JavaScript must be enabled to view this document. Please enable JavaScript and reopen the document.
21001 Kittridge Street, Canoga Park, CA 91303-2801 ABD | T: +1(818) 702-0042 F: +1(818) 702-6904 | www.onelambda.com
Ü R Ü N
P R O S P E K T Ü S Ü
C1qScreen™ Pozitif Kontrol Sınıf I, C1qScreen™ Pozitif Kontrol Sınıf II
C1QS-PC1 (SINIF I), C1QS-PC2 (SINIF II)
İn Vitro Tanılama Kullanımı İçindir
KULLANIM AMACI
Bu reaktifler C1qScreen™ ile birlikte kullanılmak içindir.
ÖZET VE AÇIKLAMA
C1qScreen Pozitif Kontroller, C1qScreen deneyi için opsiyonel bir aksesuardır. Kontroller deneyde HLA kaplı
boncuklarla reaksiyona girerek (Sınıf I veya Sınıf II), C1qScreen deneyinin doğru işlevselliğini belirtir.
İLKE(LER)
C1qScreen Pozitif Kontroller, HLA Sınıf I veya Sınıf II antijenlere bağlanır.
REAKTİFLER
A. Tanım





Sağlanan Miktar: Flakon başına 100 µl (20 test)
Fiziksel Hal: Donmuş
Kaynak: Tris tamponlu bloklama tamponu içinde seyreltilmiş antikor
Ön işlem: 0.2 µm filtrasyon
Koruyucu maddeler: Yok
B. Uyarı/Dikkat


İn Vitro Tanılama Kullanımı İçindir.
Detaylı bilgiler için Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.
C. Kullanım Talimatı

Donmuş ürün çözüldükten sonra ve her kullanımdan önce flakonu ters çevirerek ve hafifçe vurarak
karıştırın.
D. Depolama Talimatı


İlk kullanıma kadar -65 °C veya altında saklayın. Donmuş ürün çözüldükten sonra 2-8 °C’de 3 güne kadar
saklayın veya sadece bir kereye mahsus alikuotlayıp dondurun-çözün.
Ambalaj üzerine basılmış son kullanım tarihinden önce kullanın.
E. Kullanım için Gerekli Saflandırma veya İşlem

Yoktur.
F. İnstabilite Göstergeleri

Bulanıklık veya çökelti, mikrobiyal kontaminasyon girdiğinin göstergesi olabilir. Böyle bir durum oluşursa
kullanmayın.
EKİPMAN GEREKSİNİMİ
Geçerli değil.
ÖRNEK TOPLAMA VE HAZIRLAMA
Geçerli değil.
C1QP-C1PC-PI-TR-00, Rev 1
Sayfa 1 / 2
One Lambda | Ürün Prospektüsü: C1qScreen™ Pozitif Kontrol Sınıf I ve Sınıf II
JavaScript
must be enabled to view this document. Please enable JavaScript and reopen the document.
İŞLEM
A. Sağlanan Malzemeler:
Komplemana bağlanan anti-HLA Sınıf I veya Sınıf II antikorlar içeren solüsyon.
B. Gerekli Olan, ancak sağlanmayan Malzemeler:
C1qScreen™ Deney (C1Q)
C. İşlem adımları
Aşağıdaki KULLANIM YÖNERGELERİ kısmına bakın.
KULLANIM YÖNERGELERİ
®
1. C1qScreen ürün prospektüsündeki “Kullanım Yönergeleri” kısmına bakın.
2. Test başına 5 µl Pozitif Kontrol kullanın.
3. C1qScreen® Ürün Prospektüsü uyarınca kullanın.
SONUÇLAR
C1qScreen™ ürün prospektüsüne başvurun.
BEKLENEN DEĞERLER
C1QS-PC1 veya C1QS-PC2’nin C1qScreen deneyinde HLA kaplı boncuklara bağlanması için beklenen floresan
değerleri, pozitif kontroller için lota özgü veri sayfalarında verilir.
İŞLEMİN KISITLAMALARI
C1qScreen™ ürün prospektüsüne başvurun.
SPESİFİK PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
C1qScreen Sınıf I ve Sınıf II pozitif kontroller, Sınıf I ve Sınıf II antijen boncukları iler reaksiyona girer. Pozitif
Kontrolün gösterdiği averaj ortalama floresan şiddeti ≥10000 olmalıdır.
KAYNAKÇA
Geçerli değil.
TİCARİ MARKALAR VE SORUMLULUK RETLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
FlowPRA® ve LABScreen® One Lambda Inc. şirketinin tescilli markalarıdır.
C1qScreen™, LABScan™, LABScan 3D™, HLA Fusion™ ve LAT™, One Lambda Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
Luminex® ve Flexmap 3D, Luminex Corporation’ın tescilli markalarıdır.
Tüm One Lambda ürünleri, HLA analizinde deneyimli personele tipleme sonuçları veya antikor atamaları önererek yardımcı
olmak üzere tasarlanmıştır. Bütün test sonuçlarının doğruluğunu kesinleştirmek için nitelikli personel tarafından dikkatle
incelenmesi şarttır.
One Lambda Inc. şimdi Thermo Fisher Scientific’in bir parçasıdır.
YETKİLİ AVRUPA TEMSİLCİSİ
MDSS GmbH, Schiffgraben 41, D-30175, Hannover, Almanya
C1QP-C1PC-PI-TR-00, Rev 1
Sayfa 2 / 3
One Lambda | Ürün Prospektüsü: C1qScreen™ Pozitif Kontrol Sınıf I ve Sınıf II
JavaScript
must be enabled to view this document. Please enable JavaScript and reopen the document.
REVİZYON TARİHÇESİ
Revizyon
Tarih
Revizyon Tanımı
0
2013/10
İlk yayın.
1
2014/02
Depolama talimatı -20°’den -65°’ye düzeltildi.
C1QP-C1PC-PI-TR-00, Rev 1
Sayfa 3 / 3
Download

C1Q Positive Controls, Turkish Version