potansiyel
analizi ve elektrik enerjisi üretimi için uygulama"
Prof. Dr. Sokrates Kaplanis "Effects of
Temperature on PV Performence"
Prof. Dr. Sokrates Kaplanis
Efficiencies"
18 Ocak Pazar
"PV Cell
Doç. Dr. Mitko Stoev "Vehicle Integrated
Photovoltaics"
Doç. Dr. Fatih Karanfil "Renewable energy
policies : Feed-in Tariff"
Doç. Dr. Yüksel Oğuz "Laboratuvar Genel
Aydınlatması için Akü Depolama ile İzole Rüzgar
Fotovoltaik Hibrit Güç Sistemi Verimliliği Analizi"
Prof. Dr. Paul Borza "New trends on home
automation systems"
Prof. Dr. Ömer Nezih Gerek "Yenilenebilir
enerji verisinin sinyal işleme perspektifinde
incelenmesi "
Doç. Dr. Yusuf Öner
"Fotovoltaik Panel
Konum Kontrolünün Küresel Motor İle
Yapılması"
Prof. Dr. Mehmet TÜMAY "Yenilenebilir Enerji
Uygulamaları İçin Aktif Güç Filtresi Ve Güç
Trafosu Tasarımı"
Prof. Dr. Anna Majchrzycka "Conversion of
biomass to biopower"
ÖĞLE ARASI - YEMEK
14:00-14:45
Açılış Konuşmaları
(Düzenleme Kurulu
Başkanı-AKÜ RektörüAfyon Valisi)
15:00-15:45
16:00-16:45
YEGM Bürokratı
"Türkiye' de
Yenilenebilir Enerji
Politikaları"
AFJET Genel Müdürü
Dr. Yusuf ULUTÜRK
17:00-17:45 "Afyon'da Jeotermal
Potansiyeli ve
Yapılan Çalışmalar"
18:00-18:45
Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu "Güneş ve Rüzgar
Hibrit Sistemlerin Boyutlandırılması "
Yrd. Dr. Engin Çetin "Fotovoltaik güç
sistemlerinde bakım ve arıza tespiti yöntemleri"
Prof. Dr. Paul Borza "Energy efficient systems in
distribution grid"
Doç. Dr. Ahmet Yıldız "Jeotermal Enerji
Kaynakları"
Doç. Dr. Engin Karatepe"Foto-voltaik Sistemlerde
Kısmi Gölgelenme Etkisi ve Global Maksimum
Güç Noktasının İzlenmesi"
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Erkaya "Güneş hücre
yapılarında son teknolojiler"
Doç. Dr. Mitko Stoev "Small Energy Save PV Systems"
Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI "Yenilenebilir Enerji
Sistemlerinde Ekserji Analizi"
Yrd. Doç. Dr. Selami Kesler "Büyük şehirlerin
sokak aydınlatmasında enerji verimliliği
noktasında Astronomik zaman rölelerine yeni bir
yaklaşım: Seçilmiş pilot bölge, Denizli, Türkiye"
Yrd. Doç. Dr. Said Mahmut Çınar "Güneş takip
sistemleri"
Doç. Dr. Mutlu Boztepe "Yenilenebilir enerji
sistemlerinde güç elektroniğinin rolü"
Doç. Dr. Rifat Edizkan
"Saklı Markov
Modeller ile Güneş Işınımının Modellenmesi"
Sertifika Sınavı
Download

etkin lik kayıt işlem ler i