İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ HÜCRE, DOKU, ORGAN NAKLİ UYGULAMA ve
ARAŞTIRMA MERKEZİ & İZMİR TEPECİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
DOKU TİPLEME LABORATUVARI
PBL/T-HÜCRESİ
Sorumlu:
Yürütücü/Yardımcı:
Tel:
Fax:
e-mail:
Prof.Dr.İbrahim PİRİM
Yrd. Doç. Dr. Tülay Ayna, Uzm. Dr. Derya Güleç
02324696969-1670/1671
02324330756
[email protected]
Yazışma Adresi;
Tepecik EAH Doku
Tiplendirme Laboratuvarı A
Blok Gaziler Caddesi No: 468
Yenişehir İZMİR, TÜRKİYE
ULUSAL DOKU TİPLENDİRME LABORATUVARLARI DIŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI
PBL/T-HÜCRE SİTOTOKSİK CROSS-MATCH RAPORU
Laboratuvar:
Laboratuvar Sorumlusu:
Lab No:
Örnek 1CM
Örnek 2CM
Örnek 3CM
Doğru olan test sayısı
Değerlendirmeye alınan test sayısı
Doğru olan test sayısı
Değerlendirmeye alınan test sayısı
Doğru olan test sayısı
Değerlendirmeye alınan test sayısı
Örnek 1-3CM Doğruluk Oranı:
Donör 1 HLA Genotipi
Panel Reaktif Antikor
Beklenen DTT’siz
Sonuç
Beklenen
DTT’li Sonuç
Panel Reaktif Antikor
Beklenen DTT’siz
Sonuç
Beklenen
DTT’li Sonuç
Donör 2 HLA Genotipi
Donör 1
Lab No
DTT’siz
TE: Test Edilmemiştir
Donör 2
DTT’li
DTT’siz
Yorum
DTT’li
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ HÜCRE, DOKU, ORGAN NAKLİ UYGULAMA ve
ARAŞTIRMA MERKEZİ & İZMİR TEPECİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
DOKU TİPLEME LABORATUVARI
B-HÜCRESİ
Sorumlu:
Yürütücü/Yardımcı:
Tel:
Fax:
e-mail:
Prof.Dr.İbrahim PİRİM
Yrd. Doç. Dr. Tülay Ayna, Uzm. Dr. Derya Güleç
02324696969-1670/1671
02324330756
[email protected]
Yazışma Adresi;
Tepecik EAH Doku
Tiplendirme Laboratuvarı A
Blok Gaziler Caddesi No: 468
Yenişehir İZMİR, TÜRKİYE
ULUSAL DOKU TİPLENDİRME LABORATUVARLARI DIŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI
B-HÜCRE SİTOTOKSİK CROSS-MATCH RAPORU
Laboratuvar:
Laboratuvar Sorumlusu:
Lab No:
Örnek 1CM
Örnek 2CM
Örnek 3CM
Doğru olan test sayısı
Değerlendirmeye alınan test sayısı
Doğru olan test sayısı
Değerlendirmeye alınan test sayısı
Doğru olan test sayısı
Değerlendirmeye alınan test sayısı
Örnek 1-3CM Doğruluk Oranı:
Donör 1 HLA Genotipi
Panel Reaktif Antikor
Donör 2 HLA Genotipi
Çalışılmamış
Panel Reaktif Antikor
Donör 1
Lab No
DTT’siz
TE: Test Edilmemiştir
Beklenen DTT’siz
Sonuç
Beklenen
DTT’li Sonuç
Beklenen DTT’siz
Sonuç
Beklenen
DTT’li Sonuç
Donör 2
DTT’li
DTT’siz
Yorum
DTT’li
Download

İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesi - Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü