Transplantasyonda Cross-Match Yöntemleri
Çalıştay Programı
13 Kasım 2014
08.45-09.00 Açılış Konuşması ve Bilgilendirme
Prof.Dr. İbrahim Pirim
09.00-09.30 Komplemana Bağlı Sitotoksik Cross-Match Yöntemi
Yard. Doç.Dr. Mustafa Soyöz
09.45-10.15 Flow Sitometri Cross-Match Yöntemi
Yard. Doç.Dr. Tülay Kılıçaslan Ayna
10.15- 10.45 Donör Spesifik Antikor Cross-Match Yöntemi
Uzm.Dr. Derya Güleç
10.45-11.00 Uygulamaya Hazırlık ve Örneklerin Alınması
LAB A (Moleküler Lab Giriş); Yrd.Doç.Dr.Mustafa SOYÖZ, Arş.Gör.Ceren ÇAY,
Arş.Gör.Toprak Hamdi GÜNGÖR
11.00-13.00
13.00-13.45
13.45-15.30
15.30-17.00
Komplemana Bağlı Sitotoksik Cross-Match Uygulama I
Öğle Yemeği
Komplemana Bağlı Sitotoksik Cross-Match Uygulama II
Mikroskop’da Analiz
LAB B (Seroloji Lab); Yrd.Doç.Dr. Tülay AYNA, Arş.Gör. Aslı KOÇYİĞİT,
Arş.Gör. İsmail TOTUR
11.00-13.00
13.00-13.45
13.45-15.30
15.30-17.00
Flow Sitometri Cross-Match Uygulama I
Öğle Yemeği
Flow Sitometri Cross-Match Uygulama II
Flow Sitometri Cihazında Okuma ve Analiz
LAB C (Sekans Lab); Uzm.Dr. Derya GÜLEÇ, Tek. Nefinur ÇÖRDÜK, Tek. Halime KİRAZ
11.00-13.00
13.00-13.45
13.45-15.30
15.30-17.00
Donör Spesifik Antikor Cross-Match Yöntemi Uygulama I
Öğle Yemeği
Donör Spesifik Antikor Cross-Match Yöntemi Uygulama II
Luminex Cihazında Okuma ve Analiz
Transplantasyonda Cross-Match Yöntemleri
Çalıştay Programı
14 Kasım 2014
09.00-09.45 Sensitize Hastada Organ Nakli
Prof.Dr. Caner Süsal
09.45-10.30 Transplantasyonda Son Gelişmeler ve Cross-Match'in Önemi
Prof.Dr. İbrahim Pirim
10.30-10.45 ARA
10.45-11.15 Cross-Match Test Sonuçlarının Yorumlanması
Prof.Dr. İbrahim Pirim
11.15-12.30 Cross-Match Eğitim Vaka Sunumu
Prof.Dr. İbrahim Pirim
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 Kursun Değerlendirilmesi
14.30-15.00 Ulusal CDC-XM Dış Kalite Kontrol Sonuçlarının Yorumlanması
15.00-16.00 Katılım Belgeleri ve Sertifikaların Verilmesi
Yer: Teorik Sunumlar için Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Konferans Salonu,
Uygulamalar için Doku Tipleme A, B, C Laboratuvarları kullanılacaktır.
Download

Transplantasyonda Cross-Match Yöntemleri Çalıştay Programı