Hukuk
Fakültesi
12 Haziran 2014 Perşembe
09:00-09:30 Kayıt İşlemleri
09:30-10:00 Açılış Konuşmaları
Çağrılı Konuşma
10:00-11:00 (Orhan Zaim
Konferans Salonu)
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tanıl ERGENÇ
Prof.Dr.Tosun TERZİOĞLU
"Üniversite Kavramının Evrimi"
11:00-11:15 Çay-Kahve Arası
Hukuk Fakültesi A1 Amfisi
Oturum Başkanı:Prof.Dr. Zafer NURLU
Timur KARAÇAY (Başkent Üniversitesi)
Fuzzy sistemlerin genelleştirilmesi
Ayhan DİL (Akdeniz Üniversitesi)
11:15-12:35 Harmonik sayılarla ilgili polinomlar ve harmonik sayı serilerinin hesaplanması
Banu Aytar GÜNTÜRK (Süleyman Demirel Üniversitesi), Bahaettin CENGİZ (Başkent Üniversitesi)
Hiperstone uzaylar
Cemal BELEN (Ordu Üniversitesi)
Sınırlı çift dizilerin ağırlıklı ortalama metodu için Tauber tipi teoremler
12:35-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Kenan TAŞ
Ümit TOTUR (Adnan Menderes Üniversitesi), İbrahim ÇANAK (Ege Üniversitesi)
(J,p) Toplanabilme metodu için Tauber tipi bir teorem
Ümit TOTUR, Muhammet Ali OKUR (Adnan Menderes Üniversitesi)
13:50-15:10 İntegrallerin ağırlıklı ortalamalar metodu i çin bazı klasik Tauber tipi teoremler
Yasin KAYA (Dicle Üniversitesi)
Birime yaklaşma için modifiye bir konvülasyon
15:10-15:25 Çay-Kahve Arası
15:25-16:45
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Cihan ORHAN
Şahsene ALTINKAYA, Sibel YALÇIN TOKGÖZ (Uludağ Üniversitesi)
Bi-ünivalent fonksiyonların bazı sınıfları için Fekete-Szegö eşitsizlikleri
Mevlüt TUNÇ, Sevil BALGEÇTİ(Mustafa Kemal Üniversitesi)
Diferansiyellenebilir konveks fonksiyonlar için bazı eşitsizlikler
Hüseyin BABA (Hakkari Üniversitesi), Hükmi KIZILTUNÇ (Atatürk Üniversitesi)
Negatif katsayılı Starlike fonksiyonlarının altsınıflarında sabit nokta için katsayı eşitsizlikleri
16:45-17:00 Çay-Kahve Arası
Hukuk
Fakültesi
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Halil İbrahim KARAKAŞ
Çağrılı Konuşma
17:00-18:00 (Orhan Zaim
Konferans Salonu)
Prof.Dr.Ersan AKYILDIZ
"Matematiksel Kriptografiye Bir Bakış"
18:10 KOKTEYL-HAVUZ BAŞI
Hukuk
Fakültesi
12 Haziran 2014 Perşembe
09:00-09:30 Kayıt İşlemleri
09:30-10:00 Açılış Konuşmaları
Çağrılı Konuşma
10:00-11:00 (Orhan Zaim
Konferans Salonu)
11:00-11:15 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tanıl ERGENÇ
Prof.Dr.Tosun TERZİOĞLU
"Üniversite Kavramının Evrimi"
Hukuk Fakültesi K2 nolu Sınıf
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Dursun TAŞÇI
Handan KÖSE (Ahi Evran Üniv.), H. CHEN (Hangzhou N.Univ.), Y. KURTULMAZ(Bilkent Üniv.)
Değişimli Q-düzenli idealler
Fatma Zengin BAKIR, Handan KÖSE(Ahi Evran Üniversitesi)
11:15-12:35 Üstel sıfırlı yansımalı halkalar
Dilek BAYRAK, Sultan YAMAK (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Genelleştirilmiş bulanık ideallerin kafesleri
Ülviye Büşra GÜVEN (ODTÜ)
Simetrik grupların kati köşegen gömmelerle elde edilen direkt limit grupları
12:35-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mahmut KUZUCUOĞLU
Zafer ŞİAR (Bingöl Üniversitesi), Refik KESKİN (Sakarya Üniversitesi)
Genelleştirilmiş Lucas dizisinde Pisagor üçlülüleri
Yagub ALIYEV (Qafqaz University)
13:50-15:10 3x+1 problemi ve 3x+1 dizisinin periyotlarının kurulması
Nurşah MUTLU, Şerife BÜYÜKKÖSE (Gazi Üniversitesi)
Ağırlıklı grafların işaretsiz Laplacian matrisinin en büyük özdeğeri için bir üst sınır
15:25-16:45
15:10-15:25 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Fatih SULAK
Ömer KÜÇÜKSAKALLI (ODTÜ)
Lattès fonksiyonlarının sonlu cisimler üzerinde değer kümeleri
Nurettin IRMAK, Murat ALP (Niğde Üniversitesi)
Özel Lucas dizisi için indirgenmiş D(1) dörtlüsü
Hasan ÖZTÜRK, Ömer DEVECİ (Kafkas Üniversitesi)
Centro-Polyhedral grupların Pell orbitlerinin periyotları
16:45-17:00 Çay-Kahve Arası
Hukuk
Fakültesi
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Halil İbrahim KARAKAŞ
Çağrılı Konuşma
17:00-18:00 (Orhan Zaim
Konferans Salonu)
Prof.Dr.Ersan AKYILDIZ
"Matematiksel Kriptografiye Bir Bakış"
18:10 KOKTEYL-HAVUZ BAŞI
Hukuk
Fakültesi
12 Haziran 2014 Perşembe
09:00-09:30 Kayıt İşlemleri
09:30-10:00 Açılış Konuşmaları
Çağrılı Konuşma
10:00-11:00 (Orhan Zaim
Konferans Salonu)
11:00-11:15 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tanıl ERGENÇ
Prof.Dr.Tosun TERZİOĞLU
"Üniversite Kavramının Evrimi"
Hukuk Fakültesi A4 Amfisi
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Okay ÇELEBİ
Burak AKSOYLU (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi), Zuhal UNLU (Louisiana State Univ.)
Yerel olmayan integral operatörleri için kesirli Sobolev uzaylarında kondisyon analizi
Mustafa Fahri AKTAŞ, D. ÇAKMAK(Gazi Üniversitesi), A. TİRYAKİ (İzmir Üniversitesi)
Dejenere sistemler için Lyapunov tipi eşitsizlikler
11:15:12:35
Özlem ÖKSÜZER, F.TAŞDELEN (Ankara Üniversitesi), H. KARSLI (Abant İzzet Baysal)
Laguerre polinomlarını içeren bir operatörün Bézier varyantının yakınsaklık hızı
Ali AKGÜL (Dicle Üniversitesi)
Birinci ve ikinci mertebeden fark denklemlerinin yaklaşık çözümü için üretilen çekirdek fonksiyonlarının elde
edilmesi
12:35-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Burak AKSOYLU
Burcu AYHAN, Ahmet BEKİR (Eskişehir Osmangazi Üniv.), Özkan GÜNER (Dumlupınar Üniv.)
Bazı kesir mertebeli diferensiyel fark denklem sistemlerinin (G′/G) açılım metodu kullanılarak tam çözümleri
Erhan PİŞKİN (Dicle Üniversitesi)
13:50-15:10 Kirchhoff denkleminin bir sınıfı için lokal çözümün varlığı
Zehra YÜCEDAĞ (Dicle Üniversitesi), Rabil AYAZOĞLU (MASHIYEV) (Bayburt Üniversitesi)
Kirchhof tipli Anizotropik diskret sınır değer problemlerinin çözümünün varlığı
Halit ALPTEKİN, Vasif NABİYEV (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Sürekli kesirlerin hesaplanması
15:10-15:25 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hüseyin Şirin HÜSEYİN
Hatice TAŞKESEN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Necat POLAT (Dicle Üniversitesi)
Doğrusal olmayan Timoshenko denkleminin Başlangıç-Sınır Değer problemi için global varlık
Yalçın GÜLDÜ (Cumhuriyet Üniversitesi)
15:25-16:45 Sınır ve süreksizlik koşulları parametreye bağlı Dirac operatörü
M. Ümit GÜRSOY (Ege Üniv.), R POLAT, Z.Ö. YORGANCIOĞLU, S.ESKİİZMİRLİLER (Yaşar Üniv.)
Graf işlemleri üzerinde komşu ayrıt Rupture derecesi
Ahmet Sinan ÖZKAN,Baki KESKİN (Cumhuriyet Üniversitesi)
Nodal noktalar ile Sturm-Liouville operatörünün katsayılarının belirlenmesi
16:45-17:00 Çay-Kahve Arası
Hukuk
Fakültesi
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Halil İbrahim KARAKAŞ
Çağrılı Konuşma
17:00-18:00 (Orhan Zaim
Konferans Salonu)
Prof.Dr.Ersan AKYILDIZ
"Matematiksel Kriptografiye Bir Bakış"
18:10 KOKTEYL-HAVUZ BAŞI
Hukuk
Fakültesi
12 Haziran 2014 Perşembe
09:00-09:30 Kayıt İşlemleri
09:30-10:00 Açılış Konuşmaları
Çağrılı Konuşma
10:00-11:00 (Orhan Zaim
Konferans Salonu)
11:00-11:15 Çay-Kahve Arası
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Tanıl ERGENÇ
Prof.Dr.Tosun TERZİOĞLU
"Üniversite Kavramının Evrimi"
Hukuk Fakültesi K1 nolu Sınıf
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mustafa KORKMAZ
Özgür BOYACIOĞLU Kalkan (Afyon Kocatepe Üniversitesi), Derya SAĞLAM (Gazi Üniversitesi)
Öklid uzaylarında quaternionik W-eğriler üzerine
Nemat ABAZARİ (University of Mohaghegh Ardabili), Yusuf YAYLI (Ankara Üniversitesi)
11:15:12:35 Hareket geometrisinde eğrilerin İimeleri
Çağla RAMİS, Yusuf YAYLI (Ankara Üniversitesi)
Lorentz düzleminde Pür üçgenler
12:35-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Timur KARAÇAY
Erhan GÜLER (Bartın Üniversitesi)
Lorentz-Minkowski 3-uzayında null yuvarlanmalar
Muradiye ÇİMDİKER, Y.ÜNLÜTÜRK (Kırklareli Üniv.), C. EKİCİ (Eskişehir Osmangazi Üniv.)
13:50-15:10 E₁³ de eliptik lineer spacelike Weingarten yüzeylere dair
Rabia ÇAKAN, Arif SALİMOV (Atatürk Üniversitesi)
Vektör alanlarının ve metriklerin g-lift problemleri
15:10-15:25 Çay-Kahve Arası
Hukuk Fakültesi K1 nolu Sınıf
15:25-16:45
Hukuk Fakültesi K5 nolu Sınıf
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Cemil YILDIZ
Akın ARIKAN, Nilgün SÖNMEZ
(Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Zig Zag konfigürasyonu
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Turgut ÖNDER
Sinem ONARAN (Hacettepe Üniversitesi)
Kenneth L. BAKER (Miami Üniversitesi)
Gevşek olmayan düğümler
Esra ŞAHİN, Nilgün SÖNMEZ
(Afyon Kocatepe Üniversitesi)
İbrahim ÜNAL (ODTÜ-KKK),
Selman UĞUZ (Harran Üniversitesi)
Eğik çarpım (4+3+1) Spin(7)-dolanımlı manifoldların
lif yapıları
F. HEGENBARTH(U.of Milano),Mehmetçik PAMUK
(ODTÜ), D. REPOVS (U.of Ljubljana)
PD_4-komplekslerin bir sıralama bağıntısına göre
homotopi sınıflandırması
Ferihe ATALAN (Atılım Üniversitesi)
Dehn burgusunun cebirsel bir karakterizasyonu
Taksi geometride bazı ortogonallik çeşitleri ve temel
özellikleri
Yücel ÖZDAŞ, Süleyman GÜLER (Adnan Menderes
Üniv.)
Esnek topolojik uzaylarda esnek süreklilik üzerine
16:45-17:00 Çay-Kahve Arası
Hukuk
Fakültesi
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Halil İbrahim KARAKAŞ
Çağrılı Konuşma
17:00-18:00 (Orhan Zaim
Konferans Salonu)
Prof.Dr.Ersan AKYILDIZ
"Matematiksel Kriptografiye Bir Bakış"
18:10 KOKTEYL-HAVUZ BAŞI
Download

Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket